Kardio 365 - vyhledávání podle filtrů

Akce ČKS
rozbalit
Tematické okruhy
rozbalit
1. autoři
rozbalit
Typ dat (abstrakt, video, prezentace)
rozbalit

Nalezená abstrakta, bloky, sympozia

Aplikovaný filtr akce ČKS: žádný
Aplikovaný filtr Tematické okruhy: žádný
Aplikovaný filtr 1.autor: žádný
Aplikovaný filtr Typ dat: neomezeno
Zrušit všechny nastavené filtry

Celkem: 9285 / vypisuji: 9091 - 9120

MYKOTICKÁ INFEKČNÍ ENDOKARDITIDA AORTÁLNÍ CHLOPNĚ ZPŮSOBENÁ VZÁCNÝM DRUHEM KANDIDY - C. PELLICULOSA

J. Ostřanský, P. Hamal, J. Lukl (Olomouc)

Úvod: Mykotická infekční endokarditida patří mezi stavy s nejzávažnějším průběhem. Hlavními původci jsou nejčastěji kandidy (C.albicans, glabrata) a vláknité houby...

Tématický okruh: Chlopenní vady
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

POTENCIÁLNÍ ROLE NT-PROBNP V PREVENCI SRDEČNÍHO SELHÁNÍ

M. Vytiska, P. Kala, O. Boček, P. Jeřábek, P. Neugebauer, M. Poloczek, J. Pařenica, C. Xxxx, J. Špinar (Nitra, SR, Brno, Nitra)

Úvod: Srdeční selhání je terminálním stadiem všech onemocnění srdce. Jeho prevalence stoupá s věkem, vyskytuje se u 1-2% obyvatelstva ve...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

HYPERNATRÉMIE PŘISPÍVÁ KE ZVÝŠENÉ TUHOSTI CÉVNÍ STĚNY U PRIMÁRNÍHO HYPERALDOSTERONISMU

B. Štrauch, O. Petrák, T. Zelinka, R. Holaj, D. Wichterle, J. Widimský jr. (Praha)

Je známo, že aldosteron přispívá k poškození cévní stěny akumulací různých typů kolagenních vláken, což může vést ke zvýšení tuhosti...

Tématický okruh: Hypertenze
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

VLIV AKTIVNÍ INTERVENCE NA VÝSKYT A ZNALOSTI RIZIKOVÝCH FAKTORŮ KARDIOVASKULÁRNÍCH ONEMOCNĚNÍ U STUDENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL

E. Sovová, B. Smetanová, Z. Mlčoch, J. Lukl, J. Gobel (Olomouc)

Cílem našeho projektu bylo stanovit výskyt rizikových faktorů (RF) kardiovaskulárních onemocnění (KVO) u studentů středních škol, zhodnotit jejich znalosti v...

Tématický okruh: Primární a sekundární prevence
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

ÚLOHA TRANSESOFAGEÁLNÍ ECHOKARDIOGRAFIE V DIAGNOSTICE ETIOLOGIE ISCHEMICKÉHO MOZKOVÉHO INFARKTU

E. Sovová, D. Marek, E. Kociánová, M. Hutyra, I. Vlachová, A. Bártková, J. Lukl (Olomouc)

Práce se zabývá úlohou transesofageální echokardiografie (TEE) při stanovení etiologie ischemického mozkového infarktu a sledováním pacientů s prokázaným trombem v...

Tématický okruh: Zobrazovací metody v kardiologii (echokardiografie, nukleární kardiologie, MRI, CT)
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

KROKY KE ZDRAVÍ- KONDIČNÍ PROGRAM PRO SRDCE HANÉ

E. Sovová, B. Smetanová, J. Lukl, R. Šlachta, P. Stejskal (Olomouc)

Primární prevence kardiovaskulárních onemocnění (KVO) patří k prioritám současné kardiologie. Mezi významné rizikové faktory patří i nízká pohybová aktivita. Nadační...

Tématický okruh: Rehabilitace v kardiologii
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

VYUŽITÍ INTRAAORTÁLNÍ BALÓNKOVÉ KONTRAPULZACE V KARDIOLOGII

H. Pražáková, M. Kopáčková (Plzeň)

Intraaortální balónkovou kontrapulzaci (IABK) představil Dr. Adrian Kantrowitz na konci šedesátých let minulého století jako jednoduché, ale efektivní zařízení ke...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

ADIPONEKTIN U MUŽŮ S KORONÁRNÍM SYNDROMEM

I. Oral, D. Stejskal, Z. Coufal, R. Náplava, T. Fiala, M. Gřiva, A. Adamíková, M. Slabák, M. Ranostaj, L. Koten (Olomouc, Šternberk, Nový Jičín)

Teorie: Adiponektin je v séru se vyskytující protein, produkovaný adipocyty. Má významné účinky antidibetické a antiaterogenní. Jeho produkce klesá u osob...

Tématický okruh: Ateroskleróza
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

NEINVAZÍVNÍ KARDIOLOGICKÉ TESTOVÁNÍ KANDIDÁTŮ TRANSPLANTACE LEDVINY

J. Ulman, P. Frídl, T. Marek, P. Lupínek, M. Vítovec, O. Viklický (Praha)

    Incidence kardiovaskulárních chorob u nemocných s chronickou renální insuficiencí je mnohonásobně vyšší než v běžné populaci a roste exponenciálně...

Tématický okruh: Zobrazovací metody v kardiologii (echokardiografie, nukleární kardiologie, MRI, CT)
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

AKUTNÍ INFARKT MYOKARDU V POVODÍ DVOU VĚNČITÝCH TEPEN SOUČASNĚ LÉČENÝ „DVOJITOU“ PRIMÁRNÍ PCI

L. Mazylkinová, P. Widimský, T. Buděšínský, P. Osmančík, R. Jirmář, Z. Moťovská (Praha)

  Doporučené postupy Evropské kardiologické společnosti (ESC) jasně stanovují,že v akutní fázi infarktu myokardu (AIM)se má primární PCI(p-PCI)provádět pouze na...

Tématický okruh: Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

NÍZKOŘETĚZCOVÉ MASTNÉ KYSELINY V LÉČBĚ CHRONICKÉHO SRDEČNÍHO SELHÁNÍ. HLADOVÁ DYSFUNKCE

P. Rataj (Kroměříž)

       Srdeční selhání je progresivní onemocnění postihující 1-3 % populace spojené s velkou mortalitou. Stávající léčba srdečního selhání nedokáže tento...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

PERKUTÁNNÍ UZÁVĚR PSEUDOANEURYSMATU VZESTUPNÉ AORTY S POUŽITÍM AMPLATZEROVA OCCLUDERU

P. Polanský, J. Šťásek, J. Endrys, K. Mědílek, J. Harrer, J. Vojáček, J. Žižka (Pardubice, Hradec Králové, Náchod)

Pseudoaneurysma vzestupné aorty může být vzácnou, ale potenciálně fatální komplikací řady kardiochirurgických výkonů. Vysoké riziko ruptury s masivním krvácením, možnost...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

KTEROU PROTÉZU ZVOLIT? PRO KTERÉHO PACIENTA?

M. Brtko, J. Dominik (Hradec Králové)

      Náhrada aortální chlopně mechanickou protézou nebo bioprotézou je dnes zcela běžnou kardiochirurgickou operací. Přežívání pacientů po náhradě chlopně mechanickou...

Tématický okruh: Chlopenní vady
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS
Sdělení navržené do bloku Asociace/PS/OS: PS Chlopenní a vrozené srdeční vady v dospělosti

VÝVOJ RIZIKOVÝCH FAKTORŮ KARDIOVASKULÁRNÍCH CHOROB V ČESKÉ POPULACI V ZÁVISLOSTI NA VZDĚLÁNÍ ( KOHORTA -1997/8-2000/1)

V. Adámková, Z. Škodová, R. Cífková, V. Lánská, R. Poledne (Praha)

Kardiovaskulární  choroby  jsou nejčastější příčinou úmrtí dospělých v České republice(v roce 2003 zemřelo na KVO 26110 mužů a 31 955...

Tématický okruh: Primární a sekundární prevence
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

PREDIKCE HIBERNOVANÉHO MYOKARDU POMOCÍ KONTRASTNÍ ECHOKARDIOGRAFIE MYOKARDU U PACIENTŮ V CHRONICKÉM STADIU ISCHEMICKÉ CHOROBY SRDEČNÍ PODSTUPUJÍCÍCH AORTOKORONÁRNÍ BYPASS

P. Toušek, M. Pěnička, H. Línková, Z. Straka, P. Gregor (Praha)

Úvod Kontrastní echokardiografie myokardu (KEM)  je nová neinvazivní metoda, která podává informace o stavu mikrovaskulární řečiště myokardu a dokáže  tak...

Tématický okruh: Zobrazovací metody v kardiologii (echokardiografie, nukleární kardiologie, MRI, CT)
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

ANOMÁLNÍ ODSTUP RAMUS INTERVENTRICULARIS ANTERIOR Z PRAVÉHO KORONÁRNÍHO SINU

R. Náplava, I. Oral, P. Němec, D. Horák, A. Dufka (Kroměříž, Zlín, Uherské Hradiště)

V našem sdělení bychom rádi popsali naše zkušenosti s diagnostikou a léčbou vzácné koronární anomálie atypického odstupu ramus interventicularis anterior...

Tématický okruh: Varia
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

RETROSPEKTIVNÍ ANALÝZA SOUBORU NEMOCNÝCH S INFEKČNÍ ENDOKARDITIDOU LÉČENÝCH V LETECH 2000-2005 NA KARDIOLOGICKÉM ODDĚLENÍ KRAJSKÉ NEMOCNICE LIBEREC

T. Belza, P. Nedbal, J. Malý, L. Francová, L. Jaworski, F. Holm (Liberec)

Infekční endokarditida je poměrně časté onemocnění s rostoucí incidencí a prevalencí a relat. vysokou mortalitou. V našem souboru je 48 nemocných s...

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

DISEKCE AORTY PŘI HORMONÁLNĚ AKTIVNÍM ADENOMU NADLEDVINY – KAZUISTIKA

O. Rataj, P. Šváb, D. Alan, V. Durdil, P. Hanek, L. Hyršl, I. Minárik (Kladno, Praha)

Aortální disekce je závažné, potencionálně život ohrožující onemocnění,  které bývá komplikací arteriální hypertenze. V naší kazuistice bychom rádi prezentovali 56-letou pacientku,...

Tématický okruh: Hypertenze
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

INFEKČNÍ ENDOKARDITIDA TRIKUSPIDÁLNÍ CHLOPNĚ U MLADÉHO NEMOCNÉHO - KAZUISTIKA

V. Čech (Uherské Hradiště)

Muž, 30 let, doposud bez závažnějších onemocnění. 3/05 léčen na TRN klinice v Praze kde má přechodné bydliště pro pravostrannou...

Tématický okruh: Varia
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

SEKUNDÁRNÍ HYPERTENZE U ROZSÁHLÉHO PROLAKTINOMU

K. Riegel, P. Povolný, P. Luzum, M. Podpěrová, J. Povolný (Trollhättan)

Sekundární hypertenze má signifikantně nižší prevalenci, než hypertenze primární. Její vývoj může být poměrně rychlý a může být spojen se...

Tématický okruh: Hypertenze
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

TRANSPLANTACE SRDCE U DĚTÍ S VROZENOU SRDEČNÍ VADOU

T. Tláskal, P. Vojtovič (Praha)

Transplantace srdce představuje jedinou dlouhodobě účinnou léčebnou metodu u srdečních vad a onemocnění spojených s nezvládnutelným srdečním selháním. V dětském...

Tématický okruh: Pediatrická kardilogie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS
Sdělení navržené do bloku Asociace/PS/OS: PS Pediatrická kardiologie

CYSTATIN C V KRVI A DLOUHODOBÝ ODHAD RIZIKA ÚMRTÍ I KARDIOVASKULÁRNÍCH KOMPLIKACÍ

D. Stejskal, B. Lačňák, P. Solichová (Prostějov, Šternberk)

Úvod: stanovení cystatinu C (CC) v séru se využívá v rutinní praxi jako ukazatel  renálních funkcí. V poslední době se...

Tématický okruh: Varia
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

PLAZMATICKÉ METANEFRINY – NEJLEPŠÍ SKRÍNINGOVÝ TEST PRO FEOCHROMOCYTOM?

J. Václavík, D. Stejskal, B. Lačňák, V. Hanák, L. Jedelský, L. Kadalová, M. Janošová, Z. Fryšák, P. Vlček (Ostrava, Šternberk, Olomouc, Praha)

Úvod: Pro diagnózu feochromocytomu je nutný průkaz nadprodukce katecholaminů nebo jejich metabolitů. Cíl práce: Zhodnotit diagnostickou efektivitu katecholaminů a jejich...

Tématický okruh: Hypertenze
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

NEOBVYKLÁ PŘÍČINA AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU V MLADÉM VĚKU

G. Dostálová, R. Škulec, J. Bělohlávek, T. Kovárník, J. Horák, M. Aschermann, A. Linhart (Praha)

Akutní infarkt myokardu (AIM) v mladém věku je specifickým problémem, který se řadou okolností odlišuje od problematiky AIM ve vyšším...

Tématický okruh: Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

SROVNÁNÍ MOŽNOSTÍ DIAGNOSTIKY PLICNÍ EMBOLIE

R. Štípal, D. Šipula, T. Minařík, S. Skotnicová, O. Kraft (Ostrava, Olomouc)

Plicní embolie (PE) je velmi často chybně diagnostikována. Cílem práce je zhodnotit současné dostupné možnosti rozpoznání nebo vyloučení této choroby....

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

CHIRURGICKÁ LÉČBA AKTIVNÍ INFEKČNÍ ENDOKARDITIDY – NAŠE ZKUŠENOSTI

M. Kolek, R. Brát (Ostrava)

Cíl: Provedení retrospekt. studie s posouzením efektu chirurg. léčby aktivní infekční endokarditidy (IE) na našem pracovišti (Kardiochirurgické centrum FNsP Ostrava)...

Tématický okruh: Varia
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

NT-PROBNP, IL-6, TNF-ALFA A SCD 40L JAKO UKAZATELÉ KLINICKÉHO STAVU A MORTALITY PACIENTŮ S AKUTNÍM SRDEČNÍM SELHÁNÍM

R. Pudil, M. Tichý, C. Andrýs, M. Drahošová, V. Bláha, J. Vojáček (Hradec Králové)

V průběhu srdečního selhání dochází ke vzestupu hladin natriuretických peptidů (NP), cytokinů (interleukinu 6, IL 6, tumor nekrotizujícího faktoru alfa,...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

PORUCHY MIKROCIRKULACE U CHRONICKÉ ŽILNÍ NEDOSTATEČNOSTI

S. Šárník (Brno)

Cíl: Tato práce si dává za cíl poskytnout základní seznámení s novou metodou k vyšetření mikrocirkulace pomocí laser Dopplerovy techniky...

Tématický okruh: Ambulantní péče
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

BIOCHEMICKÉ UKAZATELE V KARDIOLOGII, SOUČASNOST A PERSPEKTIVY

R. Pudil, M. Tichý, J. Vojáček (Hradec Králové)

Autoři podávají přehled o možnostech klinického užití biochemických ukazatelů strukturálního a funkčního poškození myokardu. Ke vzestupu ischémií modifikovaného albuminu dochází...

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

AKUTNÍ BAKTERIÁLNÍ ENDOKARDITIDA UMĚLÉ AORTÁLNÍ A MITRÁLNÍ CHLOPNĚ S FATÁLNÍM KONCEM U POLYMORBIDNÍHO PACIENTA

I. Oral, R. Náplava, J. Mistrík, Z. Coufal, V. Bruk, E. Ezer, P. Salajka (Olomouc, Nový Jičín, Zlín)

48 letý muž, se známou aortální regurgitací od dětství ,  přijat v květnu 2005 pro 3 týdny trvající dušnost a...

Tématický okruh: Chlopenní vady
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

|< << ...296297298299300301302303304305306307308309310 >> >|