Seminář II: Transpozice velkých tepen, korigovaná transpozice velkých tepen 3. listopadu 2023, FN Brno Bohunice, Brno

Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

srdečně Vás zveme na druhý ze série edukačních seminářů věnující se vrozeným srdečním vadám (VSV) v dospělosti.

Seminář II: Transpozice velkých tepen – arteriální a atriální switch, vrozeně korigovaná transpozice velkých  tepen  se uskuteční v Brně v pátek 3.11.2023, budou na něm opět participovat přední odborníci ze všech VSV Center v dospělosti a Dětského kardiocentra.

Edukační semináře tvoří páteř nového Vzdělávacího systému v podoboru VSV v dospělosti pro kardiology České kardiologické společnosti. Určeny jsou především pro nemocniční i ambulantní kardiology, kteří pacienty s VSV sledují. Ale vhodné jsou též pro lékaře před atestací a ostatní kardiology, kteří o téma mají zájem. V jednání s plátci zdravotní péče je, že absolvent vzdělávacího systému bude oprávněn v péči o pacienty s VSV vykazovat budoucí kód „kardiologické vyšetření pacienta s komplexní VSV“, zohledňující složitost a časovou náročnost.  

 

Součástí těchto seminářů jsou hands-on sekce s dostatkem prostoru pro nácvik vyšetření u probíraných ale i jiných VSV.  Kapacita edukačních seminářů je omezena. Především hands-on sekce je z důvodů, aby zůstaly ryze praktickými, omezena na počet prvních 20 přihlášených. Prosím registrujte se ZDE. (přes Váš účet)

 

Těšíme se na Vás 

Tomáš Zatočil, Daniela Žáková
organizátoři z Centra komplexní péče o VSV v dospělosti - BRNO

 

Petr Kala, přednosta IKK FN Brno                                            

Petr Němec, ředitel CKTCH Brno

Martin Mates, předseda PS Chlopenní a vrozené srdeční vady v dospělosti