Kardio 365 - vyhledávání podle filtrů

Akce ČKS
rozbalit
Tematické okruhy
rozbalit
1. autoři
rozbalit
Typ dat (abstrakt, video, prezentace)
rozbalit

Nalezená abstrakta, bloky, sympozia

Aplikovaný filtr akce ČKS: žádný
Aplikovaný filtr Tematické okruhy: žádný
Aplikovaný filtr 1.autor: žádný
Aplikovaný filtr Typ dat: neomezeno
Zrušit všechny nastavené filtry

Celkem: 9285 / vypisuji: 271 - 300

OŠETŘOVATELSKÁ NÁROČNOST ČASNÉ MONITORACE EEG U OHCA PACIENTŮ

I. Gant (Praha)

  Pro predikci neurologického výsledku u pacientů po OHCA lze využít klinické vyšetření, biochemické markery, elektrofyziologické projevy nebo zobrazovací metody.Úkolem EEG...

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XXXII. Sjezd ČKS

OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE O PACIENTA LÉČENÉHO POMOCÍ MECHANICKÉ SRDEČNÍ PODPORY IMPELLA 5.5.

T. Macháčková (Praha)

Předmětem této prezentace je seznámení posluchačů s ošetřovatelskou problematikou u nového typu mechanické srdeční podpory Impella 5.5, který se v...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XXXII. Sjezd ČKS

ÚSKALÍ KONTRASTNÍ ECHOKARDIOGRAFIE PŘI VYLOUČENÍ PFO U FITNESS TRÉNERKY

D. Krausová, B. Jiravská-Godula, S. Dorda (Třinec)

Kontrastní echokardiografie je neivanzivní zobrazovací metoda v kardiologii. Echo kontrastní látky výrazně odráží ultrazvuk na rozhraní prostředí tekutina-plyn. Jednou z...

Tématický okruh: Primární a sekundární prevence
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXII. Sjezd ČKS

VYUŽITÍ FOSFOMYCINU V LÉČBĚ INFEKČNÍ ENDOKARDITIDY

A. Myjavec, P. Paterová, Z. Turek, J. Stříteská, J. Samek (Hradec Králové)

Infekční endokarditida (IE) je vysoce závažné onemocnění zatížené vysokou mortalitou a morbiditou postižených pacientů i v éře antibiotik a kardiochirurgie....

Tématický okruh: Farmakoterapie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXII. Sjezd ČKS

POSTAVENÍ BETABLOKÁTORŮ V LÉČBĚ ARTERIÁLNÍ HYPERTENZE.

J. Bruthans (Praha)

Cíl: posoudit současné postavení betablokátorů v léčbě arteriální hypertenze (AH). Metodika: analýza recentních klinických studií a doporučení. Výsledky: betablokátory (BB)...

Tématický okruh: Farmakoterapie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXII. Sjezd ČKS

ZACHYCENÍ PREEXCITACCE U MENŠÍHO DÍTĚTE V PRIMÁRNÍ PÉČI BĚHEM EKG SCREENINGU U SPORTUJÍCÍCH DĚTÍ, VÝVOJ PŘÍPADU Z POHLEDU AMBULANTNÍHO KARDIOLOGA.

J. Šmída, L. Šmídová  (Náchod)

PacientChlapec byl 9 let starý při natočení EKG u PLDD. Narozený z fyziologické gravidity, v termínu, po narození bez obtíží....

Tématický okruh: Kardio 35 - kazuistiky
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXII. Sjezd ČKS

VLIV PODÁVÁNÍ IVABRADINU NA TEPOVOU FREKVENCI HOLTEROVSKÉ MONITORACE U DÍTĚTE S FOKÁLNÍ SÍŇOVOU TACHYKARDIÍ.

J. Šmída, L. Šmídová  (Náchod)

Dívka po záchytu a úspěšné farmakoverzi supraventrikulární arytmie ve 2 měsících po narození. Dívka odeslána na vyšetření k dětskému kardiologovi...

Tématický okruh: Kardio 35 - kazuistiky
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXII. Sjezd ČKS

REMOTE, SMART DEVICE-BASED CARDIAC REHABILITATION AFTER MYOCARDIAL INFARCTION – RANDOMIZED CROSS-OVER SMARTREHAB STUDY.

P. Wohlfahrt, D. Jenča, J. Mrázková, M. Kotrč, V. Melenovský, M. Šramko, F. Lopez-Jimenez, M. Želízko, J. Piťha, V. Adámková, J. Kautzner (Praha, Rochester, United States)

Background After myocardial infarction (MI), increasing functional capacity is an important goal of cardiac rehabilitation, that improves prognosis. However, standard...

Tématický okruh: Primární a sekundární prevence
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXII. Sjezd ČKS

INTRAMURÁLNÍ HEMATOMY KORONÁRNÍCH TEPEN - MOŽNOSTI A ÚSKALÍ INTERVENČNÍ LÉČBY

L. Jaworski, P. Tomašov (Liberec)

Intramurální hematomy (IH) jsou definovány jako akumulace krve mezi vrstvami cévní stěny. Mohou vzniknout iatrogenně v souvislosti s intervenčními výkony,...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXII. Sjezd ČKS

INTRAVASLUKÁRNÍ LITOTRYPSE V LÉČBĚ KALCIFIKOVANÝCH KORONÁRNÍCH LÉZÍ (CCS - CORONARY CALCIFICATION STUDY)

L. Pleva, P. Kukla (Ostrava)

CílCílem naší prospektivní randomizované studie bylo srovnání bezpečnosti a účinnosti intravaskulární litotrypse (IVL) s rotační aterektomií (RA), která představuje dosavadní...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXII. Sjezd ČKS

DLOUHODOBÝ REGISTR CTO PCI V PARDUBICÍCH - MORTALITNÍ DATA

V. Novotný, A. Král, I. Varvařovský, T. Lazarák, M. Plíva, J. Matějka (Pardubice)

CílAktualizace výsledků nejstaršího českého registru dedikovaného programu rekanalizací chronických totálníchuzávěrů (CTO) s hodnocením indikací, úspěšnosti a technického provedení výkonů. Nově...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXII. Sjezd ČKS

REGISTR SPONTÁNNÍCH KORONÁRNÍCH DISEKCÍ V NEMOCNICI NA HOMOLCE

P. Volf, K. Kopřiva, P. Formánek, O. Aschermann, P. Neužil, M. Mates (Praha)

Úvod: Spontánní koronární disekce (SCAD, spontaneous coronary artery dissection) jsou neiatrogenní, netraumatické, spontánní separace ve stěně koronární tepny nesouvisející s aterosklerózou....

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXII. Sjezd ČKS

VYSOKÁ BIFURKACE PRAVÉ VĚNČITÉ TEPNY JAKO MOŽNÝ RIZIKOVÝ FAKTOR PRO CHRONICKÝ UZÁVĚR

M. Strýček, L. Jaworski, R. Polášek, P. Tomašov (Liberec)

Úvod: Perkutánní koronární intervence (PCI) chronických uzávěrů (chronic total occlusion CTO) patří mezi nejkomplexnější výkony v intervenční kardiologii. Předmětem naší...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXII. Sjezd ČKS

PROGRAM PERKUTÁNNÍCH KORONÁRNÍCH INTERVENCÍ CHRONICKÝCH UZÁVĚRŮ VĚNČITÝCH TEPEN V KRAJSKÉ NEMOCNICI LIBEREC. VÝSLEDKY Z OBDOBÍ 2018-2023.

P. Tomašov, L. Jaworski, M. Strýček, R. Polášek (Liberec)

Cíl: Představit výsledky perkutánních koronárních intervencí (PCI) chronických uzávěrů věnčitých tepen (CTO) v Krajské nemocnici Liberec od zahájení dedikovaného programu...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXII. Sjezd ČKS

TAKOTSUBO SYNDROM: JE OXIDAČNÍ STRES NEZBYTNÝ PRO AKUTNÍ ATAKU? NEPŘÍMÉ DŮKAZY SVĚDČÍ PRO GLOBÁLNÍ DOPAD NA MYOKARD, ORGANELY A METABOLISMUS

J. Maňoušek, J. Pařenica, J. Hlásenský, M. Pávková Goldbergová, P. Kala (Brno)

Nepřímé důkazy v přehledových článcích i kazuistikách o takotsubo syndromu (TTS) ukazují, že přítomnost / zvýšená intenzita oxidačního stresu (OS)...

Tématický okruh: Choroby myokardu a perikardu
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXII. Sjezd ČKS

ZKOUMÁNÍ VZTAHU MEZI MAXIMÁLNÍ TEPOVOU FREKVENCÍ A VÝKONEM PŘI SPORTOVNÍM VÝKONU

B. Jiravská-Godula, P. Pešová, L. Jelínek, K. Moravcová, J. Ožana , O. Jiravský (Karviná, Třinec, Olomouc)

Úvod: V oblasti soutěžních sportů je klíčový poměr výkonu k hmotnosti (W/kg), který slouží jako ukazatel schopnosti sportovce generovat výkon...

Tématický okruh: Varia
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXII. Sjezd ČKS

OD ANAFYLAXE PO MYOKARDITIDU

S. Adamíková, J. Godava, T. Skokňa, M. Bakošová, T. Honek, R. Panovský, R. Roman, E. Ozábalová, P. Hude, H. Poloczková, J. Krejčí (Brno)

Úvod: Eozinofilní myokarditida (EM) je vzácné onemocnění myokardu, jehož prevalence je mezi pacienty podstupující endomyokardiální biopsii (EMB) pro podezření na...

Tématický okruh: Kardio 35 - kazuistiky
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXII. Sjezd ČKS

SRDEČNÍ AMYLOIDÓZA

J. Pudich, J. Šeleng, E. Kapsová, J. Šyler, N. Paličková, D. Drieniková, K. Musiolová, J. Plášek, H. Pudichová, J. Václavík (Ostrava)

Cíl: Charakteristika pacientů s nově diagnostikovanou srdeční amyloidózou ve FN Ostrava od roku 2021 do počátku roku 2024. Soubor a Metodika: Retrospektivní observační...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXII. Sjezd ČKS
Sdělení navržené do bloku Asociace/PS/OS: PS Chorob myokardu a perikardu

SROVNÁNÍ GLOBAL LONGITUDINAL STRAINU U PACIENTŮ PO PRODĚLANÉ PROTINÁDOROVÉ TERAPII PRO MALIGNÍ LYMFOM V ZÁVISLOSTI NA EJEKČNÍ FRAKCI LEVÉ KOMORY.

E. Řiháčková, L. Elbl, M. Řiháček, L. Bouček (Brno, Prostějov)

ÚvodSoučasná protinádorová chemoterapie maligních lymfomů má stále vysoký kardiotoxický potenciál, který se může projevit jak během léčby, tak i za...

Tématický okruh: Primární a sekundární prevence
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXII. Sjezd ČKS

EFEKTIVITA RIZIKOVÉ STRATIFIKACE U PACIENTŮ S HYPERTROFICKOU KARDIOMYOPATIÍ

J. Bonaventura, V. Puchnerová, M. Jenšovský, E. Gleta, E. Hansvenclová, P. Ošťádal (Praha)

Úvod:Riziková stratifikace a primární prevence náhlé srdeční smrti (SCD) u pacientů s hypertrofickou kardiomyopatií (HCM) je komplexní problematikou. Při použití...

Tématický okruh: Choroby myokardu a perikardu
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXII. Sjezd ČKS

ÚSPĚŠNOST KATETRIZAČNÍ OKLUZE OUŠKA LEVÉ SÍNĚ – KOMPLETNÍ ANALÝZA SOUBORU NEMOCNÝCH Z JEDNOHO CENTRA

P. Neužil, P. Hála, J. Petrů, M. Funasako, L. Šedivá, M. Chovanec, V. Lekešová (Praha)

Úvod:  Nemocní s fibrilací síní mají až 5x vyšší riziko cévní mozkové příhody a embolická cévní mozková příhoda představuje nejzávažnější...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXII. Sjezd ČKS

OBĚHOVÁ ZÁSTAVA JAKO NEOBVYKLÁ KLINICKÁ MANIFESTACE S TAVI SPOJENÉ POZDNÍ DISEKCE AORTY TYPU A

J. Naar, D. Vondráková, A. Krüger, M. Janotka, I. Zemanová, M. Syrůček, P. Neužil, P. Ošťádal (Praha, Praha 5)

Úvod:Počet katetrizačních náhrad aortální chlopně (TAVI) celosvětově setrvale lineárně narůstá. Metoda se navíc rozšiřuje do nižší věkové populace, s nižším...

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXII. Sjezd ČKS

INTERAKCE VLN T A U A JEJICH VLIV NA QT INTERVAL

J. Řehoř, D. Pospíšil, M. Míková, T. Novotný, P. Kala, M. Malík (Brno, London, United Kingdom)

Úvod Superpozice vln T a U je fenomén, který může být pozorován v různých situacích, např. vlivem léčiv nebo u syndromu...

Tématický okruh: Varia
Typ: Ústní sdělení - technik, XXXII. Sjezd ČKS

POROVNÁNÍ STUPNĚ PERIPROCEDURÁLNÍ HEMOLÝZY BĚHEM ABLACE FIBRILACE SÍNÍ POMOCÍ ENERGIE PULZNÍHO POLE A RADIOFREKVENČNÍ ENERGIE

P. Osmančík, B. Bačová, M. Hozman, I. Fišerová, S. Hassouna, V. Melenovský, J. Karch, J. Veselá, K. Benešová, D. Heřman (Praha, Brno)

Cíl Cílem práce bylo stanovit hemolýzu během ablace pro fibrilaci síní (FS) pomocí PFA a radiofrekvenční energie (RFA).Soubor a Metodika...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXII. Sjezd ČKS

SURHYB

A. Bulava, A. Mokráček, D. Wichterle, P. Budera, P. Osmančík, P. Kačer, L. Vetešková, P. Němec, T. Skála, P. Šantavý, J. Chovančík, P. Branny, V. Rizov, M. Kolesár, I. Šafaříková, M. Rybář (České Budějovice, Praha, Brno, Olomouc, Třinec, Ústí nad Labem, Kladno)

Cíl: Zjistit, zda CryoMaze následovaný radiofrekvenční (RF) katétrovou ablací povede k nižšímu výskytu arytmií a bude spojen s příznivějším klinickým...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXII. Sjezd ČKS
Sdělení navržené do bloku Asociace/PS/OS: Česká asociace pro srdeční rytmus

GENETIKA KARDIOMYOPATIÍ PODLE ESC GUIDELINES 2023

A. Krebsová (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, 7. sjezd ČAAMK

CO PŘINESLA NOVÁ KMP GUIDELINES?  

J. Krejčí (Brno)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, 7. sjezd ČAAMK

KYSELINA BEMPEDOOVÁ (PODPOŘENO SPOLEČNOSTÍ ZENTIVA)

J. Václavík (Ostrava)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, 7. sjezd ČAAMK

INFEKČNÍ ENDOKARDITIS Z POHLEDU KARDIOCHIRURGA

Š. Černý (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, 7. sjezd ČAAMK

INFEKČNÍ ENDOKARDITIS Z POHLEDU KARDIOLOGA

M. Hutyra (Olomouc)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, 7. sjezd ČAAMK

|< << ...23456789101112131415161718... >> >|