Úvodní informace

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

 

je pro mě po roce opět ctí a velkým potěšením Vás všechny pozvat jménem Organizačního a Programového výboru na tradiční hlavní akci České asociace kardiovaskulárních zobrazovacích metod České kardiologické společnosti ECHODNY 2019, která se i letos bude konat v Olomouci v příjemném prostředí kongresové části NH Hotelu Olomouc a to ve dnech 20.9.-21.9.2019.

V programové náplni budeme formou přehledných přednášek probírat optimální využití jednotlivých zobrazovacích metod v diagnostice a léčbě nejčastějších kardiovaskulárních onemocnění; výrazný prostor dostanou tradičně i volná původní sdělení (tj. výsledky vlastních výzkumných prací) a zajímavé kazuistiky, k jejichž zaslání formou abstrakt Vás vřele vyzýváme (konečný termín pro zaslání je 2.6.2019). 

Dovolte mi při této příležitosti pozvat na ECHODNY 2019 i kolegy radiology a specialisty v oblasti nukleární medicíny, zajímající se o problematiku zobrazovacích metod v kardiologii; budeme velmi rádi za jejich názory a postřehy, umožňující přátelskou kultivaci naší vzájemné spolupráce.

Pevně věřím, že i letos se podaří zorganizovat odborně přínosnou akci, prodchnutou příjemnou atmosférou, s možností mnoha formálních i neformálních diskuzí.


Těšíme se na setkání s Vámi v NH Hotelu v kouzelné Olomouci!

 

Tomáš Paleček