Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

OVLIVNĚNÍ ÚČINNOSTI LÉČBY STATINY VARIANTAMI V GENU PRO APOLIPOPROTEIN A5

J. Hubáček, V. Adámková, K. Zídková, R. Češka, L. Zlatohlávek, T. Štulc, A. Hořínek, V. Lánská, M. Vrablík (Praha)
Tématický okruh: Farmakoterapie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS

Úvod: Snížení vysokých hladin plazmatických lipidů je důležitým krokem v prevenci a léčbě kardiovaskulárních onemocnění. U většiny pacientů je nutné přistoupit k farmakologické terapii a statiny jsou lékem první volby u hyperlipidemických pacientů. U různých pacientů se srovnatelnou terapií je však prokázána značná variabilita účinku statinů, které může mít svůj genetický podklad. Gen pro apolipoprotein A5 je jedním z těch genů, které by účinnost farmakologické léčby hyperlipidemií mohly ovlivnit.
Soubor a Metodika: Varianty genu pro apolipoprotein A5 byly sledovány u 188 (55 mužů; průměrný věk 61,5 roku) pacientů s dyslipidémií léčených statiny (37,5% simvastain, 43,3% atorvastatin, 11,2% lovastatin, 4,3% fluvastatin, 3,7% pravastatin). Polymorfismy T-1131C, Ser19Trp a Val153Met byly analyzovány pomocí PCR a restrikční analýzy. Hodnoty lipidových parametrů byly známy před nasazením léčby a po 6 měsících léčby.
Výsledky: Varianty Ser19Trp a Val153Met neovlivnily účinnost hypolipidemické léčby. Nositelé alespoň jedné alely C-1131 (N = 34) měli horší odpověď na léčbu v porovnání s T-1131T (N = 154) homozygoty (LDL-cholesterol [mmol/L] – 5,05 ± 1,02 → 3,52 ± 0,93 vs. 5,31 ± 1,29 → 3,36 ± 1,07; P = 0,014; celkový cholesterol [mmol/L] – 7,74 ± 1,13 → 5,84 ± 0,98 vs. 7,86 ± 1,37 → 5,61 ± 1,10; P = 0,07).
Závěr: Pilotní část studie ukazuje, že T-1131C varianta v genu pro apolipoprotein A5 hraje významnou roli v genetické determinaci odpovědi na léčbu statiny. 

Podpořeno projektem č. No. NR/9411-3 (IGA MZ ČR).