Organizační a programový výbor

MUDr. Jiří Widimský

MUDr. Jan Štros

Iva Pavézková