Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

REKANALIZACE CHRONICKÉHO UZÁVĚRU PRAVÉ VĚNČITÉ TEPNY KOMBINOVANÝM FEMORO-RADIÁLNÍM PŘÍSTUPEM U 27 LETÉHO PACIENTA

J. Pešek, I. Bernat, A. Fikrle, R. Rokyta (Plzeň)
Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Poster - lékařský, XVI. výroční sjezd ČKS

Popis případu: 27 letý pacient, kuřák, byl vyšetřen na spádovém pracovišti dne 28.2.2007 pro námahovou dušnost a bolesti levé horní končetiny vzniklé během vysokohorské turistiky. Provedeno ECHO s normálním nálezem a bicyklová ergometrie s normálním nálezem a maximální zátěžovou kapacitou 10 METS.
 Pro přetrvávání potíží byla dne 31.5. 2007 provedena scintigrafie myokardu s nálezem zátěží podmíněné ischémie spodní stěny, s tranzitorní pozátěžovou ischemickou dilatací levé komory. Pro tento nález odeslán ke koronarografii na naše pracoviště.
 Dne 4.9.2007 byla provedena koronarografie přístupem přes levou radiální tepnu, s nálezem chronického heterokolateralizovaného uzávěru pravé věnčité tepny. Ad hoc zaveden 7F  vodící katetr femorálním přístupem do pravé věnčité tepny, provedena úspěšná rekanalizace chronického uzávěru s implantací čtyř drug-eluting stentů. Přístup přes levou radiální tepnu sloužil během výkonu k provádění kontralaterálních nástřiků do levé věnčité tepny za účelem vizualizace periferie pravé věnčité tepny, plnící se pouze heterokolaterálami. Po výkonu byl vpich do femorální tepny uzavřen systémem AngioSeal VIP, na místo vpichu radiální tepny naložen TR Band. Pacient byl propuštěn v dobrém stavu do domácího ošetřování.
 Pacient je od rekanalizace pravé věnčité tepny bez potíží, při kontrolní zátěžové scintigrafii myokardu nebyla zátěží podmíněná ischémie myokardu přítomna.
Závěr: Kombinovaný femoro-radiální přístup u chronického uzávěru věnčité tepny umožňuje i v případě nutnosti kontralaterálních nástřiků punkci pouze jedné femorální tepny, zvyšuje tím komfort pacienta a snižuje riziko lokálních komplikací v místě vpichu.
Podpořeno Kardiovaskulárním VZ UK č. MSM 0021620817 „Invazivní přístupy k záchraně
a regeneraci myokardu“