Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

ANEURYZMEKTOMIE A REMODELACE LEVÉ KOMORY V NEMOCNICI NA HOMOLCE

J. Benedík, Š. Černý, M. Michel, M. Benešová, J. Krupička, P. Neužil, P. Jehlička (Praha)
Tématický okruh: Varia
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

Cíl: V prezentaci zhodnotíme střednědobých výsledků pacientů operovaných pro výduť levé komory za období od 1.5.2002 - 31.12.2006.
Soubor a metody: Za sledované období bylo operováno celkem 65 pacientů s výdutí levé komory. U tří se jednalo o samostatný výkon bez revaskularizace, u 12ti byl výkon proveden v kombinaci s chlopenní operací ale bez doprovodné revaskularizace. Nejčastější další výkon byla plastika mitrální chlopně (19), dále plastika trikuspidální (13) a MAZE (9). U 52ti nemocných se jednalo o výduť přední stěny a hrotu, u 13ti o výduť dolní stěny. V 88% byla provedena endoventrikuloplastika, u ostatních přímá sutura. U 9ti nemocných byla zavedena IABK elektivně, u 3 po neúspěšném odchodu z MO. U sedmi byla připojena levokomorová elektroda a u 3 byla provedena kryodestrukce po předoperačním mapování.
Výsledky: Průměrný věk operovaných byl 64,5±9,2 (28-81let), v souboru bylo 24 žen (37%). Do 30ti dnů zemřelo 5 pacientů (7,7%) a v následném období další 4. Nejvyšší mortalita byla v podsouboru kombinovaných výkonů společně se dvěma chlopněmi a MAZE procedurou. Šest nemocných jsme revidovali pro krvácení, jednoho pro ischemii, 5 si vyžádalo sekundární suturu. Ranná infekce se vyskytla u 8 nemocných z toho u 4 se jednalo o mediastinitidu. Nejčastější pooperační komplikace byla fibrilace síní 21 (32%). Novou implantaci stimulátoru potřebovali 4 a dialýzu přechodně 5 nemocných. U 6ti vzniklo pooperační multiorgánové selhání a u jednoho proběhla CMP. Dle srovnání TTE pozorujeme zlepšení funkce LK (předoperační, dimise, kontrola) (33,6 -40,3 -39,9) a rovněž zlepšení funkční výkonnosti NYHA a subjektivního zhodnocení nemocných.
Závěr: Přes menší soubor pacientů můžeme prezentovat příznivé střednědobé výsledky resekcí výdutí levé komory. Jako jednoznačný prediktor mortality se ukázaly výkony kombinované s operacemi více chlopní.