Kardio 365 - vyhledávání podle filtrů

Akce ČKS
rozbalit
Tematické okruhy
rozbalit
1. autoři
rozbalit
Typ dat (abstrakt, video, prezentace)
rozbalit

Nalezená abstrakta, bloky, sympozia

Aplikovaný filtr akce ČKS: žádný
Aplikovaný filtr Tematické okruhy: žádný
Aplikovaný filtr 1.autor: žádný
Aplikovaný filtr Typ dat: neomezeno
Zrušit všechny nastavené filtry

Celkem: 9285 / vypisuji: 31 - 60

FOKUSY Z POHLEDU INDIKUJÍCÍHO KARDIOLOGA

H. Línková (Praha)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 25. symposium o chlopenních vadách

FOKUSY Z POHLEDU KARDIOCHIRURGA

J. Benedík (Praha)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 25. symposium o chlopenních vadách

FOKUSY Z POHLEDU INTERVENČNÍHO KARDIOLOGA

P. Kala (Brno)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 25. symposium o chlopenních vadách

FOKUSY Z POHLEDU STOMATOLOGA

V. Peřina (Brno)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 25. symposium o chlopenních vadách

JSOU PROFYLAXE A VYŠETŘOVÁNÍ FOKUSŮ OPRAVDU NUTNÉ?

J. Beneš (Praha)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 25. symposium o chlopenních vadách

ZAHÁJENÍ

Předsedající: M. Mates, D. Marek (Praha, Přerov)

Blok25. symposium o chlopenních vadách

CO TĚŠÍ A TRÁPÍ AMBULANTNÍHO KARDIOLOGA V SOUVISLOSTI S LÉČBOU SRDEČNÍHO SELHÁNÍ

Předsedající: J. Veselý (Broumov)

SympoziumXXXII. Sjezd ČKS

SYSTÉMOVÁ DIGITALIZACE ZDRAVOTNICTVÍ: JEDEN Z KLÍČOVÝCH BODŮ ZVLÁDNUTÍ SOUČASNÝCH I BUDOUCÍCH VÝZEV NEJEN V KARDIOLOGII

Předsedající: M. Táborský (Olomouc)

SympoziumXXXII. Sjezd ČKS

POCHYBOVAT ZNAMENÁ SPRÁVNĚ DIAGNOSTIKOVAT (NESTAČÍ POUZE JEDNA HODNOTA)

Předsedající: A. Linhart (Praha)

SympoziumXXXII. Sjezd ČKS

RAMIPRIL & BISOPROLOL V JEDNOM VYHOTOVENÍ: KLÍČ K ÚČINNÉ PREVENCI A LÉČBĚ KORONÁRNÍCH SYNDROMŮ

Předsedající: O. Bálková (PRAHA)

SympoziumXXXII. Sjezd ČKS

REVOLUČNÍ KATETRIZAČNÍ LÉČBA KOMPLEXNÍCH ARYTMIÍ

Předsedající: J. Kautzner, P. Neužil (Praha)

SympoziumXXXII. Sjezd ČKS

MODERNÍ ZOBRAZOVACÍ METODY A ATYPICKÉ LOKALIZACE VARIXŮ V ANGIOLOGICKÉ PRAXI

Předsedající: D. Karetová (Praha)

SympoziumXXXII. Sjezd ČKS

DĚLÁME VŠE, CO MŮŽEME .....?

Předsedající: J. Václavík (Ostrava)

SympoziumXXXII. Sjezd ČKS

PÉČI O LEDVINY OCENÍ I SRDCE DIABETIKA A OBRÁCENĚ

Předsedající: J. Krejčí (Brno)

SympoziumXXXII. Sjezd ČKS

NOVINKY V CT A MR ZOBRAZOVÁNÍ

Předsedající: M. Táborský (Olomouc)

SympoziumXXXII. Sjezd ČKS

TRANSPLANTACE SRDCE U MELAS SYNDROMU

J. Bínová, M. Podzimková , A. Krebsová , M. Kubánek, V. Melenovský, J. Kautzner (Praha)

Úvod: MELAS syndrom je mitochondriální multisystémové onemocnění primárně postihující nervosvalový systém manifestující se typickými tzv. „stroke like“ epizodami, epilepsií, myopatií...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Poster - lékařský, XXXII. Sjezd ČKS

VÝZNAM HYBRIDNÍ PLICNÍ SCINTIGRAFIE U PACIENTŮ S DUŠNOSTÍ PO COVIDOVÉ PNEUMONII – KAZUISTIKA.

O. Lang, H. Lubanda (Praha)

Úvod: Intersticiální plicní procesy (IPP, též fibrotizující plicní procesy) jsou imunopatologické procesy na úrovni intersticia plic, tj. v oblasti interalveolární,...

Tématický okruh: Zobrazovací metody v kardiologii (echokardiografie, nukleární kardiologie, MRI, CT)
Typ: Poster - lékařský, XXXII. Sjezd ČKS

INFEKČNÍ ENDOKARDITIDA U SRDEČNÍCH IMPLANTÁTŮ

E. Levi (Olomouc)

Úvod: management infekční endokarditidy u pacientů s kardiálními protézami může být nároční a často vyžaduje dlouhodobou hospitalizaci, zejména u starších...

Tématický okruh: Kardio 35 - kazuistiky
Typ: Poster - lékařský, XXXII. Sjezd ČKS

INTRAVASKULÁRNÍ LEIOMYOMATÓZA – RARITNÍ PŘÍČINA DUŠNOSTI

R. Bánszky, R. Pudil, P. Žáček, J. Špaček, I. Guňka (Hradec Králové)

Intravaskulární leiomyomatóza (IVL) je vzácné onemocnění, při kterém dochází k proliferaci buněk hladkých svalů vycházejících z tkáně dělohy  a následnému...

Tématický okruh: Varia
Typ: Poster - lékařský, XXXII. Sjezd ČKS

VÝSKYT A PŮVOD EMBOLIZACÍ ZACHYCENÝCH DO CEREBRÁLNÍ PROTEKCE V PRŮBĚHU VÝKONU TAVI

S. Heller, D. Zemánek, I. Vítková, T. Kovárník (Praha)

Úvod: Výskyt CMP po TAVI je udáván u 1-3 % výkonů. Dvouletá mortalita u pacientů, kteří neprodělali CMP, je 19,8...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Poster - lékařský, XXXII. Sjezd ČKS

RIGHT VENTRICULAR FAILURE IN HYPOVENTILATION OBESITY SYNDROME WITH BMI 68.87. ACUTE MANAGEMENT - CASE REPORT

T. Gistinger, P. Tkáč, K. Zeman (Frýdek-Místek)

Introduction: Obesity represents a serious problem of civilization. Its complications include hypoventilation obesity syndrome. It can result in severe right-sided...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Poster - lékařský, XXXII. Sjezd ČKS

2X RELAPS INFEKČNÍ ENDOKARDITIDY U POLYMORBIDNÍ NEMOCNÉ, KDE JSOU HRANICE PALIATIVNÍHO POSTUPU - KAZUISTIKA

T. Gistinger, I. Pavlas, L. Pohludková, A. Valigurová, K. Zeman (Frýdek-Místek)

Úvod: Infekční endokarditida (IE) je komplexní onemocnění z hlediska diagnostiky i léčby. V případě opakovaného relapsu po opakovaném kardiochirurgickém výkonu...

Tématický okruh: Chlopenní vady
Typ: Poster - lékařský, XXXII. Sjezd ČKS

SYNDROM HORNÍ DUTÉ ŽÍLY PO IMPLANTACI BIVENTRIKULÁRNÍHO DEFIBRILÁTORU

P. Kovář , V. Jetmar, J. Václavík, M. Branny (Ostrava)

60letá onkologická pacientka po chirurgické resekci tumoru a adjuvantní radioterapii v roce 2022. V březnu 2023 provedena kardiochirurgická valvuloplastika mitrální...

Tématický okruh: Kardio 35 - kazuistiky
Typ: Poster - lékařský, XXXII. Sjezd ČKS

DEFINITE, POSSIBLE OR EXCLUDED INFECTIVE ENDOCARDITIS? POLYMORBID ELDERLY PATIENTS IN SEPSIS WITH/WITHOUT CLEAR FOCUS - 2 CASE REPORTS.

T. Gistinger, I. Pavlas, L. Pohludková, K. Zeman, P. Tkáč (Frýdek-Místek)

Introduction: Infective endocarditis in its untreated form is a malignant disease. Confirmed then requires long-term antibiotic or surgical treatment with...

Tématický okruh: Zobrazovací metody v kardiologii (echokardiografie, nukleární kardiologie, MRI, CT)
Typ: Poster - lékařský, XXXII. Sjezd ČKS

KONZERVATIVNÍ LÉČBA MYKOTICKÉ INFEKČNÍ DEVICE ENDOKARDITIDY V TERÉNU TROMBÓZY ZDVOJENÉ HORNÍ DUTÉ ŽÍLY

T. Víchová, T. Kníže, J. Koperdáková, H. Jordáková, M. Müllerová, J. Weichet, H. Línková (Praha)

ÚvodAspergilová mykotická infekční endokarditida (AIE) je vzácné oportunní onemocnění spojené se závažnými komplikacemi a vysokou mortalitou. Incidence AIE stoupá v...

Tématický okruh: Zobrazovací metody v kardiologii (echokardiografie, nukleární kardiologie, MRI, CT)
Typ: Poster - lékařský, XXXII. Sjezd ČKS

SROVNÁNÍ VYŠETŘENÍ MYOKARDIÁLNÍ PERFÚZE POMOCÍ JEDNOFOTONOVÉ EMISNÍ VÝPOČETNÍ TOMOGRAFIE A INVAZIVNÍHO HEMODYNAMICKÉHO MĚŘENÍ VÝZNAMNOSTI REZIDUÁLNÍCH STENÓZ NA NEINFARKTOVÝCH TEPNÁCH U PACIENTŮ S INFARKTEM MYOKARDU S ELEVACEMI ST

J. Vácha, M. Špaček, M. Kamínek, M. Hutyra, R. Nykl, M. Sluka, M. Táborský (Olomouc)

Úvod: Až 50 % pacientů se STEMI má ≥50 % stenózu v magistrální neinfarktové koronární tepně. Několik studií hodnotilo prognostický...

Tématický okruh: Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, XXXII. Sjezd ČKS

PŘÍPAD MLADÉ ŽENY S PERIPARTÁLNÍ KARDIOMYOPATIÍ. SOUČASNÝ POHLED NA LÉČBU AGONISTY DOPAMINU

F. Koubek, M. Hutyra, J. Látal, M. Táborský (Olomouc)

Peripartální kardiomyopatie (PPCM) je relativně vzácné onemocnění způsobující srdeční selhání v souvislosti s graviditou. Incidence choroby je v literárních pramenech...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Poster - lékařský, XXXII. Sjezd ČKS

POSOUZENÍ HYPONATREMIE JAKO SPOUŠTĚCÍHO FAKTORU U TAKOTSUBO SYNDROMU

K. Poledníková, P. Toušek (Praha)

Úvod: Středně těžká až těžká hyponatremie je diskutována jako další možný spouštěcí faktor nebo koexistující trigger na základě některých publikovaných...

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, XXXII. Sjezd ČKS

VYUŽITÍ INVAZIVNÍHO HODNOCENÍ KORONÁRNÍ FYZIOLOGIE POMOCÍ SYSTÉMU COROVENTIS V DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTICE ANGINÓZNÍCH POTÍŽÍ

K. Poloková, K. Novobilský, J. Černý, L. Škňouřil (Třinec)

60-letá pacientka s nízkým rizikovým profilem stran ICHS (v osobní anamnéze pouze heterozygot pro Leidenskou mutaci, tenzní cefalea a porucha...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Poster - lékařský, XXXII. Sjezd ČKS

SYMPTOMATICKÁ SINUSOVÁ BRADYKARDIE PO LÉČBĚ VYSOKÝMI DÁVKAMI KORTIKOSTEROIDŮ

T. Kvapil, M. Pumprla, E. Kociánová, M. Táborský (Olomouc)

1 - Prezentace pacienta45letá pacientka byla přivezena na oddělení urgentního příjmu s dušností, únavou a pocitem tlaku na hrudi se...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Poster - lékařský, XXXII. Sjezd ČKS

|< << 12345678910... >> >|