Kardio 365 - vyhledávání podle filtrů

Akce ČKS
rozbalit
Tematické okruhy
rozbalit
1. autoři
rozbalit
Typ dat (abstrakt, video, prezentace)
rozbalit

Nalezená abstrakta, bloky, sympozia

Aplikovaný filtr akce ČKS: žádný
Aplikovaný filtr Tematické okruhy: žádný
Aplikovaný filtr 1.autor: žádný
Aplikovaný filtr Typ dat: neomezeno
Zrušit všechny nastavené filtry

Celkem: 9502 / vypisuji: 421 - 450

KOLAPSOVÉ STAVY U PACIENTŮ S AL AMYLOIDÓZOU

E. Kapsová, J. Václavík (Ostrava)

Úvod: AL amyloidóza (ALA) je systémové onemocnění způsobené abnormální proliferací plasmatických buněk s nadměrnou tvorbou volných lehkých řetězců Ig a...

Tématický okruh: Choroby myokardu a perikardu
Typ: Poster - lékařský, XXXII. Sjezd ČKS

AORTÁLNÍ STENÓZA V KOINCIDENCI S KOMOROVOU TACHYKARDIÍ V POZADÍ RECIDIVUJÍCÍCH SYNKOP

M. Martínek, J. Buzáš, L. Škňouřil (Třinec)

Úvod:Aortální stenóza je nejčastější chlopenní vadou v rozvinutých zemích a prevalence narůstá svěkem. Jedním z možných symptomů bývají synkopy. Ty...

Tématický okruh: Chlopenní vady
Typ: Poster - lékařský, XXXII. Sjezd ČKS

NETRADIČNÍ PŘÍČINA PERIKARDIÁLNÍHO VÝPOTKU U MLADÉ PACIENTKY

J. Pyszko (Olomouc)

Perikardiální výpotek je v klinické praxi častým nálezem buď jako náhodný nález nebo jako projev systémového nebo srdečního onemocnění. Povaha...

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, XXXII. Sjezd ČKS

OBJEMNÝ SRDEČNÍ MYXOM S EMBOLIZACÍ DO KORONÁRNÍHO ŘEČIŠTĚ

L. Kadlecová Hartmanová, K. Mědílek, T. Kvasnička, M. Voborník, V. Stejskal, P. Pařízek (Hradec Králové)

ÚVODNádorová onemocnění srdce jsou vzácná. Ačkoliv je většina primárních srdečních nádorů histologicky benigních, všechny nitrosrdeční útvary mohou být potenciálně letální....

Tématický okruh: Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, XXXII. Sjezd ČKS

PROTEOMICKÁ ANALÝZA POTENCIÁLNÍCH MARKERŮ DILATAČNÍ KARDIOMYOPATIE PRO PREDIKCI VÝVOJE ONEMOCNĚNÍ

R. Pudil, J. Klimentová, P. Řehulka, J. Stulík, V. Vozandychová, H. Řehulková, I. Jurčová, M. Lazárová (Hradec Králové, Praha, Olomouc)

Cíl práce: identifikovat proteinové markery, které by mohly predikovat vývoj pozitivní remodelace levé komory srdeční (LVRR+) u pacientů s nově...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Poster - lékařský, XXXII. Sjezd ČKS

KATETRIZAČNÍ ŘEŠENÍ DEHISCENCE MECHANICKÉ MITRÁLNÍ PROTÉZY - KAZUISTIKA

L. Rojíková, J. Bis (Hradec Králové)

Jedná se o kazuistiku 52letého muže s homograftem v aortální pozici a mechanickou protézou v mitrální pozici, po třech operacích...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Poster - lékařský, XXXII. Sjezd ČKS

OPĚTOVNÉ VZPLANUTÍ ARYTMIE – PŘÍBĚH O RECIDIVĚ AVNRT PO PŘEDCHOZÍ ABLACI, PO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM.

I. Ranič, O. Jiravský, A. Cesnaková Konečná, J. Chovančík, S. Bogdan, M. Hrošová, L. Škňouřil (Třinec)

Na globální úrovni se odhaduje až 1,2 miliónu nefatálních úrazů elektrickým proudem ročně. Patofyziologicky mezi primární poranění řadíme přechod samotného...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Poster - lékařský, XXXII. Sjezd ČKS

DETEKCE SUBKLINICKÉ ATEROSKLERÓZY DOLNÍCH KONČETIN METODOU ABI (ANKLE-BRACHIAL INDEX)

A. Smékal, E. Křížová, E. Kovaříková, M. Táborský , J. Petřková (Olomouc)

Úvod: Index kotník paže (ankle-brachial index, ABI) je neinvazivní diagnostická metoda k detekci subklinické aterosklerózy (ischemické choroby dolních končetin, ICHDK)...

Tématický okruh: Ateroskleróza
Typ: Poster - lékařský, XXXII. Sjezd ČKS

MAXIMALIZACE FARMAKOLOGICKÉ A MECHANICKÉ ORGÁNOVÉ PODPORY U MLADÉHO PACIENTA S AKUTNÍ INFEKČNÍ ENDOKARDITIDOU.

M. Černohorská, M. Brtko, A. Myjavec (Hradec Králové)

Kazuistika mladého pacienta s akutní infekční endokarditidou na aortální chlopni má za cíl přiblížit možnosti maximálního využití farmakoterapie a mechanických...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Poster - lékařský, XXXII. Sjezd ČKS

HYBRIDNÍ PŘÍSTUP POUŽITÍ DES A DEB U 69 LETÉHO PACIENTA SE STEMI PŘEDNÍ STĚNY

P. Kukla , L. Pleva, M. Porzer, J. Mrozek, T. Grezl (Ostrava)

Kazuistika: 69 letý pacient přijat na KC FN Ostrava pro STEMI přední stěny. Provedena SKG, dle nálezu uzávěr RIA v...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Poster - lékařský, XXXII. Sjezd ČKS

HLUBOKÁ ŽILNÍ TROMBÓZA JAKO PRIMOMANIFESTACE HYPOPLAZIE DOLNÍ DUTÉ ŽÍLY

O. Heidler, J. Daněk, M. Hajšl, D. Ulrichová, M. Malý (Praha)

Úvod: Dolní dutá žíla (DDŽ) je cévní strukturou, která odvádí krev z dolní poloviny těla. Vzhledem ke komplexnímu embryologickému vývoji...

Tématický okruh: Vrozené vady
Typ: Poster - lékařský, XXXII. Sjezd ČKS

AKUTNÍ KORONÁRNÍ SYNDROM - PREZENTUJÍCÍ SE JAKO STEMI U 49 LETÉHO MUŽE ŘEŠENÝ PCI + DEB(DRUG - ELUTING BALLOON)

P. Kukla , L. Pleva, M. Porzer, J. Mrozek, T. Grezl, J. Laštůvka (Ostrava)

Kazuistika: 49 letý pacient - muž přijatý pro AKS - STEMI boční. Provedena SKG s nálezem uzávěru RIM a serií...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Poster - lékařský, XXXII. Sjezd ČKS

KORELACE MEZI ZHORŠENÝM ZDRAVOTNÍM STAVEM A ADHERENCÍ K MEDIKACI U SRDEČNÍHO SELHÁNÍ

L. Jelínek, M. Modrák, L. Pavlů, Z. Ramík, L. Štos, R. Adámek, M. Lazárová, J. Václavík (Olomouc, Praha, Jaroměř, Ostrava)

Úvod a cíle: Chronické srdeční selhání je celosvětově stále významnějším zdravotním problémem. Po 65. roce života se stává hlavní příčinou...

Tématický okruh: Kardio 35 - původní sdělení
Typ: Poster - lékařský, XXXII. Sjezd ČKS

KORONÁRNÍ SUBCALAVIAN STEAL SYNDROM JAKO NEOBVYKLÁ PŘÍČINA ANGINY PECTORIS

J. Mrózek, T. Adamuščin, V. Vojtek, P. Jelínek (Ostrava)

Kasuistika: Žena, *1956, hypertonička s HLP, kuřačka, se známou ICHDKK -  stenózou ilických tepen, dále s hraniční bilat. stenózou renálních...

Tématický okruh: Zobrazovací metody v kardiologii (echokardiografie, nukleární kardiologie, MRI, CT)
Typ: Poster - lékařský, XXXII. Sjezd ČKS

CHARAKTERISTIKA PACIENTŮ S AL AMYLOIDÓZOU A TOLERANCE LÉČBY SGLT2 INHIBITORY V PORADNĚ SRDEČNÍHO SELHÁNÍ FNHK

M. Fialová, J. Dokoupil, R. Pelouch (Hradec Králové)

AbstraktAL amyloidóza představuje jednu z nejčastějších forem amyloidového postižení a zároveň bývá zatížena vysoce nepříznivou prognózou. Mechanismem onemocnění je proliferace...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Poster - lékařský, XXXII. Sjezd ČKS

SECRETONEURIN A JEHO SCHOPNOST INDENTIFIKACE PACIENTŮ PO OHCA OPROTI PACIENTŮM BEZ PROBĚHLÉ KOMOROVÉ ARYTMIE

J. Dodulík, J. Plášek, M. Lazárová, L. Evin, P. Šulc, D. Stejskal, Z. Švagera, N. Chobolová, J. Václavík (Ostrava)

Úvod: Incidence OHCA (Out of Hospital Cardiac Arrest) má lokálně silnou variabilitu. Uváděný globální průměr je 55 dospělých pacientů na 100...

Tématický okruh: Kardio 35 - původní sdělení
Typ: Poster - lékařský, XXXII. Sjezd ČKS

KAZUISTIKA IZOLOVANÉ SRDEČNÍ SARKOIDÓZY U MLADÉHO PACIENTA PO RESUSCITACI PRO FIBRILACI KOMOR

V. Dudash, M. Kubánek, D. Zogala, O. Fabián, P. Peichl, M. Šramko, V. Melenovský, J. Kautzner (Praha)

Úvod: Izolovaná srdeční sarkoidóza (ICS) je vzácné onemocnění, často obtížně detekovatelné vzhledem k nízké senzitivitě endomyokardiální biopsie (EMB). Prezentujeme příípad mladého...

Tématický okruh: Choroby myokardu a perikardu
Typ: Poster - lékařský, XXXII. Sjezd ČKS

RETROSPEKTIVNÍ ANALÝZA LÉČBY INFEKČNÍ ENDOKARDITIDY V OKRESNÍ NEMOCNICI ZA ROK 2023

A. Červenka, K. Zeman, T. Gistinger (Frýdek-Místek)

Infekční endokarditida se řadí mezi závažný zánět postihující endokard či chlopenní systém srdces roční incidencí 3-10 případů na 100 000....

Tématický okruh: Chlopenní vady
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXII. Sjezd ČKS

BEZSTEHOVÁ AORTÁLNÍ BIOPROTEZA PERCEVAL JE SLIBNOU ALTERNATIVOU V CHIRURGICKÉ LÉČBĚ PACIENTŮ S AKUTNÍ INFEKČNÍ ENDOKARDITIDOU.

J. Vaněk, V. Zlocha, S. Chodora, P. Roučka (Plzeň)

Východisko: „Bezstehová“ aortální bioprotéza Perceval představuje plnohodnotnou alternativu suturou fixované chlopenní náhradě. Výhody „bezstehové“ chlopně spočívají ve zkrácení délky trvání...

Tématický okruh: Chlopenní vady
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXII. Sjezd ČKS

ZHORŠUJE PŘEDTRANSPLANTAČNÍ IMPLANTACE DLOUHODOBÉ LEVOSTRANNÉ MECHANICKÉ SRDEČNÍ PODPORY VÝSLEDKY PO TRANSPLANTACI SRDCE?

H. Bedáňová, P. Fila, V. Horváth, J. Ondrášek, V. Musil, P. Novotný, E. Ozábalová, J. Krejčí, P. Němec (Brno)

Cíl: cílem naší studie bylo zjistit rozdíly mezi pacienty transplantovanými z LVAD a těmi, kteří podstoupili TS bez předchozí implantace...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXII. Sjezd ČKS

EXISTUJE VZTAH MEZI DÁVKOU MORTALITU-REDUKUJÍCÍ FARMAKOTERAPIE HFREF A JEJÍ HLADINOU V KRVI? - PILOTNÍ STUDIE

M. Lazárová, I. Kacířová, R. Uřinovská, J. Plášek, J. Dodulík, P. Šulc, E. Široká, J. Václavík (Ostrava)

ÚvodMortalitu redukující farmakoterapie HFrEF by měla být podána co nejdříve a co nejrychleji by měla být up-titrována do maximálně doporučených/maximálně...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXII. Sjezd ČKS

URČENÍ PREDIKTORŮ STRATIFIKACE RIZIKA HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTŮ SE SRDEČNÍM SELHÁNÍM

J. Čížek, K. Šebístková, P. Mašek, M. Neuberg, P. Toušek (Praha)

Úvod: Srdeční selhání je jednou z nejvýznamnějších příčin morbidity a mortality z kardiovaskulárních příčinCíl: Určit prediktory, které pomohou stratifikovat riziko...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXII. Sjezd ČKS

VZTAH KOLAPSIBILITY DOLNÍ DUTÉ ŽÍLY HODNOCENÉ NOVÝM SENZOREM K ODHADOVANÉMU OBJEMU PLAZMY A KONCENTRACI NT-PROBNP U PACIENTŮ S CHRONICKÝM SRDEČNÍM SELHÁNÍM

P. Doškář, F. Málek, P. Neužil, R. Vivek (Praha, New York City, United States)

Východisko: Natriuretické peptidy (NT-proBNP) jsou základními diagnostickými nástroji u srdečního selhání. Při hodnocení stupně kongesce lze použít i biomarkery hemokoncentrace...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXII. Sjezd ČKS

EFEKT MEZISÍŇOVÉ KOMUNIKACE V TERAPII PACIENTŮ SE SRDEČNÍM SELHÁNÍM A MÍRNĚ SNÍŽENOU A ZACHOVALOU EJEKČNÍ FRAKCÍ LEVÉ KOMORY – AKTUÁLNÍ STAV POZNÁNÍ

F. Málek, M. Mates, T. Mráz, V. Reddy, P. Neužil (Praha, New York, United States)

Východisko: Zvýšení tlaku v levé síni při zátěži je hlavní příčinami symptomů a zvýšeného rizika hospitalizace a úmrtí u pacientů...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXII. Sjezd ČKS

MARKERY DEFICITU ŽELEZA U PACIENTŮ S POKROČILÝM SRDEČNÍM SELHÁNÍM

M. Bakošová, J. Godava, T. Honek, P. Hude, J. Máchal, E. Ozábalová, H. Poloczková, J. Krejčí (Brno)

Úvod: Deficit železa (ID) je častou komorbiditou u pacientů se srdečním selháním (HF). Je asociován se snížením výkonnosti, častými hospitalizacemi...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXII. Sjezd ČKS

VYUŽITÍ SYSTÉMU CONTRABAND - NOVÉ METODY NEFARMAKOLOGICKÉ TERAPIE SRDEČNÍHO SELHÁNÍ - KAZUISTIKA

K. Koščová, P. Neužil, R. Vivek, F. Málek, M. Mates, K. Kopřiva, P. Doškář, T. Mráz (Praha)

Systém ContraBand je léčebná metoda pacientů se srdečním selháním, kteří jsou symptomatičtí i přes optimální medikamentózní terapii. Implantát ContraBand je samorozvíjející...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXII. Sjezd ČKS

AKUTNÍ HEMODYNAMICKÝ EFEKT KETOLÁTEK U PACIENTŮ SE SYNDROMEM NÍZKÉHO SRDEČNÍHO VÝDEJE – FINÁLNÍ VÝSLEDKY RANDOMIZOVANÉ PROSPEKTIVNÍ STUDIE KADHEF.

M. Šramko, V. Melenovský, A. Benák, M. Holek, M. Kleissner, M. Pazderník, J. Toman, F. Kiššimon, J. Franeková, J. Kautzner (Praha)

Úvod: U chronického srdečního selhání (CHSS) dochází ke zvýšení utilizace ketolátek v myokardu na úkor jiných substrátů. Cíl: Posoudit akutní hemodynamický efekt ketózy...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXII. Sjezd ČKS

NON-COMPLIANCE SE NEVYPLÁCÍ

J. Flašík, M. Táborský (Olomouc)

Úvod: Následující kazuistika popisuje následky svévolného vysazení farmakoterapie srdečního selhání se zlepšenou EF LK. Dilatační kardiomyopatie (DKMP) se manifestovala v...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXII. Sjezd ČKS

PRIMÁRNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ PREVENCE U OSOB S VYSOKÝM KARDIOVASKULÁRNÍM RIZIKEM.

J. Bruthans, O. Mayer, P. Herle, D. De Bacquer, K. Kotseva (Praha, Plzeň, Praha Michle, Ghent, Belgium, Galway, Ireland., Ireland)

Cíl: cílem bylo zjistit, v jaké míře nyní asymptomatičtí pacienti se zvýšeným kardiovaskulárním (KV) rizikem dosahují léčebných cílů v primární...

Tématický okruh: Primární a sekundární prevence
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXII. Sjezd ČKS

PORODNÍ KOMPLIKACE U ŽEN S ARTERIÁLNÍ HYPERTENZÍ V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH 2012-2022

J. Václavík, Z. Ramík, J. Jarkovský, R. Pohlová, J. Jírová, A. Zouharová (Ostrava, Brno, Praha)

Úvod: Arteriální hypertenze v těhotenství postihuje asi 5-10% těhotenství s nepříznivými dopady na výsledky těhotenství u matky, plodu a novorozence....

Tématický okruh: Hypertenze
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXII. Sjezd ČKS

|< << ...7891011121314151617181920212223... >> >|