Cardio 365 - introductory page
not logged  
Change language:    

DLOUHODOBÉ VÝSLEDKY PO OPERACI PRO AORTÁLNÍ REGURGITACI. DESETILETÉ SLEDOVÁNÍ

M. Frelich, F. Štětka, M. Třetina, J. Nečas, R. Čerbák, J. Ondrášek, J. Černý, P. Němec (Brno)
Topic: Valvular disorders
Type: Presentation - doctors, 16th CSC Annual Congress

Dlouhodobé výsledky operací pro aortální regurgitaci (dále AoR) nejsou častým námětem odborných publikací. Pokusili jsme se retrospektivně zhodnotit vlastní sestavu operovaných pro AoR s desetiletým odstupem od operace.

Předmětem sdělení je soubor 62 nemocných s AoR operoväných v době od 1.1. do 31.12.1997 v CKTCH Brno, 55 mužů a 7 žen ve věku 16-74 roků (průměrně 46,8 roku). Etiologie AoR : 23 (37,1 %) kongenitální, 14 (22,6 %) degenerativní, 12 (19,4 %) infekční endokarditida, 9 (14,5 %) revmatická a u 4 (6,5 %) se jednalo o disekci aorty.

11 (17,7 %) nemocných bylo ve funkční třídě 1, 27 (43,5 %) ve třídě II, 15 (24,2 %) ve třídě III a 9 (14,5 %) bylo operováno ve funkční třídě IV. Ejekční frakce LK byla 20-70 % (průměr 53 %).

U 44 nemocných byla provedena náhrada aortální chlopně chlopní mechanickou, u 15 byl proveden operační výkon na aortální chlopni i ascendentní aortě (Bentallova operace) a u 3 nemocných byla provedena plastika aortální chlopně se zachováním vlastní chlopně. 3x byl výkon proveden urgentně, 6x šlo o reoperaci. Časně po operaci zemřeli 3 nemocní (pooperační mortalita 4,8 %).

Pozdní přežívání nemocných po pěti letech po operaci pro AoR bylo 90,3 %, desetileté přežívání 87,1 %; připojujeme zhodnocení funkčního stavu, funkci LK a některé specifické problémy ve vztahu k operaci srdce. Na základě dlouhodobého sledování nemocných s AoR po operaci pokládáme parametry přežívání po operaci za příznivé.