Vše, co potřebuji vědět o kardiomyopatiích ke kardiologické atestaci 12. listopadu 2022, Červená posluchárna I. interní kardio-angiologické kliniky FN u sv. Anny v Brně

REGISTRACE (aktivní, pasivní)

Registrace (aktivní, pasivní, firemní, skupinová) vyžaduje přihlášení do online systému: přihlásit