Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

RADIONUKLIDOVÁ FLEBOGRAFIE DOLNÍCH KONČETIN

I. Kuníková, O. Lang (Praha)
Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS

Úvod: Radionuklidová flebografie dolních končetin (DK) pomocí 99mTc MAA patří k základním vyšetřením na pracovištích nukleární medicíny. Je indikována k zobrazení průchodnosti žilního řečiště DK a plicní perfuze u pacientů s podezřením na tromboembolickou nemoc (TEN).
Cíl: Seznámit posluchače s provedením metody včetně přípravy pacienta. Ukázat posluchačům základní i neobvyklé nálezy, které mohou signalizovat závažné onemocnění.
Metoda: Pacient leží na zádech. Radiofarmakum (RF) aplikujeme do periferní žíly na nártu a současně spouštíme dynamický záznam obrazů v oblasti bérců. Ihned následuje snímkování od kotníků po sternum. První záznam se škrtidly nad kotníky a pod koleny - zobrazí se pouze hluboký žilní systém; druhý záznam bez škrtidel - vidíme hluboký i povrchový žilní systém. Následuje perfuzní scintigrafie plic.
Výsledky: Částice makroagregátu označené 99mTc obsažené v RF jsou nesené žilním řečištěm k nejbližšímu systému kapilár, kde se zachytí. Obvykle jde o kapiláry plicní. Posuzujeme tedy průchodnost žilního systému a distribuci plicního prokrvení.
Záchyt v dalších, více prokrvených orgánech je známkou pravolevého srdečního zkratu. Zobrazení jater po aplikaci do žil DK ukazuje na existenci kavoportálního zkratu (kompensatorní kolaterální řečiště přes jaterní parenchym, nádory v této oblasti).
K zobrazení ledvin, žaludku a štítné žlázy vede přítomnost nenavázaného  99mTc v RF (kvalita vazby se kontroluje chromatografií).
Závěr: Metoda je rutinně používaná pro vyšetření pacientů s TEN, nález jiné patologie musí vždy vést k dalšímu cílenému vyšetření a stanovení správné diagnózy.