Seminář I: Koarktace aorty; Fallotova tetralogie 4. listopadu 2022, FN Brno Bohunice, Brno

Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

  jménem České Kardiologické společnosti a její PS Chlopenní a vrozené srdeční vady Vás srdečně zveme na první ze série edukačních seminářů věnující se vrozeným srdečním vadám (VSV) v dospělosti. Seminář I: Koarktace aorty; Fallotova tetralogie se uskuteční v Brně v pátek 4.11.2022, budou na něm participovat přední odborníci ze všech VSV Center v dospělosti a Dětského kardiocentra.

V roce 2023 budou následovat i další témata: II  Transpozice velkých tepen – arteriální a atriální switch, vrozeně korigovaná transpozice velkých  tepen, III   Zkratové vady – VSD, ASD, AVSD, Eisenmengerův syndrom, IV  Ebsteinova anomálie; univentrikulární cirkulace.  

 

Edukační semináře se budou pravidelně opakovat (plán je každé čtvrtletí) v Praze a Brně a budou tvořit páteř nového Vzdělávacího systému v podoboru VSV v dospělosti pro kardiology České kardiologické společnosti. Určeny jsou především pro nemocniční i ambulantní kardiology, kteří pacienty s VSV sledují. Ale vhodné jsou též pro lékaře před atestací a ostatní kardiology, kteří o téma mají zájem. Absolvent vzdělávacího systému bude oprávněn v péči o pacienty s VSV vykazovat budoucí kód „kardiologické vyšetření pacienta s komplexní VSV“, zohledňující složitost a časovou náročnost.  

Součástí těchto seminářů budou i hands-on sekce, kde bude dostatek prostoru pro nácvik vyšetření u probíraných ale i jiných VSV.  Registrace je bez poplatku. Kapacita edukačních seminářů je ale omezena. Především hands-on sekce je z důvodů, aby zůstaly ryze praktickými, omezena na počet prvních 20 přihlášených.

  

Těšíme se na Vás 4.11.2022,

 


Tomáš Zatočil, Daniela Žáková                            
                        Martin Mates
organizační výbor                     předseda výboru PS Chlopenní a vrozené srdeční vady v dospělosti