Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

SRDEČNÍ DYSSYNCHRONIE ZHORŠUJE PROGNÓZU NEMOCNÝCH SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM SYSTOLICKÝM SRDEČNÍM SELHÁNÍM PODSTUPUJÍCÍCH AORTOKORONÁRNÍ BYPAS

M. Pěnička, K. Mědílek, H. Linková, P. Toušek, M. Havlíková, H. Trakalová, P. Widimský, J. Bartůněk (Aalst, Belgium, Hradec Králové, Aalst)
Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

Přítomnost srdeční dyssynchronie zhoršuje prognózu pacientů s ischemickou dysfunkcí levé komory (LK). Cílem naší práce bylo studovat vztah mezi srdeční dyssynchronií a prognózou pacientů s ischemickou kardiomyopatií podstupujících aortokoronární bypas (AKB).
Metodika: Do studie bylo zařazeno 215 pacientů s ischemickou kardiomyopatií a dušností (věk 65±9 let, 81% mužů, ejekční frakce LK 30±6%) postupujících AKB. Dyssynchronie byla hodnocena v bazálních segmentech LK pomocí tkáňového Dopplera před (pre-AKB) a 1 měsíc po AKB (post-AKB).
Výsledky:  25 (11.6%) pacientů zemřelo do 30 dnů po AKB (nemocniční mortalita). Přítomnost těžké pre-AKB dyssynchronie >=119 ms měla nejvyšší prediktivní přesnost ze všech testovaných parametrů pro předpověď nemocniční mortality se senzitivitou 84% a specificitou 71%. Během dalšího sledování (medián 359 dní; IQR 219-561) zemřelo dalších 19 (10.3%) pacientů a 34 (18.5%) bylo hospitalizováno pro dekompenzaci srdečního selhání. Perzistence významné post-AKB dyssynchronie >=72 ms a přítomnost >=5 viabilních segmentů byly jediné dva parametry, které nezávisle předpovídaly celkovou mortalitu a hospitalizace pro srdeční selhání s HR 5.23; 95% CI 2.64-10.33 (p<0.001) a HR 0.61; 95% CI 0.53-0.70 (p<0.001). Pacienti bez post-AKB dyssynchronie a s viabilním myokardem měli výbornou prognózu ve srovnání s jedinci s těžkou dyssynchronií a neviabilním myokardem (mortalita a hospitalizace 3% vs. 64%, p<0.001).
Závěr: Přítomnost těžké dyssynchronie zhoršuje prognózu pacientů přes provedenou revaskularizaci. Tyto výsledky volají po prospektivní randomizované studii testující použití resynchronizační léčby u pacientů s  ischemickou dysfunkcí LK a těžkou dyssynchronií postupujících AKB.
Podpořeno grantem IGA NR 8524-5