Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

 

je pro mě po roce opět ctí a velkým potěšením Vás všechny pozvat jménem Organizačního a Programového výboru na tradiční hlavní akci České asociace kardiovaskulárních zobrazovacích metod České kardiologické společnosti ECHODNY 2020, která se i letos bude konat v Olomouci v příjemném prostředí kongresové části NH Hotelu Olomouc, ale nikoli jako doposud v září, ale v listopadu, konkrétně ve dnech 20.11.-21.11.2020, a to z důvodu přesunu konání výročního kongresu ČKS na zářijový termín kvůli současné, pevně doufejme rychle ustupující pandémii onemocnění COVID-19. Na základě současných znalostí věříme, že na podzim 2020 již epidemiologická situace umožní konání našich oblíbených ECHODNŮ v plném rozsahu a zvyklém formátu.

 

V programové náplni budeme formou přehledných přednášek probírat optimální využití jednotlivých zobrazovacích metod v diagnostice a léčbě nejčastějších kardiovaskulárních onemocnění; výrazný prostor chceme tradičně věnovat i volným původním sdělením (tj. prezentaci vlastních výzkumných prací) a zajímavým kazuistikám, k jejichž zaslání formou abstrakt Vás vřele vyzýváme (konečný termín pro zaslání a přihlášení se k aktivní účasti je 6.9.2020).

 

Jak již několik let i letos se na programové náplni ECHODNŮ bude podílet kromě ČAKVZM dvěma sekcemi i Pracovní skupina chorob myokardu a perikardu České kardiologické společnosti.

 

Dovolte mi při této příležitosti pozvat na ECHODNY 2020 také kolegy radiology a specialisty v oblasti nukleární medicíny, zajímající se o problematiku zobrazovacích metod v kardiologii. Budeme velmi rádi za Vaše názory a postřehy, umožňující přátelskou kultivaci naší vzájemné spolupráce.

Budeme velmi rádi, pokud se i letos podaří ECHODNY zorganizovat jako odborně přínosnou akci, prodchnutou příjemnou atmosférou, s možností mnoha formálních i neformálních diskuzí.


Těšíme se na setkání s Vámi v listopadu v NH Hotelu v Olomouci!

 

Tomáš Paleček