I. Český sjezd kardiologických techniků ve spolupráci s Kardio35 3.-5. června 2022, OREA Resort Devět Skal, Sněžné - Milovy

Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

srdečně Vás zveme na společný edukační kongres skupiny KardioTech a Kardio35. Po dlouhé době bude prostor pro seznámení se a diskuzi nad novými algoritmy kardiostimulátorů a ICD, novými ablačními technologiemi a budoucností arytmologie.

V rámci kongresu bude také velký prostor pro praktické ukázky a srovnání jednotlivých stimulačních technologií (programerů) a 3D mapovacích systémů.

Těšíme se na Vás

Mgr. Veronika Bulková, Ph.D. za PS KardioTech

a

MUDr. Petr Kala za PS Kardio35