Seminář Kardiovaskulární rehabilitace a fyzioterapie pacientů s vrozenými srdečními vadami 4.-5. června 2022, FN MOTOL, Praha

Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

 dovolte mi Vás co nejsrdečněji pozvat na první seminář 'Fyzioterapie a kardiovaskulární rehabilitace pacientů s vrozenými srdečními vadami'. 

Svým jedinečně multidisciplinárním obasazením propojuje dětskou kardiologii, fyzioterapii a tělovýchovné lékařství.

Během posledních dekád se díky velkému pokroku v dětské kardiologii výrazně zvýšilo přežívání pacientů s vrozenými srdečními vadami a 

s rostoucím důrazem na zlepšování kvality života narůstá i potřeba rozvoje mezioborové rehabilitační péče.

S kolegy jsme pro Vás připravili nabitý a přitom praktický program, který Vás seznámí s! e specifiky kardiologie vrozených srdečních vad, používanými postupy 

fyzioterapie a kardiovaskulární rehabilitace od novorozenců po dospělé pacienty a také novinkami ze zahraničí. 

 

Věřím, že toto setkání napříč obory bude pro všechny účastníky obohacující a první z mnoha, která povedou k rozvoji rehabilitační péče o tyto pacienty u nás. 

 

Za organizační a programový výbor, 

 

Mgr. Anežka Gombošová