Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

rádi bychom Vás pozvali na další akci pracovní skupiny Kardio 35, nyní na téma „Vše, co potřebuji vědět o chlopenních vadách ke kardiologické atestaci". Kurz se bude konat, snad již definitivně, v sobotu 23.10.2021 v Eiseltově síni II. interní kliniky VFN v Praze. Garantem akce je pan přednosta, prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc. Odborný program začíná v 9:00 hod, podrobnosti naleznete v přiložené pozvánce. Registrace zůstává bezplatná, neváhejte se prosím znovu zaregistrovat.

Budeme se na Vás těšit.

Zuzana Hlubocká, za organizátory akce
Petr Kala, předseda Kardio 35