Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

PŘÍČINY ISCHEMIE RUKY U NEMOCNÝCH S DIALYZAČNÍM CÉVNÍM ZKRATEM

J. Malík, V. Tuka, M. Slavíková, Z. Kasalová (Praha)
Tématický okruh: Ateroskleróza
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS


Distální hypoperfuzní ischemický syndrom (DHIS) je poměrně vzácná, ale mutilující komplikace založení dialyzačního cévního zkratu. Analyzovali jsme retrospektivně případy DHIS zachycené na našem pracovišti a jejich ultrasonografický záchyt.
Metoda: byla použita 7,5-11 MHz lineární ultrazvuková sonda. Pokaždé byl vyšetřen co nejdelší úsek přívodné tepny I dvodné žíly a vypočítán průtok zkratem.
Výsledky: zařazeno bylo 20 pacientů s DHIS. Ve 12 případech bylo příčinou ischemie stenotické postižení přívodné tepny, z toho 8x na podkladě mediokalcinosy (diabetici). V 6 případech šlo o příliš širokou arteriovenosní anastomosu s vysokým průtokem zkratem.  V 1 případě byl příčinou DHIS starý částečně zašlý zkrat. U jednoho pacienta nepřinesla ultrasonografie vysvětlení potíží, angiograficky byla nalezena těsná stenosa proximálního úseku a. subclavia. U všech nemocných s fokální stenosou přívodné tepny přinesla úlevu perkutánní angioplastika. U nemocných s vysokým průtokem zkratem jsme indikovali bandáž zkratu. Starý částečně zašlý zkrat byl podvázán.
Závěry: Ultrasonograficky lze určit příčinu DHIS ve většině případů, což umožňuje zvolit kauzální léčbu.