Organizační sekretariát

Česká kardiologická společnost, z.s.
Netroufalky 814/6b
625 00 Brno
tel: + 420 543 213 825
e-mail: cks@kardio-cz.cz

Iva Pavézková 
asistentka společnosti
tel. 722 905 470, e-mail: pavezkova@kardio-cz.cz