Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

dovolujeme si Vás pozvat na první setkání věnované kardiovaskulární prevenci PRAGUE PREVENTION 2019.

Cílem této akce je přinést nové pohledy na oblast prevence, diskutovat kontroverze zdravého či méně zdravého životního stylu, probírat nové i staré farmakologické postupy ve světle posledních dat a zamyslet se společně na tím, jak prevenci udělat zábavnější, atraktivnější a účinnější.

V letošním roce bychom chtěli s předními odborníky na tuto tématiku prodiskutovat následující oblasti:

  • Kouření trochu jinak, aneb: „Kuřte více, kuřte zdravěji“… pohled na tématiku e-cigaret a kouření zahřívaného tabáku
  • Alkohol trochu jinak, aneb: „Přežijí jen abstinenti?“ … kritický pohled na škodlivost konzumace alkoholu ve světle posledních epidemiologických dat
  • Lipidy trochu jinak…. Komu a jak dopřát PCSK9 inhibitory?
  • Pohybová aktivita pro každého…. Kritický pohled na doporučení pohybové aktivity v primární a sekundární prevenci
  • Nová éra léčby diabetu, aneb „Zahodíme již zítra deriváty sulfonylurey do koše“

PRAGUE PREVENTION je společnou akcí Pracovní skupiny preventivní kardiologie ČKS a České společnosti pro aterosklerózu.

Bude se konat 29. ledna od 9:00 v Autoklubu České republiky Opletalova 1337/29, 110 00 Praha 1 – Nové město.

Na setkání s Vámi se těší,

Prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.
Předseda PS preventivní kardiologie ČKS
Prof. MUDr.Michal Vrablík, PhD.
Předseda České společnosti pro ateroklerózu