Kardio 365 - vyhledávání podle filtrů

Akce ČKS
rozbalit
Tematické okruhy
rozbalit
1. autoři
rozbalit
Typ dat (abstrakt, video, prezentace)
rozbalit

Nalezená abstrakta, bloky, sympozia

Aplikovaný filtr akce ČKS: žádný
Aplikovaný filtr Tematické okruhy: žádný
Aplikovaný filtr 1.autor: žádný
Aplikovaný filtr Typ dat: neomezeno
Zrušit všechny nastavené filtry

Celkem: 9285 / vypisuji: 91 - 120

RADIAČNÍ OCHRANA V INTERVENČNÍ KARDIOLOGII

G. Pospíšilová , Z. Vykydalová , M. Petráková  (Olomouc)

Aplikace ionizujícího záření v medicíně představuje nejvýznamnější zdroj ozáření populace z umělých zdrojů. Vzhledem k stále narůstajícím počtům vyšetření využívajících...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XXXII. Sjezd ČKS

KRIZOVÁ INTERVENCE PO SDĚLENÍ ZÁVAŽNÉ DIAGNÓZY NA KARD JIP

D. Šloufová, Z. Čechová, M. Hromádka, J. Stočesová (Plzeň)

Sdělení závažné diagnózy nemocným a jejich rodinným příslušníkům je na jednotce intenzivní péče častým úkonem. Často tuto situaci řešíme u...

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XXXII. Sjezd ČKS

KATETRIZAČNÍ LÉČBA TEN NA KJIP

M. Čapková, D. Faboková, M. Hromádka, J. Beránek, R. Rokyta (Plzeň)

Katetrizační léčba plicní embolie a hluboké žilní trombózy končetin je metodou, která využívá podání alteplásy v nižší dávce v delším...

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XXXII. Sjezd ČKS

VYUŽITÍ SWAN-GANZOVA KATÉTRU V AKUTNÍ KARDIOLOGII Z POHLEDU SESTRY.

J. Červenková , D. Hrábková (Praha)

Invazivní měření pomocí S-G katetru je běžně používáno v kardiovaskulární intenzivní péči u pacientů v kritickém stavu.Tímto bychom chtěli ukázat...

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XXXII. Sjezd ČKS

HEMODYNAMICKÉ HODNOCENÍ VÝZNAMNOSTI KORONÁRNI STENÓZY POMOCÍ FRAKČNÍ PRŮTOKOVÉ REZERVY (FFR)

P. Vrábelová, R. Čepeláková, A. Šípková, F. Holý, M. Mates (Praha)

Frakční průtoková rezerva (FFR – fractional flow reserve) je nejpoužívanější invazivní metoda k hodnocení funkční významnosti stenóz koronárních tepen. Její...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XXXII. Sjezd ČKS

MORFOLOGICKÉ ZOBRAZOVACÍ METODY V HODNOCENÍ VÝZNAMNOSTI KORONÁRNÍCH TEPEN POMOCÍ INTRAVASKULÁRNÍHO ULTRAZVUKU (IVUS) A OPTICKÉ KOHERENTNÍ TOMOGRAFIE (OCT)

P. Vrábelová, Š. Ludvíkova, L. Ševčíková, F. Holý, A. Šípková, M. Mates (Praha)

Intravaskulární ultrazvuk (IVUS) a optická koherentní tomografie (OCT) jsou intravaskulární zobrazovací metody široce používané v katetrizační laboratoři. Intravaskulární ultrazvuk (IVUS)...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XXXII. Sjezd ČKS

ADAPTAČNÍ PROCES NELÉKAŘSKÉHO ZDRAVOTNICKÉHO PRACOVNÍKA NA KORONÁRNÍ JEDNOTCE

E. Bímonová, L. Červenková (Praha)

Cílem přednášky je seznámení s adaptačním procesem všeobecných sester a zdravotnických záchranářů, kteří nastoupí na Koronární jednotku II. Interní kliniky...

Tématický okruh: Varia
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XXXII. Sjezd ČKS

ROSSOVA OPERACE JAKO ALTERNATIVNÍ ŘEŠENÍ AORTÁLNÍ VADY U MLADÉHO PACIENTA

Š. Kuchtová (Praha)

Rossova operace byla poprvé provedena v roce 1967 britským průkopníkem kardiochirurgie Donaldem Rossem. Principem tzv. Rossovy operace je náhrada postižené...

Tématický okruh: Chlopenní vady
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XXXII. Sjezd ČKS

ABLACE PRO FIBRILACI SÍNÍ U OBÉZNÍCH PACIENTŮ. RETROSPEKTIVNÍ ANALÝZA TŘÍLETÉ ZKUŠENOSTI

L. Šedivá, M. Funasako, J. Petrů, M. Janotka, M. Chovanec, J. Škoda, P. Hála, K. Kenardžievova, P. Neužil (Praha, Osaka, Japan)

Úvod: Ve svém sdělení předkládáme retrospektivní analýzu nemocných, kteří byli na našem pracovišti ošetřeni katetrizační ablací pro fibrilaci síní Jedná...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXII. Sjezd ČKS

MORTALITA PACIENTŮ S IMPLANTOVANÝM KARDIOSTIMULÁTOREM. DLOUHODOBÉ SLEDOVÁNÍ - REGISTR REPACE.

M. Táborský, M. Fedorco, J. Jarkovský, J. Daněk, P. Rohánek (Olomouc, Praha)

Cíl: Cílem je dlouhodobé kontinuální sledování pacientů s implantovaným kardiostimulátorem ( KS) ohledně reálné mortality a morbidity ve vztahu ke...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXII. Sjezd ČKS

CHARAKTERISTIKA NESELEKTOVANÉ SKUPINY HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTŮ S DIAGNÓZOU SRDEČNÍHO SELHÁNÍ

P. Toušek, J. Čížek, M. Neuberg, K. Šebístková, P. Mašek, F. Bednář (Praha)

Úvod: S narůstající prevalencí srdečního selhání v populaci narůstá počet nemocných hospitalizovaných s touto diagnózou.Cíl: Zhodnotit základní epidemiologická data neselektovaných...

Tématický okruh: Varia
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXII. Sjezd ČKS

POINT OF CARE ECHOKARDIOGRAFIE PROVÁDĚNÁ NEKARDIOLOGEM

M. Jakl, P. Grenar, K. Mědílek, J. Nový, R. Pudil (Hradec Králové)

Vymezení pojmůPoint of care echokardiografie (POCE) je ultrazvukové vyšetření srdce u lůžka pacienta, které je provedeno, interpretováno a začleněno do...

Tématický okruh: Zobrazovací metody v kardiologii (echokardiografie, nukleární kardiologie, MRI, CT)
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXII. Sjezd ČKS

OPTIMALIZACE VENTILAČNÍCH PARAMETRŮ PROSTŘEDNICTVÍM IMPEDANČNÍ TOMOGRAFIE PLIC U NEMOCNÝCH PO OBĚHOVÉ ZÁSTAVĚ

A. Krüger, M. Janotka, J. Naar, P. Ošťádal, D. Vondráková, P. Neužil (Praha)

Úvod. Elektrická impedanční tomografie plic (EIT) je neinvazivní metoda kontinuálního monitorování plicních parametrů, která umožňuje optimalizaci nastavení ventilace bez nutnosti radiační...

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXII. Sjezd ČKS

INTRAPERIKARDIÁLNĚ APLIKOVANÁ TROMBOLÝZA V TERAPII PURULENTNÍ PERIKARDITIDY

R. Špaček, L. Rucki, J. Barčák (Třinec)

Úvod: Purulentní perikarditida je ne zcela častá, ale velmi závažná klinická jednotka s udávanou mortalitou 20-30% i při optimální terapii....

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXII. Sjezd ČKS

VYUŽITÍ TELEMEDICÍNSKÉHO SLEDOVÁNÍ U PACIENTŮ SE SYNDROMEM SPÁNKOVÉ APNOE A SRDEČNÍMI ARYTMIEMI - CASE

M. Paličková Mikolášová, K. Kubišová, I. Ranič, J. Hečko (Třinec)

Úvod a cíl:Spánková apnoe (OSA) je charakterizována zástavou nebo omezením dýchání ve spánku, s opakováním alespoň 5x za hodinu trvajících...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - technik, XXXII. Sjezd ČKS

POROVNÁNÍ KLINICKÉHO DOPADU CÉVNÍCH MOZKOVÝCH PŘÍHOD U PACIENTŮ PO OKLUSI OUŠKA LEVÉ SÍNĚ OPROTI PACIENTŮM LÉČENÝCH ANTIKOAGULACÍ.

P. Hála, M. Kovář, V. Lekešová, J. Petrů, M. Funasako, T. Mráz, M. Prokopová, L. Šedivá, V. Reddy, P. Neužil (Praha, New York)

Ischemické cevní mozkové příhody (CMP) představují nejzávažnější komplikaci pacientů s fibrilací síní a jejich klinický dopad je ovlivněn i současnou...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXII. Sjezd ČKS

FIBRILACE SÍNÍ JE VÝZNAMNÝM PREDIKTOREM ČASNÉ REHOSPITALIZACE PRO SRDEČNÍ SELHÁNÍ U PACIENTŮ PO MITRACLIPU

A. Cesnaková Konečná, O. Jiravský, M. Hudec, S. Januška, M. Urban, J. Chovančík, I. Ranič, R. Neuwirth, L. Škňouřil, L. Pleva (Třinec/ Ostrava, Třinec, Ostrava)

CílMitraClip je metodou volby léčby symptomatické významné mitrální regurgitace (MR) kontraindikované k operačnímu řešení. Progrese srdečního selhání po MitraClipu je...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXII. Sjezd ČKS

THE FIRST PRECLINICAL EXPERIENCES WITH THE NEW SINGLE-SHOT PFA MULTI-ELECTRODE MESH BASKET CATHETER TO TREAT ATRIAL FIBRILLATION

P. Neužil, M. Mlček, Š. Havránek, P. Hála, M. Hanuliak, V. Cigáň Tibenská, J. Ferkl, M. Hrachovina, Š. Královec (Praha)

Background: AF catheter ablation using thermal energies is associated with indiscriminate tissue destruction. Pulsed field ablation (PFA) with adapted sub-second...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXII. Sjezd ČKS

PRVNÍ ZKUŠENOSTI S KATETROVOU ABLACÍ FIBRILACE SÍNÍ PULZNÍM POLEM S OMEZENÝM POUŽITÍM SKIASKOPIE BEZ PODPORY 3D MAPOVACÍHO SYSTÉMU (ZEROFLUORO A LOWFLUORO ABLACE).

F. Lehar, M. Černošek, V. Bulková, L. Rybka, M. Funasako, M. Bartlová, O. Toman, P. Kala, M. Fiala (Brno)

Cíl: Katetrizační ablace fibrilace síní (FS) se obvykle provádí pod skiaskopickým kontrolou s podporou 3D navigačních systémů a intrakardiálního ultrazvuku...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXII. Sjezd ČKS

INTRAVASCULAR HEMOLYSIS DURING PULSED ELECTRIC FIELD ABLATION IS LINEARLY DEPENDENT ON THE NUMBER OF APPLICATIONS

P. Stojadinović, H. Alfredová, V. Filová, D. Wichterle, P. Peichl, P. Štiavnický, E. Borišincová, B. Aldhoon, R. Čihák, J. Hašková, J. Kautzner (Praha)

Background: Pulsed electric field (PEF) has emerged as a promising energy source for the treatment of patients with atrial fibrillation (AF)....

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXII. Sjezd ČKS

ULTRAZVUKEM NAVIGOVANÁ ANESTETICKÁ BLOKÁDA PEKTORÁLNÍCH NERVŮ PŘI IMPLANTACI KARDIOSTIMULÁTORŮ A DEFIBRILÁTORŮ: PILOTNÍ HODNOCENÍ PROVEDITELNOSTI, BEZPEČNOSTI A EFEKTIVITY

O. Jiravský (Třinec)

Úvod a Cíl: Implantace kardiostimulátorů a defibrilátorů je již rutinní procedurou prováděnou v kombinaci lokální anestézie a intravenózní analgosedace. V...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXII. Sjezd ČKS

RECIDIVUJÍCÍ ARYTMIE PO ABLACI VŠECH TYPŮ FIBRILACE SÍNI ENERGIÍ PULZNÍHO POLE

F. Lehar, M. Černošek, V. Bulková, L. Rybka, M. Funasako, M. Bartlová, O. Toman, P. Kala, M. Fiala (Brno)

Cíl: Zhodnotit zdroje recidiv fibrilace síní (FS) nebo síňové tachykardie (AT) po ablaci FS energií pulzního pole (PFA) (Farapulse).Metodika: Z...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXII. Sjezd ČKS

VÝSLEDKY ABLACE ENERGIÍ PULZNÍHO POLE U PRVNÍCH 300 PACIENTŮ SE VŠEMI TYPY FIBRILACE SÍNÍ/SÍŇOVÉ TACHYKARDIE PŘI MINIMÁLNĚ 12 MĚSÍČNÍM DLOUHODOBÉM SLEDOVÁNÍ

M. Černošek, F. Lehar, V. Bulková, J. Bahník, L. Rybka, M. Funasako, M. Bartlová, O. Toman, P. Kala, M. Fiala (Brno)

Cíl: Zhodnocení dlouhodobých výsledků ablace energií pulzního pole (PFA) u pacientů se všemi typy fibrilace síní (FS)/síňové tachykardie (AT) a...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXII. Sjezd ČKS

MOŽNOSTI DIAGNOSTIKY A LÉČBY SRDEČNÍCH ARYTMIÍ S VYUŽITÍM GRAFENOVÉHO BIOROZHRANÍ

D. Pospíšil, M. Míková, J. Řehoř, T. Novotný, I. Efimov, P. Kala (Brno, Chicago, IL, United States)

Poruchy srdečního rytmu stojí za významnou morbiditou, a taktéž jsou jednou z hlavních příčin kardiálních úmrtí. Invazivně jsou srdeční arytmie...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXII. Sjezd ČKS

SECRETONEURIN PLASMA LEVELS ARE DECREASED AFTER CATHETER ABLATION FOR ATRIAL FIBRILLATION, PATIENTS WITH AF PRODUCE LOWER SN LEVELS THAN HEALTHY INDIVIDUALS

J. Plášek, J. Vrtal, D. Šipula, J. Dodulík, D. Drieniková, M. Ráchela, J. Pudich, N. Chobolová, Z. Švagera, D. Stejskal, J. Václavík (Ostrava)

Background: Secretoneurin (SN) is a novel biomarker with potential use in cardiovascular medicine. The main effect of SN is mediated...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXII. Sjezd ČKS

LEFT ATRIAL STRAIN PARAMETERS ARE ABLE TO PREDICT PRESENCE OF ATRIAL FIBRILLATION

J. Plášek, T. Grézl, V. Skopelidou, J. Strakoš, D. Drieniková, M. Ráchela, J. Pudich, J. Vrtal, M. Homza, J. Václavík (Ostrava)

Background: Three-dimensional speckle-tracking echocardiography allows evaluation of left atrial function. Atrial fibrillation (AF) is most common arrhythmia, and one of...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXII. Sjezd ČKS

DLOUHODOBÉ SLEDOVÁNÍ PACIENTŮ S PLICNÍ HYPERTENZÍ PO KATÉTROVÉ ABLACI PRO SUPRAVENTRIKULÁRNÍ ARYTMIE

M. Dusík, Z. Fingrová, P. Jansa, D. Ambrož, V. Dytrych, A. Linhart, Š. Havránek (Praha)

ÚVOD: Selektivní katétrová ablace (RFCA) supraventrikulárních arytmií, včetně fibrilace síní (AF) a typického flutteru síní (AFL), je proveditelná a bezpečná...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXII. Sjezd ČKS

PULSED FIELD ABLATION IN OVER 2 K PATIENTS FOR PAROXYSMAL AND PERSISTENT ATRIAL FIBRILLATION IN SINGLE CENTER.

P. Neužil, J. Petrů, L. Šedivá, J. Škoda, M. Chovanec, P. Hála, M. Janotka, V. Lekešová, M. Funasako (Praha)

Background:  Pulsed field ablation (PFA) with adapted sub-second electric – fields create pores in cell membranes – caused irreversible electroporation....

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXII. Sjezd ČKS

PULZNÍ ABLACE PRO KOMPLEXNÍ SÍŇOVÉ TACHYKARDIE RECIDIVUJÍCÍ PO RADIOFREKVENČNÍ ABLACI PERZISTENTNÍ FIBRILACE SÍNÍ

M. Fiala, M. Černošek , F. Lehar, V. Bulková, M. Funasako, J. Bahník, L. Rybka, O. Toman, P. Kala (Brno)

Cíl: Účinnost pulzní ablace (PFA) u pacientů se síňovou tachykardií (AT) recidivující po RFA ablaci perzistentní fibrilace síní (FS), resp....

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXII. Sjezd ČKS

EFEKTIVNÍ DOSAHOVÁNÍ CÍLOVÝCH HODNOT LDL-C MODERNÍMI HYPOLIPIDEMICKOU LÉČBOU

Předsedající: M. Táborský (Olomouc)

SympoziumXXXII. Sjezd ČKS

|< << 123456789101112... >> >|