Kardio 365 - vyhledávání podle filtrů

Akce ČKS
rozbalit
Tematické okruhy
rozbalit
1. autoři
rozbalit
Typ dat (abstrakt, video, prezentace)
rozbalit

Nalezená abstrakta

Aplikovaný filtr akce ČKS: žádný
Aplikovaný filtr Tematické okruhy: žádný
Aplikovaný filtr 1.autor: žádný
Aplikovaný filtr Typ dat: neomezeno
Zrušit všechny nastavené filtry

Celkem: 6809 / vypisuji: 6721 - 6750

VLIV REHABILITACE NA KVALITU ŽIVOTA, VÝKONNOST A TRANSPORT KYSLÍKU U CHRONICKÉ ISCHEMICKÉ CHOROBY SRDEČNÍ

J. Pochmonová, L. Mífková, P. Dobšák, H. Svačinová, P. Homolka, A. Al-Fadhli, K. Mohsin, P. Vank, J. Siegelová, J. Vítovec (Brno)

Cíl: Kvalitu života, výkonnost a ukazatele transportního systému jsme sledovali u nemocných s ischemickou chorobou srdeční (ISCH) před a po...

Tématický okruh: Rehabilitace v kardiologii
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

KOMBINOVANÝ TRÉNINK U SCLEROSIS MULTIPLEX

L. Konečný, P. Pospíšil, L. Mífková, F. Anbais, A. Erajhi, I. Vohlídalová, J. Siegelová (Brno)

Cílem práce bylo zhodnocení vlivu kombinovaného tréninku (s aerobními a silovými prvky)  na  svalovou sílu u pacientů s onemocněním sclerosis...

Tématický okruh: Rehabilitace v kardiologii
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

ÚČINNOST INTERVALOVÉHO A KONTINUÁLNÍHO TRÉNINKU V RÁMCI KARDIOVASKULÁRNÍ REHABILITACE

L. Mífková, F. Várnay, V. Chludilová, P. Vank, P. Homolka, M. Novák, J. Vítovec, J. Siegelová (Brno)

Cílem studie bylo posoudit fyziologickou účinnost a vliv dvou modifikací aerobního tréninku (intervalový a kontinuální) na tělesnou výkonnost a aerobní...

Tématický okruh: Rehabilitace v kardiologii
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

SPEKTRÁLNÍ ANALÝZA ÚMRTNOSTI NA INFARKT MYOKARDU V ČESKÉ REPUBLICE

B. Fišer, J. Siegelová, J. Dušek, J. Holub, V. Mazánková, G. Cornélissen, F. Halberg (Brno, Praha, Minnesota, United States, Minnesota)

V období od roku 1979 do 1993 úmrtnost na infarkt myokardu v České republice s počtem obyvatel 10 milionů stagnovala....

Tématický okruh: Rehabilitace v kardiologii
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

POKLES CELKOVÉ A SEZÓNNÍ ÚMRTNOSTI PRO INFARKT MYOKARDU V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH 1994-2003

J. Dušek, J. Siegelová, B. Fišer, J. Holub, V. Mazánková, G. Cornélissen, F. Halberg (Brno, Praha, Minnesota, United States)

Úmrtnost pro infarkt myokardu v České republice s 10 milióny obyvatel klesala  v letech 1994-2005. Sezónní mortalitu v tomto období...

Tématický okruh: Rehabilitace v kardiologii
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

ZMĚNY ANTROPOMETRICKÝCH PARAMETRŮ A TĚLESNÉ VÝKONNOSTI V PRŮBĚHU REHABILITACE PACIENTŮ S OBEZITOU

J. Nečasová, M. Tarasová, H. Svačinová, J. Siegelová, B. Fišer, M. Sosíková, J. Dušek, M. Souček (Brno)

Úvod. Obezita se stala na přelomu tisíciletí závažným zdravotním a socioekonomickým problémem. Pohybová aktivita zvyšuje energetický výdej a spolu s...

Tématický okruh: Rehabilitace v kardiologii
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

MÉNĚ INVAZIVNÍ PŘÍSTUPY PŘI ODBĚRECH ŽILNÍCH ŠTĚPŮ K REVASKULARIZACI MYOKARDU

Z. Šorm, J. Harrer, P. Žáček (Hradec Králové)

 Tak jako v jiných oblastech chirurgie prosazují se méně invazivní přístupy ke tkáním i při odběru žilního štěpu za účelem...

Tématický okruh: Varia
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

VLIV ELEKTROSTIMULACE KOSTERNÍHO SVALSTVA NA VARIABILITU SRDEČNÍ FREKVENCE A SVALOVOU SÍLU U PACIENTŮ S POKROČILÝM STUPNĚM CHRONICKÉHO SRDEČNÍHO SELHÁNÍ

P. Dobšák, J. Siegelová, A. Nabil, J. Vítovec, P. Balcárková, M. Kohzuki, K. Imachi, S. Nitta, J. Eicher, J. Wolf (Brno, Sendai, Japan, Dijon, France)

Nízké hodnoty variability srdeční frekvence (HRV) jsou považovány za významný indikátor zvýšeného rizika náhlé srdeční smrti. Současné vědecké poznatky potvrzují,...

Tématický okruh: Rehabilitace v kardiologii
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

AUTONOMNÍ NERVOVÁ REGULACE SRDCE U PACIENTŮ SE SRDEČNÍ TRANSPLANTACÍ

J. Siegelová, B. Fišer, P. Homolka, H. Svačinová, L. Mífková, F. Várnay, P. Vank, L. Špinarová, J. Vítovec (Brno)

Cílem studie bylo zhodnocení parametrů hemodynamiky a autonomní nervové regulace srdce u nemocných po ortotopické transplantaci srdce (OTS).Vyšetřili jsme 7...

Tématický okruh: Rehabilitace v kardiologii
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

VYUŽITÍ KOMPLEXU PREGNANCY ASSOCIATED PLASMA PROTEIN – A A PROFORMA EOSINOPHILIC MAJOR BASIC PROTEIN V DIAGNOSTICE RŮZNÝCH FOREM ISCHEMICKÉ CHOROBY SRDEČNÍ

P. Hájek, M. Macek Sr., M. Hladíková, D. Alan, V. Durdil, J. Fiedler, M. Malý, P. Ošťádal, J. Veselka, A. Krebsová (Praha, Berlin, Germany)

Cíl: ověření a diagnostické využití komerčně dostupného systému Kryptor™(Brahms) k určení komplexu pregnancy-associated plasma protein A (PAPP-A) a proform eosinophilic...

Tématický okruh: Akutní koronární syndromy
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

BLOKÁTORY ALDOSTERONU U HYPERTENZE - HISTORICKÉ PERSPEKTIVY

K. Horký (Praha)

Od objevu aldosteronu v r. 1953 je široce studována jeho patofyziologická účast v regulaci objemu tělesných tekutin a TK za...

Tématický okruh: Hypertenze
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS
Sdělení navržené do bloku Asociace/PS/OS: Česká společnost pro hypertenzi

KAZUISTIKA AKUTNÍ KORONÁRNÍ PŘÍHODY SE SRDEČNÍM SELHÁVÁNÍM U DIABETIKA

M. Plachý, J. Špác, O. Hlinomaz (Brno)

Úvod: Diabetes mellitus (DM) je onemocnění s prudce vzrůstající prevalencí, primárně se řadí mezi metabolické choroby, ale jeho dopady jsou...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS
Sdělení navržené do bloku Asociace/PS/OS: Česká asociace srdečního selhání

KONTRASTNÍ ECHOKARDIOGRAFIE – ÚLOHA SESTRY

B. Kulová, T. Marek, P. Lupínek (Praha)

Éra kontrastní echokardiografie začala koncem 60.let minulého století. Skutečný rozvoj se však datuje až na přelomu 70. a 80.let 20.století,...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

INVAZIVNÍ A NEINVAZIVNÍ MOŽNOSTI MONITORACE HEMODYNAMIKY NA KORONÁRNÍ JEDNOTCE Z POHLEDU ZDRAVOTNÍ SESTRY

V. Baslerová, L. Šikorská, M. Hutyra (Olomouc)

Na základě publikovaných výsledků metaanalýz velkých studií není hemodynamická monitorace pomocí plicnicového katetru spojena se zlepšením prognózy takto léčených pacientů...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

RENÁLNÍ DYSFUNKCE U NEMOCNÝCH KORONAROGRAFOVANÝCH PRO AKUTNÍ KORONÁRNÍ SYNDROM

P. Boček, K. Opatrný, R. Kollros, F. Šefrna (Plzeň)

Cílem studie bylo retrospektivní analýzou zjistit 1) podíl nemocných (N) s chronickou ledvinnou dysfunkcí (RD) mezi N, kterým byla na...

Tématický okruh: Farmakoterapie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

INFLAMAČNÍ A HEMOSTAZEOLOGICKÉ PARAMETRY PO IMPLANTACI DRUG ELUTING STENTU U NEMOCNÝCH S AKUTNÍM KORONÁRNÍM SYNDROMEM

P. Boček, K. Opatrný, F. Šefrna, J. Racek (Plzeň)

Během akutního koronárního syndromu (ACS) dochází ke změnám systémových hladin markerů endotelové funkce. Jejich hladiny bývají více zvýšeny u nemocných...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

TERAPIE AKUTNÍHO SRDEČNÍHO SELHÁNÍ

I. Málek (Praha)

        Akutní srdeční selhání je klinický syndrom manifestovaný rychle se rozvíjejícími známkami městnání a/nebo hypoperfúze orgánů. Základním přístupem je...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS
Sdělení navržené do bloku Asociace/PS/OS: Česká asociace srdečního selhání

STRESOVÁ KARDIOMYOPATIE JAKO PŘÍČINA NÁHLÉ SMRTI - KAZUISTIKA 34-LETÉ PACIENTKY

M. Wiendl, B. Janek, M. Vítovec, J. Vrbská (Chlumec nad Cidlinou)

Kazuistika popisuje případ 34-leté nemocné, kterou jsme přijali na koronární jednotku po kardiopulmonální resuscitaci pro maligní arytmii. Echokardiografie a levostranná...

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

POUŽITÍ SYSTÉMU V.A.C. U DEHISCENCE RÁNY PO STERNOTOMII

P. Gráfová, K. Kubová (Olomouc)

Naše přednáška se zaměřuje na problematiku hojení rány u pacienta po sternotomii. Jedná se o muže ve věku 82 let, který...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

MAPOVÁNÍ A ABLACE SÍŇOVÝCH TACHYARYTMIÍ METODOU ELEKTROMECHANICKÉ DÁLKOVĚ NAVIGOVANÉ KATETRIZACE

P. Neužil, V. Reddy, M. Táborský, L. Šedivá, J. Petrů, J. Škoda, Š. Královec, F. Holý, E. Roubalová, P. Niederle (Praha, Boston, United States)

Úvod:  S rozvojem katetrizačních ablací roste potřeba přesnějšího mapování a cílené navigace katetrů během provádění ablace vysokého spektra srdečních arytmií,...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

ECHOKARDIOGRAFIE U KATETRIZAČNÍHO UZÁVĚRU OUŠKA LEVÉ SÍNĚ

T. Mráz, P. Neužil, E. Mandysová, P. Niederle (Praha)

Nemocní s fibrilací síní jsou ohroženi vznikem trombu v levé síni a embolickými komplikacemi. V 90% případů se trombus vytvoří...

Tématický okruh: Zobrazovací metody v kardiologii (echokardiografie, nukleární kardiologie, MRI, CT)
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS
Sdělení navržené do bloku Asociace/PS/OS: PS Echokardiografie

KATETRIZAČNÍ UZÁVĚR OUŠKA LEVÉ SÍNĚ U NEMOCNÝCH S FIBRILACÍ SÍNÍ A VYSOKÝM RIZIKEM TROMBOEMBOLIE

P. Neužil, T. Mráz, Z. Beldová, P. Formánek, M. Táborsky, P. Niederle (Praha)

Úvod: Embolická cévní mozková příhoda je považována za nejzávažnější komplikaci fibrilace síní (FiS).  Přesto, že antikoagulační léčba výrazně snižuje riziko...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

STENÓZA A. RENALIS U NEMOCNÉHO PO TRANSPLANTACI SRDCE S CHRONICKOU RENÁLNÍ INSUFICIENCÍ A ARTERIALNÍ HYPERTENZÍ

M. Podzimková, M. Želízko, I. Málek, O. Viklický (Praha)

Pan F.S., nar. 1939, podstoupil v lednu 1995 ortotopickou transplantaci srdce (OTS) pro ischemickou chorobu srdeční. Pacient je polymorbidní; má...

Tématický okruh: Transplantace
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

PERKUTÁNNÍ MECHANICKÁ PODPORA LEVÉ SRDEČNÍ KOMORY (PVAD) U NEMOCNÝCH V KARDIOGENNÍM ŠOKU: PŘEMOSTĚNÍ K ŽIVOT ZACHRAŇUJÍCÍ INTERVENCI

P. Neužil, J. Matoušková, P. Kmoníček, L. Šedivá, O. Aschermann, M. Táborský, R. Vopálka, Z. Beldová, P. Niederle, V. Pavlíček (Praha)

Úvod: Perkutánní mechanická podpora oběhu (pVAD) - Tandem Heart™ fy. Cardiac Assist Technologies Inc (Pittsburgh, Pensylvania, USA) je určena pro...

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

SRDEČNÍ SELHÁVÁNÍ A DIABETES – POHLED KARDIOLOGA

J. Špác (Brno)

Prevalence srdečního selhávání (SS) u nemocných s diabetes mellitus (DM) dosahuje až  22% a roční incidence nově diagnostikovaného SS  je 13/100...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS
Sdělení navržené do bloku Asociace/PS/OS: Česká asociace srdečního selhání

PREVENCE NÁHLÉ SMRTI U NEMOCNÝCH S CHRONICKÝM SRDEČNÍM SELHÁNÍM - MOŽNOSTI FARMAKOTERAPIE

I. Málek (Praha)

      Definici náhlé srdeční smrti (NSS) odpovídá úmrtí, ke kterému dojde do 1 hodiny od vzniku symptomů. V etiologii...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS
Sdělení navržené do bloku Asociace/PS/OS: Česká asociace srdečního selhání

PREVALENCE A PROGNOSTICKÝ VÝZNAM ANÉMIE U NEMOCNÝCH S POKROČILÝM SRDEČNÍM SELHÁNÍM

P. Lupínek, I. Málek (Praha)

Úvod: V poslední době byla publikována řada prací svědčících o poměrně vysoké prevalenci anémie u srdečního selhání a o jejím...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

VIABILITA MYOKARDU PO PŘÍMÉ KORONÁRNÍ INTERVENCI (PCI)

P. Niederle, O. Bělohlávek, E. Mandysová, P. Formánek (Praha)

   Cílem prospektivní studie z let 2000-2003 bylo ověřit přítomnost viabilního a perfundovaného myokardu po 2,0+0,5 měsících od přímé koronární...

Tématický okruh: Akutní koronární syndromy
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

DIAGNOSTIKA AKUTNÍHO SRDEČNÍHO SELHÁNÍ

P. Lupínek (Praha)

V přednášce jsou probrány klinické, instrumentální a laboratorní metody používané nebo nově zaváděné v diagnostice a diferenciální diagnostice akutního srdečního...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS
Sdělení navržené do bloku Asociace/PS/OS: Česká asociace srdečního selhání

KORONÁRNÍ INTERVENCE U OSOB S AKUTNÍM SRDEČNÍM INFARKTEM S ST-SEGMENT ELEVACÍ PO MIMONEMOCNIČNÍ SRDEČNÍ ZÁSTAVĚ

M. Pleskot, A. Babu, J. Střítecký, J. Bis, J. Matějka, J. Kajzr, R. Hazuková (Vysoká nad Labem, Pardubice, Jičín, Hradec Králové)

Úvod. Časná reperfúze přímou perkutánní koronární intervencí (PCI) u pacientů s akutním srdečním infarktem s  ST-segment elevací (STEMI) po mimonemocniční...

Tématický okruh: Akutní koronární syndromy
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

|< << ...217218219220221222223224225226227 >> >|