Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

RECIDIVUJÍCÍ TRANZITORNÍ ISCHEMICKÁ ATAKA JAKO PROJEV DOSUD NĚMÉHO INFARKTU MYOKARDU

H. Študentová, J. Veselková, M. Gwozdziewicz, V. Lónský (Olomouc, Zlín)
Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, XVI. výroční sjezd ČKS

Ischemická cévní mozková příhoda se jako komplikace infarktu myokardu vyskytuje relativně vzácně (cca  2%). Nejčastěji je kardioembolizační etiologie, příčinou je většinou trombus v levé komoře srdeční, který obvykle vzniká v prvních dvou týdnech u asi 5% pacientů po infarktu.

Autoři popisují případ 49-leté pacientky,  diabetičky  II. typu  zcela nedodržující režimová opatření, jež byla vyšetřována pro asi 1 měsíc trvající recidivující hemiparézu pravé horní končetiny. Neurologcká vyšetření včetně CT mozku a EEG byla negativní. Echokardiografickým vyšetřením byl však zjištěn útvar v hrotu levé komory, následné koronarografické vyšetření prokázalo difusní postižení koronárního řečiště. Nemocná byla přeložena na kardiochirurgickou kliniku, kde byla provedena chirurgická revaskularizace a trombektomie. Pooperační průběh byl bez komplikací, 7. pooperační den byla propuštěna do domáví péče s antikoagulační terapií na dobu 3 měsíců.

V diskusi se autoři zaměřují na epidemilogii poinfarktových trombů, jejich klinický obraz, diagnostiku, terapii a prognózu.