Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

PRENATÁLNÍ SCREENING A RIZIKOVÉ FAKTORY VROZENÝCH SRDEČNÍCH VAD V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI

J. Pavlíček, T. Gruszka (Ostrava)
Tématický okruh: Pediatrická kardilogie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS

Autoři se věnují celkovému výskytu významných vrozených srdečních vad (VSV) v regionu Moravskoslezského (MS) kraje, jejich prenatálnímu záchytu a vztahu k možným rizikovým faktorům (RF) pro jejich vznik.
1. Celkový přehled: V MS kraji se v letech 1999-2006 vyskytlo celkem 294 prenatálně poznaných a/nebo postnatálně významných (operovaných do roku věku) VSV, tj. 37/rok, 3,34/1000 porodů. Prenatálně poznáno bylo 115 (39,1%), nepoznáno 179 (60,9%).
2. Vlastní screening dětské kardiologie Městské nemocnice Ostrava (DK MNO): V období 1999-2007 bylo v DK MNO provedeno 21 205 fetálních echokardiografií u 18 290 těhotných žen. 442 gravidit bylo došetřováno a sledováno, 118x bylo zjištěna nebo došetřena srdeční vada, 9x supraventrikulární paroxysmální tachykardie, 4x kompletní atrioventrikulární blok, 133x nevýznamné extrasystoly plodu, 51x extrakardiální anomálie.
3. Rizikové faktory při screeningu v DK MNO: Při odebírání anamnézy ¼ matek uvede určitý, rizikový?, faktor. Byly hodnoceny věk matky, její základní onemocnění, léky, infekce, teratogeny, významné vady v rodině, genetická zátěž, extrakardiální vady plodu. U 2 508 těhotenství byl vyjádřen určitý RF a VSV byla zjištěna pouze 30x. Ve sdělení jsou pak podrobně rozebrány jednotlivé skupiny RFa jejich vztah k srdečním vadám.
4. Hodnocení celkových vad plodu: Z prenatálních genetických a kardiologických vyšetření byl v období 1999-2006 vytvořen soubor 606 plodů s vadou nebo chromozomální patologií. 85 (14%) plodů mělo izolovanou VSV, 37 (6,1%) plodů mělo VSV s chromozomálním nebo extrakardiálním morfologickým postižením, 484 plodů mělo izolované extrakardiální postižení.
Závěr: Vrozené srdeční vady jsou obvykle izolované, v anamnéze bez podstatných rizikových faktorů. Prenatální screening vrozených srdečních vad by měl být prováděn plošně bez ohledu na anamnestická data nebo přidružené nálezy.