Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

IMPLANTACE SIROLIMUS-ELUTING STENTU DO ANOMÁLNĚ ODSTUPUJÍCÍHO KMENE LEVÉ VĚNČITÉ TEPNY

J. Pešek, R. Kollros, J. Ferda (Plzeň)
Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

Popis případu: 76 letá pacientka, hypertonička, s fibrilací síní, byla hospitalizována na spádovém interním oddělení pro akutní non Q infarkt myokardu přední stěny. Pro recidivu stenokardií druhý den přeložena na naše pracoviště. Při přijetí na koronární jednotku byla pacientka hypotenzní, v počínajícím kardiogenním šoku. Bezprostředně po stabilisaci oběhu  provedeno echokardiografické vyšetření s nálezem systolické dysfunkce levé komory srdeční s EF 35% při akinese volné přední stěny a anterosepta. Při koronarografii diagnostikována vlasová stenosa kmene levé věnčité tepny anomálně odstupujícího z pravého koronárního sinu, kraniálně od odstupu pravé věnčité tepny. Ad hoc byla provedena katetrizační revaskularizace s implantací sirolimus-eluting stentu. Po revaskularizaci došlo k ústupu levostranné kardiální insuficience, byla ukončena katecholaminová podpora, kontrolní echokardiografické vyšetření prokázalo vzestup EF levé komory. Na CT-angiografii koronárních tepen byl diagnostikován anomální odstup kmene z pravého koronárního sinu s průběhem ventrálně od arteria pulmonalis. Pacientka byla propuštěna v dobrém stavu do domácího ošetřování, při kontrolní koronarografii za 6 měsíců nebyla přítomna restenosa, při ambulantní kontrole za 11 měsíců pacientka neudávala potíže, byla v dobrém stavu, bez známek srdečního selhání.
Závěr: Příznivý dlouhodobý výsledek katetrizační revaskularizace opravňuje použití sirolimus-eluting stentu při léčbě stenosy anomálně odstupujícího kmene levé věnčité tepny.