Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

PAGET-SCHROETTERŮV SYNDROM, IDIOPATICKÁ HLUBOKÁ ŽILNÍ TROMBÓZA HORNÍ KONČETINY

J. Havlín, J. Chlumský (Praha)
Tématický okruh: Varia
Typ: Poster - lékařský, XVI. výroční sjezd ČKS

Primární (idiopatická, traumatická) hluboká žilní trombóza horní končetiny je řídce se vyskytující onemocnění (2 na 100 000 obyvatel za rok), vzniklé po usilovné námaze příslušné končetiny. Jedná se o trombózu axillo-subclaviálního žilního systému, jejíž patogeneze je vysvětlována mikrotraumatem intimy a následnou aktivací koagulační kaskády. K cévnímu poranění dochází nejčastěji nadměrnou abdukcí a zevní rotací s následným stlačením v. subclavia mezi klíční kost a první žebro. Na rozdíl od trombózy sekundární nejsou přítomny predisponující faktory jako centrální žilní katetr, pacemaker, rakovina a další.
V kazuistice uvádíme případ doposud zdravého 19-letého muže, který přišel pro 3 dny trvající bolest pravého ramene, doprovázenou progredujícím otokem celé končetiny. Pacient se intenzivně věnuje kick-boxu, absolvuje 4 tréninky týdně a den před vznikem otoku strávil 8 hodin tapetováním. Neužívá žádná anabolika, drogy, alkohol nepije, nekouří. Dušnost, pleurální bolest, hemoptýzu neguje. Laboratorně bez deficitu proteinu C a S, bez APC rezistence, hladina antitrombinu III, fibrinogenu v normě, mírná elevace homocysteinu.  DUS prokázalo akutní trombózu v oblasti v. subclavia l. dx. Na CT hrudníku tromboza v. subclavia, v. axillaris a v. brachialis.
3-6% plicních embolií má zdroj v žilním systému HK, u ¼ pacientů s Paget-Schroetterovým syndromem je během následujícího roku diagnostikován plicní karcinom či lymphom. K dalším komplikacím patří syndrom horní duté žíly a  perzistující bolestivé otoky. V tomto směru bude nemocný dále sledován.