Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

ČASNÉ VÝSLEDKY PŘÍMÉHO STENTOVÁNÍ KAROTID BEZ PREDILATACE U VYSOCE RIZIKOVÝCH PACIENTŮ: ANALÝZA REGISTRU JEDNOHO PRACOVIŠTĚ

D. Černá, J. Veselka, P. Zimolová, M. Šramko, A. Tomek, M. Šrámek (Praha)
Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS

Úvod: Implantace stentu do karotické tepny po predilataci je standardním postupem v endovaskulární léčbě. Uložení stentu bez predilatace je léčebnou alternativou u určité skupiny pacientů.
Metody: Tento prospektivní registr jednoho centra měl ověřit vhodnost a bezpečnost přímé implantace stentu do karotické tepny u vysoce rizikových pacientů pro karotickou endarterektomii. Zařazovacími kritérii byly symptomatická stenóza karotidy >50% nebo asymptomatická >70%. Klinická kriteria pro vysoce rizikové paciety jsou: věk >79 let, významná kontralaterální stenóza nebo okluze, předchozí endarterektomie, probíhající cévní mozková příhoda, kardiochirurgická operace, mnohočetné koronární postižení, těžká plicní nebo ledvinná nedostatečnost, vše v souladu s vyřazovacími kritérii registru NASCET.
Výsledky: U 128 konsekutivně zařazených pacientů (71 mužů, 68±9 let, 28% symptomatických) bylo provedeno 154 výkonů a implantováno 159 stentů, všechny s použitím distální embolizační protekce. Primární technický úspěch byl 98%. Predilatace byla nutná u 2 (1,3%) výkonů. Procento stenózy před a po výkonu bylo 80%, resp. 6%. Medián fluoroskopického času byl 7 min (3-30 min). Procento závažných cerebrovaskulárních příhod (smrt, mozková příhoda nebo infarkt myokardu) během hospitalizace po výkonu bylo 1,95%. Tyto příhody byly neurologické s úplnou regresí symptomů během týdne. V 30-ti denním sledování se vyskytl jeden infarkt myokardu a jedna ischemická cévní mozková příhoda s regresí symptmů během 2 dnů. Celkový 30-ti denní výskyt kardiovaskulárních příhod byl 3,15%.
Výsledky: Přímá implantace stentu do karotické stenózy v tomto souboru konsekutivně řazených vysoce rizikových pacientů byla úspěšná a bezpečná.Tyto výsledky nás mohou povzbudit k užití techniky přímé implantace stentu u většiny vysoce rizikových pacientů s významnou stenózou karotické tepny jako rovnocenné revaskularizační metody.