Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

WARFARINOVÁ NEKRÓZA KŮŽE BEZ DEFICITU PROTEINU C A S ČI JINÉ TROMBOFILNÍ PREDISPOZICE

J. Chlumský, J. Havlín (Praha)
Tématický okruh: Chlopenní vady
Typ: Poster - lékařský, XVI. výroční sjezd ČKS

Warfarinová nekróza kůže je závažnou komplikací perorální antikoagulační terapie. Je způsobena rozsáhlou trombózou venul a kapilár v podkožním tuku vyskytující se nejčastěji u jedinců s trombofilní predispozicí. Tato komplikace se vyskytuje nejčastěji mezi třetím a osmým dnem léčby. Patogeneze nekrózy je vysvětlována dysbalancí koagulačních a antikoagulačních faktorů, ke které dochází v důsledku rozdílných poločasů jednotlivých proteinů, jejichž syntéza je warfarinem zablokována.
V kazuistice prezentujeme případ 60-letého muže po náhradě aortální chlopně, u kterého se 8 dní po zahajení antikoagulační léčby warfarinem objevily kožní nekrózy na dolních končetinách, které vymizely po převedení na léčbu nízkomolekulárním heparinem. Hematologické a genetické vyšetření neprokázalo vrozený hyperkoagulační stav.
Kumarinová kožní nekroza je vzácnou, ale závažnou komplikací orální antikoagulační terapie. Prevence a následná léčba pacientů vyžadujících antikoagulační terapii je stále diskutována.