Kardio 365 - vyhledávání podle filtrů

Akce ČKS
rozbalit
Tematické okruhy
rozbalit
1. autoři
rozbalit
Typ dat (abstrakt, video, prezentace)
rozbalit

Nalezená abstrakta, bloky, sympozia

Aplikovaný filtr akce ČKS: žádný
Aplikovaný filtr Tematické okruhy: žádný
Aplikovaný filtr 1.autor: žádný
Aplikovaný filtr Typ dat: neomezeno
Zrušit všechny nastavené filtry

Celkem: 9285 / vypisuji: 241 - 270

THE IMPACT OF 2YEARS OF THE COVID-19 PANDEMIC ON MYOCARDIAL INFARCTION HOSPITALIZATION AND MORTALITY; SEX AND AGE DIFFERENCES

P. Šedová, J. Jarkovský, P. Ošťádal, M. Vráblík, M. Lichter, P. Kala (Brno, Praha)

AbstractBackgroundPreviously, we observed a decline in hospital admissions for stroke unrelated to COVID-19 intensity. Many countries also reported reduced myocardial...

Tématický okruh: Akutní koronární syndromy
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXII. Sjezd ČKS

KLINICKÁ CHARAKTERISTIKA A NEMOCNIČNÍ MORTALITA PACIENTŮ S INFARKTEM MYOKARDU A NEMOCÍ VÍCE TEPEN S PŘÍTOMNOSTÍ CHRONICKÉHO TOTÁLNÍHO UZÁVĚRU: PROPENSITY SKÓRE ANALÝZA

D. Bauer, Š. Špányi, M. Neuberg, M. Hlatká, V. Kočka, P. Toušek (Praha)

Pacienti s infarktem myokardu (IM) s nemocí více tepen (MVD) a chronickým totálním uzávěrem (CTO) tvoří vysoce rizikovou populací. Naším...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXII. Sjezd ČKS

SAFETY AND FEASIBILITY OF EARLY DISCHARGE IN LOW-RISK ACUTE CORONARY SYNDROME PATIENTS: A SINGLE CENTER EXPERIENCE

D. Bauer, M. Neuberg, M. Hlatká, S. Smitalová , V. Berka, M. Mihalovič, M. Kozel, Z. Moťovská, D. Odvodyová, S. Lašmanská , A. Hrdličková, T. Kníže, K. Poledníková , D. Trinh Minh, J. Ulman, P. Toušek (Praha)

Background:Patient´s risk stratification in acute coronary sydrome (ACS) is well established. Low-risk patients (LRP) identification may reduce the hospitalization time...

Tématický okruh: Akutní koronární syndromy
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXII. Sjezd ČKS

ROZDÍLY V DETEKCI OBLASTÍ FIBRÓZY LEVÉ SÍNĚ POMOCÍ VYSOCE DENZNÍHO ELEKTROANATOMICKÉHO MAPOVÁNÍ A MAGNETICKÉ REZONANCE U PACIENTŮ S PERZISTENTNÍ FIBRILACÍ SÍNÍ

M. Hozman, V. Laskov, P. Osmančík, D. Heřman (Praha)

Cíl: Rozsah fibrózy levé síně je důležitým prediktorem úspěšnosti nefarmakologické terapie fibrilace síní (FS). Identifikace oblastí fibrózy levé síně pomocí...

Tématický okruh: Zobrazovací metody v kardiologii (echokardiografie, nukleární kardiologie, MRI, CT)
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXII. Sjezd ČKS

KATETRIZAČNÍ OKLUZE OUŠKA LEVÉ SÍNĚ – 20LETÁ ZKUŠENOST V NEMOCNICI NA HOMOLCE

M. Tousek, P. Hála, B. Chudiak, V. Lekešová, L. Šedivá, V. Reddy, M. Funasako, J. Petrů, T. Mráz, M. Prokopová, P. Neužil (Praha, New York, United States, Osaka, Japan)

ÚvodFibrilace síní je s prevalencí 1–2 % nejvíce zastoupenou setrvalou arytmií v dospělé populaci. Nejzávažnější komplikací této arytmie je vznik...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXII. Sjezd ČKS

TRENDY KRÁTKODOBÉ A STŘEDNĚDOBÉ ÚMRTNOSTI BĚHEM PROGRAMU TAVI S IDENTIFIKACÍ PŘÍČINY ÚMRTÍ

P. Toušek, V. Kočka, A. Šolc, M. Hlatká, H. Línková (Praha)

Úvod:Od zahájení TAVI programu došlo k významnému technologickému pokroku ve vývoji instrumentaria a chlopenních protéz, zkušenosti operatérů, ve strategii provádění...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXII. Sjezd ČKS

TROMBOTIZÁCIA ANULOPLASTICKÉHO RINGU MITRÁLNEJ CHLOPNE S OPAKOVANÝMI SYSTÉMOVÝMI EMBOLIZÁCIAMI

P. Snopek, J. Hasilla, P. Penz, E. Teringová (Nitra, SR, Bratislava, SR)

Prezentujeme prípad 66 r.pacientky s CHKS,po CABG LIMA RIA a RD1 sekvenčne+ MVP anulopastickým ringom (2/2019),paroxyzmálnou FiS,po opakovaných mozgových infarktoch,so...

Tématický okruh: Zobrazovací metody v kardiologii (echokardiografie, nukleární kardiologie, MRI, CT)
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXII. Sjezd ČKS

DYNAMIKA PLICNÍ HYPERTENZE JAKO PROGNOSTICKÝ FAKTOR U PACIENTŮ PO IMPLANTACI MITRACLIPU

M. Hudec, J. Januška, O. Jiravský, R. Miklík, L. Škňouřil, P. Kala (Třinec, Brno)

Cíl:Posoudit prognostický vliv dynamiky plicní hypertenze na mortalitu a hospitalizace pro srdeční selhání u pacientů léčených Mitraclipem.Soubor a metodika:Prospektivní registr...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXII. Sjezd ČKS

IMPLANTACE KARDIOSTIMULÁTORU (PM) PO KATETRIZAČNÍ IMPLANTACI AORTÁLNÍ CHLOPNĚ (TAVI) - MONOCENTRICKÉ POROVNÁNÍ LET 2022 A 2023

J. Boček, J. Marek, J. Kautzner (Praha)

Cíl Sledovat počty implantovaných PM po TAVI v letech 2022 a 2023 ve vztahu k vybraným proměnným. Zhodnotit potřebu komorové stimulace...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXII. Sjezd ČKS

VYUŽITÍ CT KORONAROGRAFIE K VYŠETŘENÍ PACIENTŮ PO CHIRURGICKÉ REVASKULARIZACI MYOKARDU (= PO CABG ).

I. Nykl, A. Vodzinská , L. Škňouřil, PhD (Třinec)

Úvod a cíl : U pacientů po chirurgické revaskularizaci myokardu (= CABG) dochází v určitém čase od operace k zůžením...

Tématický okruh: Zobrazovací metody v kardiologii (echokardiografie, nukleární kardiologie, MRI, CT)
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXII. Sjezd ČKS

DYNAMICKÝ, NE IZOMETRICKÝ HANDGRIP ZKRACUJE ČAS DOBUTAMINOVÉ ZÁTĚŽOVÉ ECHOKARDIOGRAFIE

K. Mědílek, J. Hrečko, P. Pařízek (Hradec Králové, Hradec Kralove)

CílDobutaminová zátěžová echokardiografie (DSE) je v porovnání s ostatními druhy zátěžové echokardiografie zatížena vyšším procentem nežádoucích účinků včetně poškození myokardu měřitelném...

Tématický okruh: Zobrazovací metody v kardiologii (echokardiografie, nukleární kardiologie, MRI, CT)
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXII. Sjezd ČKS

FOCUS ECHOKARDIOGRAFIE - POHLED KARDIOLOGA

K. Mědílek, J. Nový, P. Grenar, M. Jakl (Hradec Králové)

S rozšiřující se dostupností přenosných a „hand-held“ ultrazvukových přístrojů se stává cílené ultrazvukové vyšetření nedílnou součástí péče o pacienty na...

Tématický okruh: Zobrazovací metody v kardiologii (echokardiografie, nukleární kardiologie, MRI, CT)
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXII. Sjezd ČKS

KOMPLEXNÍ VROZENÁ SRDEČNÍ VADA S LIMITOVANÝM ŽILNÍM PŘÍSTUPEM: ALTERNATIVNÍ PŘÍSTUPY KATETRIZAČNÍ ABLACE SUPRAVENTRIKULÁRNÍCH ARYTMIÍ

J. Škoda, P. Neužil, J. Petrů, L. Šedivá, J. Rubáčková Popelová, R. Gebauer, Š. Černý, Z. Stárek, V. Reddy (Praha, Brno, New York, United States)

Úvod: U pacientů s různě komplexními srdečními vadami je často nutné volit alternativním přístupy ke katetrizační ablaci.Soubor a metoda: V...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXII. Sjezd ČKS

POSTUP PŘI PÉČI O PACIENTA S CIED V PRŮBĚHU RADIOTERAPIE VE FN PLZEŇ

J. Vacek, E. Erdene-Ochir, V. Vejvoda (Plzeň)

Radioterapie (RT) může negativně ovlivňovat funkci srdečních implantabilních elektronických zařízení (CIED) a způsobovat softwarové problémy přístrojů jako přepnutí do záložního...

Tématický okruh: Kardiostimulátory
Typ: Poster - technik, XXXII. Sjezd ČKS

IMPELLA V PRAXI - MONITORACE POOPERAČNÍCH KOMPLIKACÍ

M. Gabrišková, M. Prošková, A. Krüger (Praha)

Úvod: V posledních letech roste počet pacientů, kteří mají zavedené krátkodobé mechanické podpory oběhu. Levostranné podpory používáme u nemocných s...

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - sesterský, XXXII. Sjezd ČKS

INDUKČNÍ VARNÁ DESKA – RIZIKO PRO PACIENTY S AKTIVNÍM SRDEČNÍM IMPLANTÁTEM?

J. Pindor, J. Gorzolka, E. Pindorová, O. Jiravský, J. Chovančík (Třinec)

Navzdory zavádění moderních aktivních srdečních implantátů elektromagnetické interference (EMI) stále zůstává problémem každodenního života, kdy pacienti mohou být vystaveni mnoha...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Poster - technik, XXXII. Sjezd ČKS

COMPLIANCE PACIENTŮ S FIBRILACÍ SÍNÍ UŽÍVAJÍCÍCH NOAC - VÝSLEDKY PRŮZKUMU

P. Búřilová, J. Búřil, M. Haršány, K. Dufková, M. Šenkyříková, D. Dolanová, M. Táborský, A. Pokorná (Brno - Bohunice, Brno, Olomouc)

Úvod: U pacientů s fibrilací síní užívajících nová perorální antikoagulancia je nezbytné kontinuální užívání léků. Vyšší věk a polymorbidita mohou...

Tématický okruh: Sekundární prevence
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XXXII. Sjezd ČKS

ABLACE POMOCÍ NOVÉHO KATETRU S MŘÍŽKOVOU ELEKTRODOU (SPHERE9) Z POHLEDU ZDRAVOTNÍ SESTRY

M. Glosová, H. Lásková, P. Peichl (Praha)

Úvod: Sphere9 (Medtronic) je nový mapovací/ablační katetr určený pro léčbu srdečních arytmií. V porovnání s konvenčními katetry má koncová část...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XXXII. Sjezd ČKS

OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE U PACIENTŮ PO ABLACI FIBRILACE SÍNÍ PULSNÍM POLEM

O. Doškářová, M. Němečková (Praha 5, Praha)

Ošetřovatelská péče u pacientů po ablaci fibrilace síní pomocí pulsního pole Použití pulsního elektrického pole je novou metodou katetrizační ablace srdečních...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XXXII. Sjezd ČKS

PREVENCE OBEZITY U PACIENTŮ S KARDIÁLNÍM ONEMOCNĚNÍM

M. Kadlecová, K. Kemzová (Praha)

Fibrilace síní je jedním z nejčastějších onemocnění srdce a postihuje osoby všech věkových kategorií. Nejvyšší četnost výskytu fibrilace síní je...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XXXII. Sjezd ČKS

PŘESNÝ ALGORITMUS PŘEDOPERAČNÍCH VYŠETŘENÍ PŘED KARDIOCHIRURGICKÝMI A KATETRIZAČNÍMI VÝKONY U PACIENTŮ HOSPITALIZOVANÝCH NA JEDNODENNÍM STACIONÁŘI.

L. Vyskočilová, A. Večeřová, M. Stříteská (Praha)

Přesný algoritmus předoperačních vyšetření před kardiochirurgickými a katetrizačními výkony u pacientů hospitalizovaných na jednodenním stacionáři. Úvod : Skladba pacientů přicházejících k...

Tématický okruh: Ambulantní péče
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XXXII. Sjezd ČKS

ROLE SESTER V RÁMCI MULTISDICIPLINÁRNÍ PÉČE O PACIENTY V CENTRU SRDEČNÍHO SELHÁNÍ

M. Křečková, I. Svobodová (Praha)

Chronické srdeční selhání je jedním z nejpalčivějších problémů současné kardiologie, jeho incidence stoupá nejen díky moderní péči o pacienty s...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XXXII. Sjezd ČKS

ZAVEDENÍ OKLUDERU DO OUŠKA LEVÉ SÍNĚ Z POHLEDU SESTRY NA KARDIOLOGICKÉM ODDĚLENÍ

K. Vydrová, K. Kratochvílová, A. Tymlová, P. Hála (Praha)

Ve svém sdělení se budeme věnovat předoperační a pooperační péči o pacienta indikovanému k zavedení okluderu ouška levé síně. Nemocní s...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XXXII. Sjezd ČKS

HLAVNÍ ROLE - PULSNÍ POLE, VEDLEJŠÍ ROLE - RADIOFREKVENCE

V. Kycltová, H. Machová, M. Stránská, A. Pařízková, P. Moučka, M. Mudroch, K. Horáčková, J. Petrů, P. Neužil (Praha)

Cíl:Použití pulsního elektrického pole je novou metodou ablace fibrilace síní (FS). V našem sdělení představujeme metodu ablace využívající kombinaci PF...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XXXII. Sjezd ČKS

V HLAVNÍ ROLI PULSNÍ POLE

H. Machová, V. Kycltová, M. Stránská, I. Šandová, H. Vykydalová, M. Prajzlerová, I. Frejvaldová, P. Koblížková, P. Neužil (Praha 5)

Cíl:Použití pulsního elektrického pole je novou metodou katetrizační ablace fibrilace síní. V našem sdělení představujeme tuto metodu, její principy a...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XXXII. Sjezd ČKS

PODÁVÁNÍ ŽELEZA U PACIENTŮ S CHRONICKÝM SRDEČNÍM SELHÁNÍM

Z. Hauserová, D. Jenča (Praha)

Deficit železa (s nebo bez přítomnosti anémie) postihuje přibližně 50 % pacientů s chronickým srdečním selháním (CHSS). Sideropenie zhoršuje prognózu...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XXXII. Sjezd ČKS

IMPELLA CP OD ZAVEDENÍ PO JEJÍ BEZPEČNOU EXPLANTACI

J. Arnoltová (Praha)

Impella CP je v současné době stále častěji používaná krátkodobá perkutánní srdeční podpora u pacientů s kardiogenním šokem. Pro úspěšnou...

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XXXII. Sjezd ČKS

KVALITA ŽIVOTA PACIENTŮ PO ECMO

E. Kufová, R. Zoubková, Z. Kučerová (Třinec, Ostrava)

Cíl: Hlavním cílem tohoto výzkumu bylo zaznamenat jaký má metoda ECMO vliv na bio-psycho-sociální a spirituální aspekty pacientůpo propuštění ze...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XXXII. Sjezd ČKS

IMPLANTACE VA - ECMO NA LŮŽKU KORONÁRNÍ JEDNOTKY INTENZIVNÍ PÉČE Z POHLEDU SESTRY

L. Velechovská (Praha 2)

Ve svém sdělení představím průběh implantace podpůrné metody V-A ECMO (Veno-arteriání ECMO) na lůžku oddělení koronární jednotky od samého počátku,...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XXXII. Sjezd ČKS

ECMO - JAK JSME ZAČÍNALI A KAM JSME DOŠLI Z POHLEDU SESTRY.

J. Frantová, M. Provazník (Praha)

ECMO je běžnou součástí léčby pacientů v kritickém stavu na jednotkách kardiovaskulární intenzivní péče, pomáhající pacientovi překonat akutní fázi selhání...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XXXII. Sjezd ČKS

|< << 1234567891011121314151617... >> >|