Kardio 365 - vyhledávání podle filtrů

Akce ČKS
rozbalit
Tematické okruhy
rozbalit
1. autoři
rozbalit
Typ dat (abstrakt, video, prezentace)
rozbalit

Nalezená abstrakta, bloky, sympozia

Aplikovaný filtr akce ČKS: žádný
Aplikovaný filtr Tematické okruhy: žádný
Aplikovaný filtr 1.autor: žádný
Aplikovaný filtr Typ dat: neomezeno
Zrušit všechny nastavené filtry

Celkem: 9272 / vypisuji: 61 - 90

SROVNÁNÍ DISTÁLNÍHO A PROXIMÁLNÍHO RADIÁLNÍHO PŘÍSTUPU A ODLIŠNÝCH METOD KOMPRESE TEPNY PO KORONÁRNÍCH KATETRIZACÍCH A INTERVENCÍCH

I. Bernat, A. Buchnerová, D. Horák, Š. Jirouš, T. Lerchner, R. Rokytová, R. Rokyta (Plzeň)

Úvod: Výskyt lokálních komplikací po transradiálních intervenčních výkonech závisí kromě jiného na způsobu komprese tepny. Dosud se standardně užívá klasický...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXII. Sjezd ČKS

PREDIABETES SIGNIFIKANTNĚ ZHORŠUJE DLOUHODOBOU PROGNÓZU PACIENTŮ SE STEMI

T. Ondrúš, L. Bouček, M. Žúbor, P. Krejčí, J. Jarkovský, J. Stašek, P. Kala, J. Pařenica (Brno)

Úvod. Prediabetes je metabolické onemocnění charakterizované poruchou glukózové homeostázy nesplňující kritéria diabetu. Navzdory množícím se důkazům o zvýšené aterosklerotické zátěži...

Tématický okruh: Akutní koronární syndromy
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXII. Sjezd ČKS

THE IMPACT OF 2YEARS OF THE COVID-19 PANDEMIC ON MYOCARDIAL INFARCTION HOSPITALIZATION AND MORTALITY; SEX AND AGE DIFFERENCES

P. Šedová, J. Jarkovský, P. Ošťádal, M. Vráblík, M. Lichter, P. Kala (Brno, Praha)

AbstractBackgroundPreviously, we observed a decline in hospital admissions for stroke unrelated to COVID-19 intensity. Many countries also reported reduced myocardial...

Tématický okruh: Akutní koronární syndromy
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXII. Sjezd ČKS

KLINICKÁ CHARAKTERISTIKA A NEMOCNIČNÍ MORTALITA PACIENTŮ S INFARKTEM MYOKARDU A NEMOCÍ VÍCE TEPEN S PŘÍTOMNOSTÍ CHRONICKÉHO TOTÁLNÍHO UZÁVĚRU: PROPENSITY SKÓRE ANALÝZA

D. Bauer, Š. Špányi, M. Neuberg, M. Hlatká, V. Kočka, P. Toušek (Praha)

Pacienti s infarktem myokardu (IM) s nemocí více tepen (MVD) a chronickým totálním uzávěrem (CTO) tvoří vysoce rizikovou populací. Naším...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXII. Sjezd ČKS

SAFETY AND FEASIBILITY OF EARLY DISCHARGE IN LOW-RISK ACUTE CORONARY SYNDROME PATIENTS: A SINGLE CENTER EXPERIENCE

D. Bauer, M. Neuberg, M. Hlatká, S. Smitalová , V. Berka, M. Mihalovič, M. Kozel, Z. Moťovská, D. Odvodyová, S. Lašmanská , A. Hrdličková, T. Kníže, K. Poledníková , D. Trinh Minh, J. Ulman, P. Toušek (Praha)

Background:Patient´s risk stratification in acute coronary sydrome (ACS) is well established. Low-risk patients (LRP) identification may reduce the hospitalization time...

Tématický okruh: Akutní koronární syndromy
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXII. Sjezd ČKS

ROZDÍLY V DETEKCI OBLASTÍ FIBRÓZY LEVÉ SÍNĚ POMOCÍ VYSOCE DENZNÍHO ELEKTROANATOMICKÉHO MAPOVÁNÍ A MAGNETICKÉ REZONANCE U PACIENTŮ S PERZISTENTNÍ FIBRILACÍ SÍNÍ

M. Hozman, V. Laskov, P. Osmančík, D. Heřman (Praha)

Cíl: Rozsah fibrózy levé síně je důležitým prediktorem úspěšnosti nefarmakologické terapie fibrilace síní (FS). Identifikace oblastí fibrózy levé síně pomocí...

Tématický okruh: Zobrazovací metody v kardiologii (echokardiografie, nukleární kardiologie, MRI, CT)
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXII. Sjezd ČKS

KATETRIZAČNÍ OKLUZE OUŠKA LEVÉ SÍNĚ – 20LETÁ ZKUŠENOST V NEMOCNICI NA HOMOLCE

M. Tousek, P. Hála, B. Chudiak, V. Lekešová, L. Šedivá, V. Reddy, M. Funasako, J. Petrů, T. Mráz, M. Prokopová, P. Neužil (Praha, New York, United States, Osaka, Japan)

ÚvodFibrilace síní je s prevalencí 1–2 % nejvíce zastoupenou setrvalou arytmií v dospělé populaci. Nejzávažnější komplikací této arytmie je vznik...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXII. Sjezd ČKS

TRENDY KRÁTKODOBÉ A STŘEDNĚDOBÉ ÚMRTNOSTI BĚHEM PROGRAMU TAVI S IDENTIFIKACÍ PŘÍČINY ÚMRTÍ

P. Toušek, V. Kočka, A. Šolc, M. Hlatká, H. Línková (Praha)

Úvod:Od zahájení TAVI programu došlo k významnému technologickému pokroku ve vývoji instrumentaria a chlopenních protéz, zkušenosti operatérů, ve strategii provádění...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXII. Sjezd ČKS

TROMBOTIZÁCIA ANULOPLASTICKÉHO RINGU MITRÁLNEJ CHLOPNE S OPAKOVANÝMI SYSTÉMOVÝMI EMBOLIZÁCIAMI

P. Snopek, J. Hasilla, P. Penz, E. Teringová (Nitra, SR, Bratislava, SR)

Prezentujeme prípad 66 r.pacientky s CHKS,po CABG LIMA RIA a RD1 sekvenčne+ MVP anulopastickým ringom (2/2019),paroxyzmálnou FiS,po opakovaných mozgových infarktoch,so...

Tématický okruh: Zobrazovací metody v kardiologii (echokardiografie, nukleární kardiologie, MRI, CT)
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXII. Sjezd ČKS

DYNAMIKA PLICNÍ HYPERTENZE JAKO PROGNOSTICKÝ FAKTOR U PACIENTŮ PO IMPLANTACI MITRACLIPU

M. Hudec, J. Januška, O. Jiravský, R. Miklík, L. Škňouřil, P. Kala (Třinec, Brno)

Cíl:Posoudit prognostický vliv dynamiky plicní hypertenze na mortalitu a hospitalizace pro srdeční selhání u pacientů léčených Mitraclipem.Soubor a metodika:Prospektivní registr...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXII. Sjezd ČKS

IMPLANTACE KARDIOSTIMULÁTORU (PM) PO KATETRIZAČNÍ IMPLANTACI AORTÁLNÍ CHLOPNĚ (TAVI) - MONOCENTRICKÉ POROVNÁNÍ LET 2022 A 2023

J. Boček, J. Marek, J. Kautzner (Praha)

Cíl Sledovat počty implantovaných PM po TAVI v letech 2022 a 2023 ve vztahu k vybraným proměnným. Zhodnotit potřebu komorové stimulace...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXII. Sjezd ČKS

VYUŽITÍ CT KORONAROGRAFIE K VYŠETŘENÍ PACIENTŮ PO CHIRURGICKÉ REVASKULARIZACI MYOKARDU (= PO CABG ).

I. Nykl, A. Vodzinská , L. Škňouřil, PhD (Třinec)

Úvod a cíl : U pacientů po chirurgické revaskularizaci myokardu (= CABG) dochází v určitém čase od operace k zůžením...

Tématický okruh: Zobrazovací metody v kardiologii (echokardiografie, nukleární kardiologie, MRI, CT)
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXII. Sjezd ČKS

DYNAMICKÝ, NE IZOMETRICKÝ HANDGRIP ZKRACUJE ČAS DOBUTAMINOVÉ ZÁTĚŽOVÉ ECHOKARDIOGRAFIE

K. Mědílek, J. Hrečko, P. Pařízek (Hradec Králové, Hradec Kralove)

CílDobutaminová zátěžová echokardiografie (DSE) je v porovnání s ostatními druhy zátěžové echokardiografie zatížena vyšším procentem nežádoucích účinků včetně poškození myokardu měřitelném...

Tématický okruh: Zobrazovací metody v kardiologii (echokardiografie, nukleární kardiologie, MRI, CT)
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXII. Sjezd ČKS

FOCUS ECHOKARDIOGRAFIE - POHLED KARDIOLOGA

K. Mědílek, J. Nový, P. Grenar, M. Jakl (Hradec Králové)

S rozšiřující se dostupností přenosných a „hand-held“ ultrazvukových přístrojů se stává cílené ultrazvukové vyšetření nedílnou součástí péče o pacienty na...

Tématický okruh: Zobrazovací metody v kardiologii (echokardiografie, nukleární kardiologie, MRI, CT)
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXII. Sjezd ČKS

KOMPLEXNÍ VROZENÁ SRDEČNÍ VADA S LIMITOVANÝM ŽILNÍM PŘÍSTUPEM: ALTERNATIVNÍ PŘÍSTUPY KATETRIZAČNÍ ABLACE SUPRAVENTRIKULÁRNÍCH ARYTMIÍ

J. Škoda, P. Neužil, J. Petrů, L. Šedivá, J. Rubáčková Popelová, R. Gebauer, Š. Černý, Z. Stárek, V. Reddy (Praha, Brno, New York, United States)

Úvod: U pacientů s různě komplexními srdečními vadami je často nutné volit alternativním přístupy ke katetrizační ablaci.Soubor a metoda: V...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXII. Sjezd ČKS

POSTUP PŘI PÉČI O PACIENTA S CIED V PRŮBĚHU RADIOTERAPIE VE FN PLZEŇ

J. Vacek, E. Erdene-Ochir, V. Vejvoda (Plzeň)

Radioterapie (RT) může negativně ovlivňovat funkci srdečních implantabilních elektronických zařízení (CIED) a způsobovat softwarové problémy přístrojů jako přepnutí do záložního...

Tématický okruh: Kardiostimulátory
Typ: Poster - technik, XXXII. Sjezd ČKS

IMPELLA V PRAXI - MONITORACE POOPERAČNÍCH KOMPLIKACÍ

M. Gabrišková, M. Prošková, A. Krüger (Praha)

Úvod: V posledních letech roste počet pacientů, kteří mají zavedené krátkodobé mechanické podpory oběhu. Levostranné podpory používáme u nemocných s...

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - sesterský, XXXII. Sjezd ČKS

INDUKČNÍ VARNÁ DESKA – RIZIKO PRO PACIENTY S AKTIVNÍM SRDEČNÍM IMPLANTÁTEM?

J. Pindor, J. Gorzolka, E. Pindorová, O. Jiravský, J. Chovančík (Třinec)

Navzdory zavádění moderních aktivních srdečních implantátů elektromagnetické interference (EMI) stále zůstává problémem každodenního života, kdy pacienti mohou být vystaveni mnoha...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Poster - technik, XXXII. Sjezd ČKS

PŘÍSTUP K PROGRAMACI IMPLANTABILNÍHO KARDIOVERTERU-DEFIBRILÁTORU V PŘÍPADĚ NEKONVENČNÍHO ZAPOJENÍ ELEKTRODY S FYZIOLOGICKOU STIMULACÍ

K. Vieweghová, L. Krýže, L. Nečasová, T. Ondraczka (Praha)

Upgrade implantabilních přístrojů (CIED) může být složitý pro komplikovanou anatomii srdečních oddílů, mezikomorového septa nebo koronárního sinu (CS). U nemocných...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Poster - technik, XXXII. Sjezd ČKS

UKLÁDÁNÍ DAT Z DÁLKOVÉHO SLEDOVÁNÍ ICD PŘÍSTROJŮ SPOLEČNOSTI BOSTON SCIENTIFIC DO NEMOCNIČNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU WINMEDICALC

V. Vejvoda, J. Hejtmánek, P. Bárta, J. Vacek (Plzeň)

Cíl:Provoz dálkového sledování Latitude, stejně jako obdobné systémy, generují velké množství dat. Pro provoz a rychlé dohledávání minulých událostí, sledování...

Tématický okruh: Kardiostimulátory
Typ: Poster - technik, XXXII. Sjezd ČKS

PREVENCE KRVÁCENÍ PO KORONAROGRAFII – PILOT

J. Hrončok, E. Zvolanková, L. Klemsová (Ostrava)

Problematika: Koronarografie je invazivní diagnostický výkon, který se používá k vizualizaci a hodnocení koronárních tepen. Tento výkon se již v...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Poster - sesterský, XXXII. Sjezd ČKS

ZPRACOVÁNÍ DAT A VYUŽITÍ UMĚLÉ INTELIGENCE K PREDIKCI MORTALITY PO PROCEDUŘE TAVI Z CT SNÍMKŮ

M. Kantor, M. Pekař, O. Jiravský, J. Hečko, J. Chovančík (Třinec)

Cíl: Nemocniční databáze obsahuje rozsáhlé množství dat, jenž byla dosud využívána pouze pro specifické účely. Tato data však mohou poskytnout...

Tématický okruh: Zobrazovací metody v kardiologii (echokardiografie, nukleární kardiologie, MRI, CT)
Typ: Poster - technik, XXXII. Sjezd ČKS

EPIDEMIOLOGICKÁ ANALÝZA ABLAČNÍ LÉČBY KLASICKÝCH SUPRAVENTRIKULÁRNÍCH ARYTMIÍ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI U SV ANNY

K. Kocmanová (Brno)

V rámci epidemiologické analýzy byla vytvořena statistika katetrizačních ablací supraventrikulárních arytmií provedených ve FNUSA mezi lety 2015 a 2022 se...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Poster - technik, XXXII. Sjezd ČKS

MOŽNOSTI ZÁCHYTU MÉNĚ FREKVENTNÍCH ARYTMIÍ – CO JE U NÁS NOVÉHO?

H. Javorková, J. Volejníčková, J. Řehoř (Brno)

Poruchy srdečního rytmu zahrnují celou škálu patologií od zcela nevýznamných dysrytmií až po život ohrožující epizody. Jejich úspěšný záchyt je...

Tématický okruh: Ambulantní péče
Typ: Poster - sesterský, XXXII. Sjezd ČKS

MANAGEMENT PACIENTŮ S PAH NA I. INTERNÍ KLINICE KARDIOLOGICKÉ

I. Severová, T. Šamalíková (Olomouc)

Fakultní nemocnice Olomouc je jedním ze tří center pro diagnostiku a léčbu plicní arteriální hypertenze (PAH) v České republice. Toto...

Tématický okruh: Plicní hypertenze
Typ: Poster - sesterský, XXXII. Sjezd ČKS

SRDEČNÍ AMYLOIDÓZA

J. Pudich, J. Šeleng, E. Kapsová, J. Šyler, N. Paličková, D. Drieniková, K. Musiolová, J. Plášek, H. Pudichová, J. Václavík (Ostrava)

Cíl: Charakteristika pacientů s nově diagnostikovanou srdeční amyloidózou ve FN Ostrava od roku 2021 do počátku roku 2024. Soubor a Metodika: Retrospektivní observační...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXII. Sjezd ČKS
Sdělení navržené do bloku Asociace/PS/OS: PS Chorob myokardu a perikardu

ZKUŠENOSTI JEDNOHO CENTRA S MULTIABLAČNÍM SYSTÉMEM SPHERE-PVI

J. Škoda, P. Neužil, J. Petrů, M. Funasako, L. Šedivá, M. Janotka, M. Chovanec, P. Hála, V. Reddy (Praha, New York, United States)

Úvod: Prezentujeme zkušenosti našeho centra s vyhodnocením bezpečnosti a efektivity ablačního katetru SpherePVI™ Affera Inc. v tzv. single-shot aplikaci pulzního...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXII. Sjezd ČKS

ROSSOVA OPERACE JAKO ALTERNATIVNÍ ŘEŠENÍ AORTÁLNÍ VADY U MLADÉHO PACIENTA

Š. Kuchtová (Praha)

Rossova operace byla poprvé provedena v roce 1967 britským průkopníkem kardiochirurgie Donaldem Rossem. Principem tzv. Rossovy operace je náhrada postižené...

Tématický okruh: Chlopenní vady
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XXXII. Sjezd ČKS

MOŽNOSTI DIAGNOSTIKY A LÉČBY SRDEČNÍCH ARYTMIÍ S VYUŽITÍM GRAFENOVÉHO BIOROZHRANÍ

D. Pospíšil, M. Míková, J. Řehoř, T. Novotný, I. Efimov, P. Kala (Brno, Chicago, IL, United States)

Poruchy srdečního rytmu stojí za významnou morbiditou, a taktéž jsou jednou z hlavních příčin kardiálních úmrtí. Invazivně jsou srdeční arytmie...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXII. Sjezd ČKS

VÝSLEDKY ABLACE ENERGIÍ PULZNÍHO POLE U PRVNÍCH 300 PACIENTŮ SE VŠEMI TYPY FIBRILACE SÍNÍ/SÍŇOVÉ TACHYKARDIE PŘI MINIMÁLNĚ 12 MĚSÍČNÍM DLOUHODOBÉM SLEDOVÁNÍ

M. Černošek, F. Lehar, V. Bulková, J. Bahník, L. Rybka, M. Funasako, M. Bartlová, O. Toman, P. Kala, M. Fiala (Brno)

Cíl: Zhodnocení dlouhodobých výsledků ablace energií pulzního pole (PFA) u pacientů se všemi typy fibrilace síní (FS)/síňové tachykardie (AT) a...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXII. Sjezd ČKS

|< << 1234567891011... >> >|