I. Český sjezd kardiologických techniků ve spolupráci s Kardio35 3.-5. června 2022, OREA Resort Devět Skal, Sněžné - Milovy

Kontakt na pořadatele a organizační sekretariát

POŘADATEL:
Česká kardiologická společnost, z.s. 
Netroufalky 814/6b
625 00 Brno 
IČO: 60166789, DIČ: CZ60166789
tel: + 420 543 213 825 e-mail: cks@kardio-cz.cz

Ludmila Klímová 
koordinátorka akce 
tel: 602 536 849, e-mail: klimova@kardio-cz.cz

Denisa Ebelová
rezervace ubytování, administrativní podpora
tel: 725 777 880, e-mail: ebelova@kardio-cz.cz

Iva Pavézková 
sekretářka společnosti 
e-mail: pavezkova@kardio-cz.cz

Ing. Kamila Prchalová 
fakturace partnerů a vystavovatelů
e-mail: prchalova@kardio-cz.cz