Kardio 365 - vyhledávání podle filtrů

Akce ČKS
rozbalit
Tematické okruhy
rozbalit
1. autoři
rozbalit
Typ dat (abstrakt, video, prezentace)
rozbalit

Nalezená abstrakta, bloky, sympozia

Aplikovaný filtr akce ČKS: žádný
Aplikovaný filtr Tematické okruhy: žádný
Aplikovaný filtr 1.autor: žádný
Aplikovaný filtr Typ dat: neomezeno
Zrušit všechny nastavené filtry

Celkem: 9272 / vypisuji: 8941 - 8970

AORTÁLNÍ VADA U ŽENY VE FERTILNÍM VĚKU

J. Rubáčková Popelová, Š. Černý, P. Pavel (Praha)

V souboru 1700 dospělých s vrozenou srdeční vadou (VSV), které sledujeme, je 183 nemocných s vrozenou aortální vadou (11%). Z...

Tématický okruh: Chlopenní vady
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS
Sdělení navržené do bloku Asociace/PS/OS: PS Chlopenní a vrozené srdeční vady v dospělosti

HYPERTENZE A LÉČBA HYPERURIKEMIE

V. Monhart (Praha)

Prevalence hyperurikemie u esenciální hypertenze je několikanásobně vyšší než v normální populaci. Zvýšená hladina kyseliny močové provází hypertoniky s dnou, metabolickým syndromem, nadměrnou...

Tématický okruh: Hypertenze
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS
Sdělení navržené do bloku Asociace/PS/OS: Česká společnost pro hypertenzi

(SUB)AKUTNÍ TROMBÓZA STENTU – VÁŽNÝ KLINICKÝ PROBLÉM. ANALÝZA SOUBORU NEMOCNÝCH Z LET 2003-2005

L. Groch, J. Sitar, J. Blažek (Brno)

Akutní a subakutní trombóza ve stentu po perkutánní koronární intervenci (PCI) je v éře duální antiagregační terapie sice vzácnou, ale...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

PREDIKTIVNÍ HODNOTA BAZÁLNÍ HLADINY CRP A IL-6 NA VZNIK ČASNÝCH POOPERAČNÍCH KOMPLIKACÍ PO AORTOKORONÁRNÍ REKONSTRUKCI U MUŽŮ

M. Šetina, H. Pospíšilová, A. Lorenzová, A. Mokráček, R. Poledne (Praha)

Úvod: Vliv předoperační hladiny zánětlivých markerů na výskyt pooperačních komplikací není jednoznačně definován. Cílem studie bylo zjistit zda existuje vztah...

Tématický okruh: Ateroskleróza
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

MYOCARDIAL VIABILITY: WHY, WHEN OR EVER?

M. Henzlová (New York, United States)

There is currently a general consensus that survival after revascularization in patients with chronic CAD and left ventricular dysfunction (defined...

Tématický okruh: Nukleární kardiologie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS
Sdělení navržené do bloku Asociace/PS/OS: PS Nukleární kardiologie

MĚŘENÍ VELIKOSTI LEVÉ KOMORY SRDEČNÍ – SROVNÁNÍ PERFUZNÍ SCINTIGRAFIE MYOKARDU S ECHOKARDIOGRAFIÍ

O. Lang, M. Pěnička, I. Kuníková (Praha)

Úvod: Mírou velikosti levé komory srdeční pro echokardiografii je lineární vzdálenost septa a zadní stěny na dvourozměrném řezu, mírou velikosti...

Tématický okruh: Nukleární kardiologie
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

VLIV KREATININU A UREY NA ČASNOU MORTALITU U PACIENTŮ PO KARDIOCHIRURGICKÉ OPERACI

J. Choi-Širůčková, D. Zemánek, J. Burkert, M. Horáček, J. Veselka (Praha)

Úvod: Renální funce jsou známým rizikovým faktorem pro přežívání pacientů po kardiochirurgickém výkonu. Standardně se k jejich hodnocení používá hladina...

Tématický okruh: Varia
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

PROTETICKÁ ENDOKARDITIDA: VÝSLEDKY ZA OBDOBÍ 1992-2005

M. Dobiáš, J. Roháč, V. Vondráček, V. Rohn, J. Tošovský (Praha)

Úvod: Protetická endokarditida (PVE) je jednou z nejzávažnějších komplikací chlopenních náhrad. Pro úspěšné chirurgické řešení je důležité optimální načasování reoperace,...

Tématický okruh: Chlopenní vady
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

TRAUMATICKÁ DISEKCE KORONÁRNÍ TEPNY: RETROSPEKTIVNÍ STUDIE

F. Holm, D. Horák, P. Telekes, R. Šimek, Z. Šembera, V. Hraboš (Praha, Pardubice)

Traumatická disekce koronární tepny je relativně vzácná, úrazový mechanismus spočívá v tupém úderu do hrudníku nejčastěji při autohavárii nebo sportu....

Tématický okruh: Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

JAK JE VÝRAZNÉ POŠKOZENÍ MYOKARDU PŘI ABLACI FIBRILACE SÍNÍ?

R. Čihák, J. Kautzner, P. Peichl, H. Mlčochová, J. Kohoutek, O. Vojvodičová (Praha)

Úvod: při ablaci pro fibrilaci síní (FS) se provádějí leze, široce obkružující ústí plicních žil (PZ).   Dochází k nekrotizaci  části...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

SROVNÁNÍ DVOU ECHOKARDIOGRAFICKÝCH METOD K POSOUZENÍ PLNÍCÍHO TLAKU LEVÉ KOMORY U PACIENTŮ S FIBRILACÍ SÍNÍ. KLINICKÉ VYUŽITÍ FENOMÉNU NEJEDNOZNAČNOSTI HLOUBKY VZORKOVACÍHO OBJEMU PULZNÍHO DOPPLERA

J. Sikora (Brno)

Echokardiografie je v současnosti považována za vhodnou metodu pro hodnocení diastolické funkce levé komory. Hodnota poměru vrcholové rychlosti E vlny...

Tématický okruh: Zobrazovací metody v kardiologii (echokardiografie, nukleární kardiologie, MRI, CT)
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

PERIOPERAČNÍ ISCHÉMIE MYOKARDU: INTERVENOVAT NEBO POSTUPOVAT KONZERVATIVNĚ?

M. Dobiáš, V. Vondráček, S. Romaniv, J. Roháč, J. Tošovský (Praha)

Úvod: Perioperační ischémie myokardu při elektivní chirurgické revaskularizaci myokardu patří mezi komplikace zvyšující pooperační morbiditu i mortalitu.Metodika: Retrospektivně byl zhodnocen...

Tématický okruh: Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

TRANSPLANTACE SRDCE U NEMOCNÝCH S DIABETES MELLITUS

M. Lukášová (Praha)

Nemocné s diabetes mellitus a terminálním srdečním selháním je možné léčit transplantací srdce, jsou-li před zařazením na čekací listinu transplantace...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS
Sdělení navržené do bloku Asociace/PS/OS: Česká asociace srdečního selhání

PÉČE O PACIENTY S AKUTNÍM KORONÁRNÍM SYNDROMEM S ST ELEVACEMI OD PRVNÍHO KONTAKTU S LÉKAŘEM ZDRAVOTNÍ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY PO OŠETŘENÍ NA PRACOVIŠTI S CATHLABEM - SROVNÁNÍ LET 2003, 2004, 2005, ANEB JAK VYPADÁ REÁLNÁ SITUACE?

A. Volčíková, R. Jenyšová, M. Weislamplová, P. Kala, M. Poloczek, J. Pařenica, O. Toman, J. Špinar (Brno)

Akutní koronární syndrom (AKS) je soubor klinických symptomů, které vznikají v důsledku akutní ischémie myokardu.Pro strategii léčby pacientů s AKS je...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

PROFIL PACIENTŮ S INFEKČNÍ ENDOKARDITIDOU NA INTERNÍ KARDIOLOGICKÉ KLINICE FN BRNO

L. Kubková, J. Vlašínová, J. Špinar (Brno)

Cíl: Zjistit hospitalizační mortalitu u pacientů s infekční endokarditidou na naší klinice, posoudit zastoupení positivních hemokultur a infekčních agens u těchto...

Tématický okruh: Varia
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

BIVENTRIKULÁRNÍ STIMULACE V LÉČBĚ SRDEČNÍHO SELHÁNÍ

J. Zimová, V. Vávrová (Praha)

Nemocný se srdečním selháním potřebuje komplexní léčbu.Kromě farmakoterapie se uplatňují resynchronizační metody.Resynchronií srdce se dosahuje zavedením stimulačních elektrod do pravé...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

S ROSTOUCÍM HYPERTRIGLYCERIDEMICKÝM PASEM NARUSTÁ I KARDIOVASKULÁRNÍ RIZIKO V POPULACI ČR

M. Jozífová, R. Cífková, Z. Škodová, V. Lánská, V. Adámková, E. Novozámská, M. Plášková, D. Palouš, M. Galovcová, R. Poledne (Praha)

Současný výskyt zvýšeného obvodu pasu a hladiny triglyceridů v plasmě je indikátorem vysokého rizika kardiovaskulárních onemocnění a diabetu. Cíl: zjistit...

Tématický okruh: Primární a sekundární prevence
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

WEGENEROVA GRANULOMATÓZA S RYCHLE SMRTÍCÍM PRŮBĚHEM NA ZÁKLADĚ POSTIŽENÍ DÝCHACÍCH CEST - KAZUISTIKA

A. Šipková, T. Janota (Praha)

Wegenerova granulomatóza je onemocnění charakteru vaskulitidy postihující závažným způsobem řadu orgánů. Na našem oddělení byla hospitalizována 31letá nemocná s čtvrt...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

ECHOKARDIOGRAFICKY DIAGNOSTIKOVANÝ CYSTICKÝ TUMOR MEDIASTINA - THYMOM - KAZUISTIKA

B. Sejková (Znojmo)

Nemocný, r.nar.1933, přichází k echokardiografickému vyšetření před elektivní artroskopií.Dosud vážněji nestonal, indikací k ECHO mírná námahová dušnost a anamnesa synkopy....

Tématický okruh: Zobrazovací metody v kardiologii (echokardiografie, nukleární kardiologie, MRI, CT)
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

DEFEKT KOMOROVÉHO SEPTA JAKO KOMPLIKACE INFARKTU MYOKARDU

A. Krüger, J. Matoušková, J. Benedík, Š. Černý (Praha)

Úvod : Ruptura interventrikulárního septa je závažná, život ohrožující komplikace postihující  asi 0.2 % pacientů s akutním infarktem myokardu.  Zpravidla...

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

VYUŽITÍ INTRAKARDIÁLNÍ ECHOKARDIOGRAFIE NA ELEKTROFYZIOLOGICKÉM SÁLE

K. Holdová, H. Lásková, J. Ludvíková, O. Vojvodičová (Praha)

Abstraktum: Intrakardiální echokardiografie (ICE), která používá sektorové sondy o průměru 10F, dovoluje po zavedení do pravé síně kvalitní zobrazení srdečních...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

RYCHLÝ VÝVOJ ANEURYZMATU LEVÉ KOMORY SRDEČNÍ PO TRANSMURÁLNÍM INFARKTU MYOKARDU - ČASOVÁNÍ CHIRURGICKÉ LÉČBY

J. Harrer, P. Žáček, Z. Šorm, M. Tuna, M. Brtko (Hradec Králové)

Úvod: Současná diagnostika umožňuje sledování vývoje remodelace levé komory srdeční po prodělaném infarktu myokardu. To napomáhá optimálně načasovat chirurgickou léčbu...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

ANTITROMBOTICKÁ LÉČBA U FIBRILACE SÍNÍ

P. Janský (Praha)

Fibrilace síní je nejčastější poruchou srdečního rytmu a její prevalence stále stoupá. Je to způsobeno prodlužováním průměrné délky života a...

Tématický okruh: Farmakoterapie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS
Sdělení navržené do bloku Asociace/PS/OS: PS Kardiovaskulární farmakoterapie

VLIV KAROTICKÉHO STENTINGU NA PARAMETRY CEREBROVASKULÁRNÍ HEMODYNAMIKY - MĚŘENÍ NA EXTRAKRANIÁLNÍCH ÚSECÍCH KAROTICKÝCH TEPEN POUŽITÍM DOPPLEROVSKÉ ULTRASONOGRAFIE

D. Černá, J. Veselka, D. Tesař, P. Hájek, M. Malý, P. Blaško, D. Zemánek, R. Duchoňová, L. Žídková (Praha)

ÚVOD: Pro pacienty po intervenci hemodynamicky významné stenosy karotické tepny se zavedením stentu dosud není stanovena jednoduchá metoda pro hodnocení...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

INCIDENCE OF STRESS-INDUCED MYOCARDIAL STUNNING (TAKO-TSUBO CARDIOMYOPATHY) AMONG PATIENTS UNDERGOING EMERGENT CORONARY ANGIOGRAPHY FOR SUSPECTED ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION - RETROSPECTIVE STUDY

M. Klinčeva, P. Widimský, D. Bílková (Praha 10)

Introduction: Tako-Tsubo cardiomyopathy is defined as a syndrome with coronary lessions ‹50%, transient (reversible) left ventricular apical wall motion abnormalities...

Tématický okruh: Akutní koronární syndromy
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

FORMALIZACE PROPOJENÝCH DOPORUČENÝCH POSTUPŮ PRO PREVENCI KARDIOVASKULÁRNÍCH ONEMOCNĚNÍ V DOSPĚLÉM VĚKU, HYPERTENZI, DIABETES MELLITUS, DYSLIPIDÉMIE, OBEZITU A KOUŘENÍ

J. Peleška, Z. Anger, D. Buchtela, M. Tomečková, A. Veselý, J. Zvárová (Praha)

Studie lékařských doporučení (LD) z poslední doby ukazují, že se tyto metodické standardy ve většině případů nepoužívají. Proto jsou potřebné...

Tématický okruh: Primární a sekundární prevence
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

CHIRURGICKÁ LÉČBA FIBRILACE SÍNÍ METODOU KRYO MAZE - PRVÉ ZKUŠENOSTI

J. Roháč, J. Tošovský, M. Dobiáš, J. Lindner, V. Vondráček, S. Romaniv, A. Hornig, D. Vondráčková, J. Čiháková, V. Rohn (Praha)

Cíl práce: Posouzení účinnosti chirurgické metody kryo MAZE v léčbě fibrilace síní u nemocných operovaných pro ICHS či chlopenní vadu...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

KARDIOPULMONÁLNÍ VÝKONNOST U DOSPĚLÝCH NEMOCNÝCH PO LÉČBĚ MALIGNÍCH LYMFOMŮ

F. Jedlička, L. Elbl, I. Vášová, I. Tomášková, M. Navrátil, Z. Král, J. Vorlíček (Brno)

Cíl: Autoři provedli studii za účelem vyhodnocení kardiopulmonální výkonnosti a objektivního posouzení přítomnosti únavového syndromu u nemocných rok po léčbě...

Tématický okruh: Varia
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

SROVNÁNÍ VÝSLEDKU ČASNÉ LÁZEŇSKÉ REHABILITACE U NEMOCNÝCH PO OPERACI SRDCE PODLE ZÁKLADNÍ CHOROBY

I. Karel, L. Bukatová, J. Zeleňák, M. Adámek, L. Čížková, M. Obšinčová, M. Barátová (Praha)

Úvod: Porovnávali jsme efekt léčby časné rehabilitace (RHB) u nemocných po operaci srdce podle základní choroby. Časná RHB je v a.s....

Tématický okruh: Rehabilitace v kardiologii
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

BRUGADA SYNDROM - KAZUISTIKA

R. Blažková, J. Vlčková, I. Kolešková, Š. Havránek, M. Pšenička, V. Mrázek (Praha)

Jedná se o geneticky podmíněné onemocnění charakterizované typickými změnami EKG, (změny ST úseku ve svodech z pravého prekordia, RBBB) a...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

|< << ...291292293294295296297298299300301302303304305306307... >> >|