Seminář I: Koarktace aorty; Fallotova tetralogie 4. listopadu 2022, FN Brno Bohunice, Brno

Organizační sekretariát

Pořadatel
Česká kardiologická společnost, z.s.
Netroufalky 814/6b
625 00 Brno
IČO: 60166789, DIČ: CZ60166789
tel: + 420 543 213 825
e-mail: cks@kardio-cz.cz

Ludmila Klímová
koordinátor akce
tel: 602 536 849, e-mail: klimova@kardio-cz.cz