Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

DEVASTUJÍCÍ DŮSLEDKY MALPOZICE ELEKTROD DVOUDUTINOVÉHO STIMULAČNÍHO SYSTÉMU

J. Matoušková, M. Táborský, A. Krüger (Praha)
Tématický okruh: Kardiostimulátory
Typ: Poster - lékařský, XVI. výroční sjezd ČKS

     Uvádíme kazuistiku 45 leté ženy dependentní na trvalé kardiostimulaci pro A-V blok III. stupně.
     Nemocná měla od primoimplantace přístroje trvalé obtíže, zejména palpitace. Malpozice elektrod byla diagnostikována po 1,5 roce od implantace po těžké autonehodě způsobené náhlým bezvědomím při fibrilaci komor – komorová elektroda byla zavedena do posterolaterální žíly koronárního sinu (aktivní fixace), síňová elektroda byla dislokována. Navíc byl v pravé síni zjištěn nejasný vlající útvar, pacientka měla pozitivní hemokultury. Stav si vyžádal nejprve kompletní extrakci stimulačního systému a zavedení dočasné kardiostimulace, v druhé době pak chirurgickou extrakci útvaru z pravé síně spolu s chirurgickou implantací trvalého stimulačního systému.
     Nálezy jsou podpořeny kvalitní obrazovou dokumentací.