Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

AKTIVITY PRACOVNÍ SKUPINY OŠETŘOVATELSTVÍ V KARDIOLOGII V ROCE 2007 A VIZE NA DALŠÍ OBDOBÍ

J. Leso (Praha)
Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS
Sdělení navržené do bloku Asociace/PS/OS: PS Kardiologických sester a spřízněných profesí

Ve stručném přehledu uvede předseda pracovní skupiny v ošetřovatelství aktivity v roce 2007

a výhled na další období. Součástí sdělení budou také závěry z jarního setkání kardiologických sester

pořádaném v Malmö CCNAP ESC.