Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

KOMPETENCE SESTER V OBLASTI INFORMOVÁNÍ A EDUKACE PACIENTA

P. Povolná (Praha)
Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS

Cílem sdělení je zmapovat ne zcela dobře známé oblasti problematiky informování a edukace pacienta sestrou.

Stále se měnící podoba medicíny s přílivem nových technologií a tím i diagnosticko-terapeutických metod, mění i obraz ošetřovatelsví.

Sestry jako reprezentantky autonomní profese mají vědomosti a dovednosti odborné, technické, psychologické, komunikační... ...dnešní doba přidává požadavek orientace v legislativě.

Snaha, ochota a erudice správně informovat e edukovat nemocné by tedy měla být provázena znalostí právních norem, dotýkajících se tohoto tématu.