Kardio 365 - vyhledávání podle filtrů

Akce ČKS
rozbalit
Tematické okruhy
rozbalit
1. autoři
rozbalit
Typ dat (abstrakt, video, prezentace)
rozbalit

Nalezená abstrakta, bloky, sympozia

Aplikovaný filtr akce ČKS: žádný
Aplikovaný filtr Tematické okruhy: žádný
Aplikovaný filtr 1.autor: žádný
Aplikovaný filtr Typ dat: neomezeno
Zrušit všechny nastavené filtry

Celkem: 9285 / vypisuji: 181 - 210

ROLE 2D SPECKLE TRACKING ECHOKARDIOGRAFIE A VZTAH K POZDNÍMU SYCENÍ MYOKARDU GADOLINIEM U DĚTSKÝCH PACIENTŮ S AKUTNÍ MYOKARDITIDOU.

M. Burešová, J. Pavlíček (Ostrava)

Cíl.Speckle tracking echocardiografie je objektivní, neinvazivní, dobře reprodukovatelná echokardiografická technika, která přesně a citlivěji hodnotí kontraktilitu myokardu v různých srdečních...

Tématický okruh: Zobrazovací metody v kardiologii (echokardiografie, nukleární kardiologie, MRI, CT)
Typ: Poster - lékařský, XXXII. Sjezd ČKS

INCESANTNÍ SUPRAVENTRIKULÁRNÍ TACHYKARDIE S PŘEKVAPIVÝM ZVRATEM

T. Neubauerová, P. Hájek, A. Bulava (České Budějovice)

ÚvodAtrioventrikulární reentry tachykardie (AVRT) se řadí mezi supraventrikulární tachykardie (SVT) vznikající na podkladě makroreentry okruhu podmíněného přítomností přídatné dráhy. Přestože...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Poster - lékařský, XXXII. Sjezd ČKS

DŮLEŽITOST KASKÁDOVÉHO SCREENINGU A KARDIOLOGICKÉ DISPENZARIZACE V RODINĚ S VÝSKYTEM PATOGENNÍ MUTACE

E. Mázsárová, J. Petřková  (Olomouc)

Hypertrofická kardiopatie je onemocnění s autozomálně dominantní dědičností, s různou penetrancí, věk nástupu onemocnění a klinickou závažnost onemocnění nelze předvídat....

Tématický okruh: Choroby myokardu a perikardu
Typ: Poster - lékařský, XXXII. Sjezd ČKS

PILOTNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI A NON-INFERIORITY EDUKACE PACIENTA O IMPLANTACI KARDIOSTIMULÁTORU VE VIRTUÁLNÍ REALITĚ

A. Drozdová, O. Jiravský, K. Poloková, J. Hečko, F. Jiravský, M. Majáková, L. Škňouřil (Třinec)

CílProkázat proveditelnost a non-inferioritu edukace pacientů, přicházejících k implantaci kardiostimulátoru, za pomocí edukačního videa ve virtuální realitě (VR). Soubor a metodikaDo...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Poster - lékařský, XXXII. Sjezd ČKS

PLASMA CERAMIDES AS PREDICTOR FOR SUBCLINICAL ATHEROSCLEROSIS

J. Stromská, G. Maranhao Neto (Ostrava, Brno)

Ceramides as novel biomarkers for cardiovascular disease (CVD) related events and mortality are very usefull. We tried to identify their...

Tématický okruh: Ateroskleróza
Typ: Poster - lékařský, XXXII. Sjezd ČKS

AKÉ SÚ MOŽNOSTI REPERFÚZNEJ LIEČBY KARDIOCEREBRÁLNEHO INFARKTU?

M. Bavoľárová, M. Rašiová , M. Valiková Bavoľárová  (Michalovce, SR, Košice, SR)

Akútny infarkt myokardu (AIM) a ischemická náhla cievna mozgová príhoda (iNCMP) sú životohrozujúce stavy, ktorých liečba je založená na včasnej...

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, XXXII. Sjezd ČKS

FIBRILACE KOMOR V DŮSLEDKU ZVÝŠENÉ HLADINY TROMBOCYTŮ? ANEB OPAKOVANÉ KORONÁRNÍ SYNDROMY U PACIENTA S ESENCIÁLNÍ TROMBOCYTÉMIÍ.

J. Buzáš, M. Martínek, L. Škňouřil (Třinec)

ÚVODEsenciální trombocytémie je chronické myeloproliferativní onemocnění charakterizované zvýšeným počtem trombocytů, často provázené krvácivými či trombotickými komplikacemi. CÍLCílem této kazuistiky je zdůraznit...

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, XXXII. Sjezd ČKS

KARDIOGASTRICKÝ SYNDROM - KAZUISTIKA

V. Adámková, M. Vitásková (Praha)

SouhrnVztah mezi kardiovaskulárními a gastrointestinálními stesky publikoval v roce 1939 L.Roemheld. Pro vysvětlení těchto kombinovaných obtíží se po několik desetiletí...

Tématický okruh: Ambulantní péče
Typ: Poster - lékařský, XXXII. Sjezd ČKS

CPAP NAMÍSTO KARDIOSTIMULÁTORU?

E. Jakubovičová, K. Kubišová, I. Ranič (Třinec)

Úvod: Syndrom spánkového apnoe patří mezi časté onemocnění s dopadem na kardiovaskulární systém. Spánkové apnoe je definována jako výskyt zástav...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Poster - lékařský, XXXII. Sjezd ČKS

DLOUHODOBÉ KARDIOVASKULÁRNÍ DŮSLEDKY POPÁLENINOVÉHO TRAUMATU

V. Krbcová Moudrá, M. Trinh, R. Zajíček, K. Menšíková, J. Jarkovský, P. Toušek, F. Bednář (Praha, Brno)

Úvod Popáleninové trauma aktivuje hypermetabolické reakce organismu, které mohou přetrvávat i řadu let a vést k mnoha chronickým kardiovaskulárním (KV) komplikacím....

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Poster - lékařský, XXXII. Sjezd ČKS

PSEUDOANEURYZMA KORONÁRNÍ TEPNY JAKO ETIOLOGIE KORONÁRNÍHO SYNDROMU

P. Tatíček, J. Bis, K. Mědílek, R. Pudil, J. Vojáček, P. Pařízek (Hradec Králové)

Úvod: Pseudoaneuryzma je cévní patologie způsobená částečnou nebo úplnou rupturou stěny a jejím následným opouzdřením. Koronární pseudoaneuryzma je velmi vzácným...

Tématický okruh: Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, XXXII. Sjezd ČKS

DENETWORKING SÍTĚ PURKYŇOVÝCH VLÁKEN JAKO TERAPIE IDIOPATICKÉ FIBRILACE KOMOR.

J. Adámek, O. Jiravský, J. Kautzner (Třinec, Praha)

Úvod : Náhlá zástava oběhu (NZO) a náhlá srdeční smrt (NSS) představují katastrofální následky různých onemocnění. Z kardiálních příčin je...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Poster - lékařský, XXXII. Sjezd ČKS

RETROSPEKTIVNÍ ANALÝZA DIAGNOSTIKY A LÉČBY TĚŽKÉ SYMPTOMATICKÉ AORTÁLNÍ STENÓZY NA INTERNÍM ODDĚLENÍ V NEMOCNICI VE FRÝDKU-MÍSTKU ZA ROK 2023

V. Sai, K. Zeman, T. Gistinger (Frýdek-Místek)

     Aortální stenóza(AS) je nejčastější chlopenní vadou, která vyžaduje chirurgický zákrok nebo transkatétrovou implantaci. Její prevalence stoupá v důsledku...

Tématický okruh: Chlopenní vady
Typ: Poster - lékařský, XXXII. Sjezd ČKS

ANALÝZA PREVALENCE SIDEROPENIE A EFEKT PARENTERÁLNÍ SUBSTITUCE ŽELEZA V AMBULANCI SRDEČNÍHO SELHÁNÍ

D. Jenča, V. Melenovský, J. Kautzner (Praha)

Úvod:Deficit železa (iron deficiency, ID) je častou komorbiditou u pacientů s chronickým srdečním selháním (CHSS), která zhoršuje jejich kvalitu života,...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Poster - lékařský, XXXII. Sjezd ČKS

NOCI BEZ DECHU: ODHALENÍ RYTMICKÝCH ZÁHAD SPÁNKOVÉ APNOE A TACHYARYTMIÍ

I. Ranič, A. Cesnaková Konečná, O. Jiravský, J. Chovančík, S. Bogdan, K. Kubišová, L. Škňouřil (Třinec)

Syndrom obstrukční spánkové apnoe (OSAS) je porucha charakterizovaná opakujícími se epizodami kompletní obstrukce horních cest dýchacích, zapříčiňující dechové pauzy a...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Poster - lékařský, XXXII. Sjezd ČKS

KONSTRIKTIVNÍ PERIKARDITÍDA ŘEŠENA SUBTOTÁLNÍ PERIKARDEKTOMIÍ

M. Štroffeková, T. Kvapil, M. Šimek, M. Táborský (Olomouc)

Úvod: Konstriktivní perikarditida je onemocnění s obzvláště vysokou morbiditou a mortalitou. Jedná se o náročnou klinickou diagnózu, která je často...

Tématický okruh: Choroby myokardu a perikardu
Typ: Poster - lékařský, XXXII. Sjezd ČKS

OSA VLNY T U BLOKU LEVÉHO RAMÉNKA TAWAROVA

V. Vančura, T. Jandík , J. Šmíd, M. Brada, R. Rokyta (Plzeň)

Cíl:Definice bloku levého raménka Tawarova (BLRT) je stále předmětem diskusí. Poslední doporučení Evropské kardiologické společnosti se v této souvislosti vyjadřují...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Poster - lékařský, XXXII. Sjezd ČKS

MALIGNÍ MELANOM S METASTATICKÝM POSTIŽENÍM SRDCE JAKO NEOBVYKLÁ PŘÍČINA KOMOROVÉ TACHYKARDIE.

H. Kassu, M. Kamasová, M. Táborský (Olomouc)

Úvod:  Maligní melanom je agresivní tumor, který často metastazuje do srdce často s nespecifickými příznaky. Uvádí se, že až 65% pacientů...

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, XXXII. Sjezd ČKS

MINOCA (INFARKT MYOKARDU BEZ OBSTRUKCE VĚNČITÝCH TEPEN) JAKO NEOBVYKLÁ PREZENTACE FEOCHROMOCYTOMU

M. Kamasová, E. Maszárová, E. Kociánová, J. Olšr, M. Táborský (Olomouc)

Kazuistika popisuje klinický případ mladé ženy, která byla přijata k hospitalizaci pro akutní koronární syndrom. Vstupně byla provedena koronarografie s...

Tématický okruh: Hypertenze
Typ: Poster - lékařský, XXXII. Sjezd ČKS

MINOCA (INFARKT MYOKARDU BEZ OBSTRUKCE VĚNČITÝCH TEPEN) JAKO NEOBVYKLÁ PREZENTACE FEOCHROMOCYTOMU

M. Kamasová (Olomouc)

Kazuistika popisuje klinický případ mladé ženy, která byla přijata k hospitalizaci pro akutní koronární syndrom. Vstupně byla provedena koronarografie s...

Tématický okruh: Hypertenze
Typ: Poster - lékařský, XXXII. Sjezd ČKS

KATETRIZAČNÍ UZÁVĚR OUŠKA LEVÉ SÍNĚ OKLUDEREM- 12 LETÉ ZKUŠENOSTI JEDNOHO CENTRA

J. Chovančík, M. Hudec, M. Dorda, L. Gajdušek, P. Pešová, L. Škňouřil, O. Jiravský (Třinec)

Cíl: Katetrizační uzávěr ouška levé síně (LAA) okluderem se provádí u nemocných s nevalvulární fibrilací síní (FS) ke snižení rizika...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Poster - lékařský, XXXII. Sjezd ČKS

GDF15 IS LINKED TO CONGESTION-RELATED ANOREXIA AND WEIGHT LOSS IN ADVANCED HEART FAILURE

V. Melenovský, J. Beneš, I. Jurčová, P. Jarolim, J. Kovář, M. Kotrč, L. Monzo, J. Kautzner (Praha, Boston, United States)

Background: Growth differentiation factor (GDF15) is a pleiotropic cytokine involved in cellular stress response. GDF15 in increased in plasma in...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Poster - lékařský, XXXII. Sjezd ČKS

MITOCHONDRIÁLNÍ RESPIRACE IPSC-DERIVOVANÝCH KARDIOMYOCYTŮ STIMULOVANÝCH ISOPRENALINEM JAKO IN VITRO MODEL TAKOTSUBO SYNDROMU

J. Pavlacký, I. Fišerová, R. Dobrovolný, P. Toušek (Praha)

Cíl: Cílem práce bylo využít kardiomyocytů z indukovaných pluripotentních kmenových buněk (iPSC) jako model Takotsubo syndromu (TTS) a porovnat mitochondriální...

Tématický okruh: Choroby myokardu a perikardu
Typ: Poster - lékařský, XXXII. Sjezd ČKS

KOLAPSOVÉ STAVY U PACIENTŮ S AL AMYLOIDÓZOU

E. Kapsová, J. Václavík (Ostrava)

Úvod: AL amyloidóza (ALA) je systémové onemocnění způsobené abnormální proliferací plasmatických buněk s nadměrnou tvorbou volných lehkých řetězců Ig a...

Tématický okruh: Choroby myokardu a perikardu
Typ: Poster - lékařský, XXXII. Sjezd ČKS

AORTÁLNÍ STENÓZA V KOINCIDENCI S KOMOROVOU TACHYKARDIÍ V POZADÍ RECIDIVUJÍCÍCH SYNKOP

M. Martínek, J. Buzáš, L. Škňouřil (Třinec)

Úvod:Aortální stenóza je nejčastější chlopenní vadou v rozvinutých zemích a prevalence narůstá svěkem. Jedním z možných symptomů bývají synkopy. Ty...

Tématický okruh: Chlopenní vady
Typ: Poster - lékařský, XXXII. Sjezd ČKS

NETRADIČNÍ PŘÍČINA PERIKARDIÁLNÍHO VÝPOTKU U MLADÉ PACIENTKY

J. Pyszko (Olomouc)

Perikardiální výpotek je v klinické praxi častým nálezem buď jako náhodný nález nebo jako projev systémového nebo srdečního onemocnění. Povaha...

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, XXXII. Sjezd ČKS

OBJEMNÝ SRDEČNÍ MYXOM S EMBOLIZACÍ DO KORONÁRNÍHO ŘEČIŠTĚ

L. Kadlecová Hartmanová, K. Mědílek, T. Kvasnička, M. Voborník, V. Stejskal, P. Pařízek (Hradec Králové)

ÚVODNádorová onemocnění srdce jsou vzácná. Ačkoliv je většina primárních srdečních nádorů histologicky benigních, všechny nitrosrdeční útvary mohou být potenciálně letální....

Tématický okruh: Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, XXXII. Sjezd ČKS

PROTEOMICKÁ ANALÝZA POTENCIÁLNÍCH MARKERŮ DILATAČNÍ KARDIOMYOPATIE PRO PREDIKCI VÝVOJE ONEMOCNĚNÍ

R. Pudil, J. Klimentová, P. Řehulka, J. Stulík, V. Vozandychová, H. Řehulková, I. Jurčová, M. Lazárová (Hradec Králové, Praha, Olomouc)

Cíl práce: identifikovat proteinové markery, které by mohly predikovat vývoj pozitivní remodelace levé komory srdeční (LVRR+) u pacientů s nově...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Poster - lékařský, XXXII. Sjezd ČKS

KATETRIZAČNÍ ŘEŠENÍ DEHISCENCE MECHANICKÉ MITRÁLNÍ PROTÉZY - KAZUISTIKA

L. Rojíková, J. Bis (Hradec Králové)

Jedná se o kazuistiku 52letého muže s homograftem v aortální pozici a mechanickou protézou v mitrální pozici, po třech operacích...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Poster - lékařský, XXXII. Sjezd ČKS

OPĚTOVNÉ VZPLANUTÍ ARYTMIE – PŘÍBĚH O RECIDIVĚ AVNRT PO PŘEDCHOZÍ ABLACI, PO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM.

I. Ranič, O. Jiravský, A. Cesnaková Konečná, J. Chovančík, S. Bogdan, M. Hrošová, L. Škňouřil (Třinec)

Na globální úrovni se odhaduje až 1,2 miliónu nefatálních úrazů elektrickým proudem ročně. Patofyziologicky mezi primární poranění řadíme přechod samotného...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Poster - lékařský, XXXII. Sjezd ČKS

|< << 123456789101112131415... >> >|