Úvodní slovo

Vážení kolegové, milí přátelé,

dovolte mi, abych Vás co nejsrdečněji pozval na České kardiologické dny 2019. Tato naše stěžejní podzimní akce je tradičně zaměřena na novinky z poslední doby. Program pro Vás připravil programový výbor ve spolupráci s jednotlivými pracovními skupinami a asociacemi naší společnosti. Dozvíte se tak o nových doporučeních Evropské kardiologické společnosti i o výsledcích zajímavých studií z poslední doby. Budeme podrobně diskutovat novinky v diagnostice a léčbě plicní hypertenze i strategie antitrombotické léčby nemocných po infarktu myokardu. Zaměříme se i na poslední poznatky o léčbě srdečního selhání. Vše zpestříme kasuistickými sděleními zamřenými na zobrazovací metody a naše jednání uzavře přehledný blok shrnující aktuální trendy v oblasti kardiomyopatií.
Jsme si vědomi toho, že podzimní období je pro většinu z vás pracovně vysoce náročné, přesto doufáme, že se najdete čas a přijdete do pražského hotelu Pyramida na jednání Českých kardiologických dnů. Budeme se těšit na setkání s Vámi,

Prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc., FESC
Předseda České kardiologické společnosti