Kardio 365 - vyhledávání podle filtrů

Akce ČKS
rozbalit
Tematické okruhy
rozbalit
1. autoři
rozbalit
Typ dat (abstrakt, video, prezentace)
rozbalit

Nalezená abstrakta, bloky, sympozia

Aplikovaný filtr akce ČKS: žádný
Aplikovaný filtr Tematické okruhy: žádný
Aplikovaný filtr 1.autor: žádný
Aplikovaný filtr Typ dat: neomezeno
Zrušit všechny nastavené filtry

Celkem: 9285 / vypisuji: 9271 - 9285

KATETRIZAČNÍ UZÁVĚR SÍŇOVÝCH ZKRATŮ U TOTÁLNÍHO KAVOPULMONÁLNÍHO SPOJENÍ (TCPC) ODPOUTATELNÝMI SPIRÁLAMI. STŘEDNĚDOBÉ VÝSLEDKY

O. Reich, P. Tax, J. Marek, V. Tomek, J. Gilík, T. Tláskal, B. Hučín, V. Chaloupecký, J. Škovránek (Praha)

Cíl studie: zjistit efektivitu a bezpečnost uzávěru síňových zkratů u TCPC odpoutatelnými spirálami Pacienti a metody: Katetrizačními technikami jsme léčili 43...

Tématický okruh: Pediatrická kardilogie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS
Sdělení navržené do bloku Asociace/PS/OS: PS Pediatrická kardiologie

MÁ ČASNĚ KONZERVATIVNÍ (MEDIKAMENTÓZNÍ) PŘÍSTUP JEŠTĚ MÍSTO V LÉČBĚ AKUTNÍCH KORONÁRNÍCH SYNDROMŮ BEZ ST ELEVACÍ?

P. Gregor (Praha)

   Časně invazívní přístup se stal běžným postupem v léčbě akutních koronárních syndromů bez elevací ST (AKS-NSTEMI) a dostal se...

Tématický okruh: Farmakoterapie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS
Sdělení navržené do bloku Asociace/PS/OS: PS Kardiovaskulární farmakoterapie

ECHOKARDIOGRAFIE: JEDNODUCHÁ A OKAMŽITĚ DOSTUPNÁ METODA PRO DETEKCI VIABILNÍHO MYOKARDU

M. Pěnička (Aalst, Belgium)

Rozsah dysfunkčního leč viabilního myokardu je jedním z hlavních prognostickým faktorů u pacientů s ischemickou dysfunkcí levé komory srdeční. Tudíž...

Tématický okruh: Nukleární kardiologie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS
Sdělení navržené do bloku Asociace/PS/OS: PS Nukleární kardiologie

AUTOLOGNÍ TRANSPLANTACE MONONUKLEÁRNÍCH BUNĚK KOSTNÍ DŘENĚ U NEMOCNÝCH S AKUTNÍM INFARKTEM MYOKARDU. ZHODNOCENÍ VLIVU DÁVKY BUNĚK

J. Meluzín, S. Janoušek, L. Groch, J. Mayer, I. Horňáček, R. Panovský, M. Kamínek, J. Staníček, O. Hlinomaz, J. Vinklárková (Brno, Olomouc)

Úvod: Dosud není známo, zda účinnost autologní transplantace mononukleárních buněk kostní dřeně (MBKD) závisí na množství dodaných buněk. Cílem této...

Tématický okruh: Transplantace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

ROLE ECHOKARDIOGRAFIE V DIAGNOSTICE SRDEČNÍCH NÁDORŮ

R. Trčková, L. Škrnová, R. Valentová, T. Paleček, A. Linhart (Praha)

Srdeční nádory představují sice vzácná avšak velmi vážná onemocnění. Většina srdečních tumorů jsou sekundární maligní nádory. Primárních nádorů je menšina,...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

DETEKCE VOLNÉ DNA DÁRCE V KRVI PACIETŮ PO TRANSPLANTACI SDRCE

J. Vymětalová, R. Bohuslavová, J. Hubáček, M. Kocík, I. Málek (Praha)

Úvod:  V současné době jedinou metodou diagnostiky akutní rejekce štěpu po ortotopické transplantaci srdce (OTS) je endomyokardiální biopsie (EMB). Cílem...

Tématický okruh: Transplantace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

PREVALENCE POSTTROMBOTICKÝCH ZMĚN HLUBOKÝCH ŽIL DOLNÍCH KONČETIN U NEMOCNÝCH S CHRONICKOU TROMBOEMBOLICKOU PLICNÍ HYPERTENZÍ

D. Ambrož, T. Paleček, P. Jansa, S. Jirát, M. Škvařilová, M. Aschermann, A. Linhart (Praha)

Úvod: Chronická tromboembolická plicní hypertenze (CTEPH) se vyskytuje u cca 3-4 % jedinců, kteří přežili ataku plicní embolie (PE). Jako...

Tématický okruh: Plicní hypertenze
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

EXTERNÍ KOMPRESE KMENE LEVÉ VĚNČITÉ TEPNY U NEMOCNÝCH S PLICNÍ ARTERIÁLNÍ HYPERTENZÍ

T. Kovárník, P. Jansa, J. Horák, K. Goričan, M. Aschermann, A. Linhart (Praha)

Úvod: Často udávanou příčinou bolestí na hrudi u nemocných s plicní arteriální hypertenzí (PAH) je dilatace plicnice a relativní ischémii...

Tématický okruh: Plicní hypertenze
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

LEVOSTRANNÁ HORNÍ DUTÁ ŽÍLA ANEB ŽIVOT S ANOMÁLIÍ

L. Nováková (Frýdek-Místek)

Nepatrné procento lidí se narodí s určitým druhem anatomické anomálie,která je pro většinu svých nositelů  bez většího klinického významu. I...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

TRANZITORNÍ BALONOVÁ DYSFUNKCE LK - KAZUISTIKA

V. Kaučák, J. Mrozek (Ostrava)

Popis kazuistiky: Popis případu  transitorní apikalní balonové dysfunkce LK-syndromu imitující akutní infarkt myokardu(těž synonyma-emoční omráčení myokardu,Tako-tsubo kardiomypatie,ampulárni kardiomyopatie) Transitorní apikalní balonová dysfunkce ...

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

ZJIŠŤOVÁNÍ VIABILITY MYOKARDU POMOCÍ RADIONUKLIDOVÝCH METOD

M. Kamínek (Olomouc)

Úvod: Signifikantně horší prognózu mají nemocní s dysfunkčním viabilním myokardem, nejsou-li revaskularizováni, než ti, kteří se podrobili revaskularizaci, nebo než...

Tématický okruh: Nukleární kardiologie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS
Sdělení navržené do bloku Asociace/PS/OS: PS Nukleární kardiologie

PERIKARDIÁLNÍ VÝPOTEK JAKO PRVNÍ PŘÍZNAK MALIGNITY - KAZUSTIKA

V. Čech (Uherské Hradiště)

Příčiny perikardiálního výpotku jsou různé.  Jednou z možných příčin jsou nádory, nejčastěji jsou to nádory plic a prsu. Vždy je...

Tématický okruh: Varia
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

AKTIVITA KREVNÍCH DESTIČEK U PACIENTŮ S PRŮCHODNÝMI A NEPRŮCHODNÝMI BYPASSY - SUBANALÝZA STUDIE PRAGUE 4

P. Osmančík, F. Bednář, H. Móciková, P. Štros, P. Widimský (Praha)

Úvod:Aktivace krevních destiček hraje klíčovou roli v patogenezi akutních koronárních syndromů a komplikacích po perkutánních intervencích. V naší studii jsme...

Tématický okruh: Ateroskleróza
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

LETITÁ POREVMATICKÁ AORTO-MITRÁLNÍ VADA A INFEKČNÍ ENDOKARDITIDA

H. Burianová (Bílovec)

Prezentuji kazuistiku pacientky s letitou mitrální stenoinsuficienci a aortální regurgitací porevmatické etiologie. Rovněž pacientka vedena jako CHOPN s recidivujícími infekty dýchacích...

Tématický okruh: Chlopenní vady
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

POUŽITÍ SUPRASTERNÁLNÍCH, SUBKOSTÁLNÍCH A JINÝCH MÉNĚ OBVYKLÝCH PROJEKCÍ V ECHOKARDIOGRAFII

I. Mertová, O. Jedličková, J. Strnadová, P. Henyš, E. Mandysová, P. Niederle (Praha)

V našem sdělení bychom rádi v krátkém přehledu připomenuli vyšetřovací projekce, které při echokardiografickém vyšetření nepoužíváme standardně. Jedná se o...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

|< << ...302303304305306307308309310 >> >|