Kardio 365 - vyhledávání podle filtrů

Akce ČKS
rozbalit
Tematické okruhy
rozbalit
1. autoři
rozbalit
Typ dat (abstrakt, video, prezentace)
rozbalit

Nalezená abstrakta, bloky, sympozia

Aplikovaný filtr akce ČKS: žádný
Aplikovaný filtr Tematické okruhy: žádný
Aplikovaný filtr 1.autor: žádný
Aplikovaný filtr Typ dat: neomezeno
Zrušit všechny nastavené filtry

Celkem: 9285 / vypisuji: 451 - 480

ABLAČNÍ METODOU LÉČBY REFLEXNÍ SYNKOPY (KARDIONEUROABLACE) - ZKUŠENOSTI JEDNOHO CENTRA

M. Mudroch, M. Hrachovina, F. Müller, M. Mráček, T. Gabera Drtina, J. Baroch, J. Brada, Š. Královec, J. Petrů, P. Neužil (Praha)

Úvod: Jedinou metodou léčby pacientů trpících symptomatickými epizodami bradykardií byla do nedávné doby implantace trvalého kardiostimulátoru. V posledních letech se...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - technik, XX. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

PRŮBĚŽNÉ VÝSLEDKY PROSPEKTIVNÍHO RANDOMIZOVANÉHO SROVNÁNÍ ABLACE ENERGIÍ PULZNÍHO POLE VS. RADIOFREKVENČNÍ ABLACE PRO DLOUHODOBOU PERZISTENTNÍ FIBRILACE SÍNÍ

V. Bulková, L. Rybka, J. Mitrengová, S. Khaliullina, J. Bahník, M. Černošek, F. Lehar, M. Fiala (Brno)

Cíl: Cílem je srovnání ablace energií pulzního pole (PFA) vs. radiofrekvenční energií (RFA) u pacientů s dlouhodobou perzistentní fibrilací síní...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - technik, XX. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

ABLAČNÍ SYSTÉM UMOŽŇUJÍCÍ ABLACI PULZNÍM POLEM (PFA) A KRYOABLACI PULZNÍM POLEM (PFCA™) V LÉČBĚ FIBRILACE SÍNÍ.

Š. Královec, M. Mudroch, J. Baroch, T. Drtina, M. Hrachovina, M. Mráček, F. Müller, J. Petrů, P. Neužil (Praha)

Úvod: Rozvoj alternativních energií pro katetrizační ablace v čele s ablací pulsním polem (PFA) přináší do klinické praxe mnoho nových technických...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - technik, XX. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

ABLACE PULZNÍM POLEM IN VITRO

I. Fišerová, M. Novák, D. Kvapil, S. Martínková, J. Trnka, P. Osmančík, P. Toušek, D. Vrba, J. Vrba, O. Fišer (Praha 10, Kladno, Praha)

CílAblace pulzním polem (PFA) je nový typ ablační terapie používaný ke katetrizační léčbě fibrilace síní. Krátké vysokonapěťové elektrické pulzy (řádově...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - technik, XX. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

NUMERICKÉ SIMULACE KREVNÍHO PRŮTOKU V OUŠKU LEVÉ SÍNĚ S VYUŽITÍM PACIENTSKÝCH MODELŮ

O. Fišer, M. Hozman, D. Vrba, P. Osmančík, I. Fišerová, J. Vrba (Kladno, Praha 10)

CílOuško levé síně srdeční (OLS) představuje vzhledem ke své anatomii strukturu s nižší rychlostí průtoku krve ve srovnání s ostatními...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - technik, XX. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

POKROČILÉ STRATEGIE PRO EXTRAKCI MIKRO A MAKRO ELEKTROKARDIOGRAFICKÝCH PŘÍZNAKŮ POMOCÍ UMĚLÉ INTELIGENCE

J. Hejč, R. Ředina, D. Pospíšil, J. Kolářová, Z. Stárek (Brno)

Časové překrytí elektrických zdrojů, morfologické změny pod úrovní šumu či komplexy s nízkou dynamikou patří mezi limitace při interpretaci patologických...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - technik, XX. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

GRAFENOVÉ BIOROZHRANÍ PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU SRDEČNÍCH ARYTMIÍ

D. Pospíšil, M. Míková, J. Řehoř, T. Novotný, I. Efimov, P. Kala (Brno, Chicago, IL, United States)

Poruchy srdečního rytmu stojí za významnou morbiditou, a taktéž jsou jednou z hlavních příčin kardiálních úmrtí. Invazivně jsou srdeční arytmie...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - technik, XX. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

IMPLANTACE LEADLESS (BEZDRÁTOVÝCH) KARDIOSTIMULÁTORŮ MICRA TPS – ZKUŠENOSTI JEDNOHO CENTRA

Z. Marešová, P. Neužil, J. Šimon, L. Dujka, M. Chovanec, L. Šedivá, M. Mudroch, J. Petrů (Praha)

Cíl: Leadless kardiostimulátory (LKS) eliminují riziko komplikací a infekcí spojenýchs tradičními transvenózními kardiostimulátory. Prezentujeme naše zkušenosti se zaměřenímna výskyt komplikací...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XX. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

EXTRAKCE LEADLESS KARDIOSTIMULÁTORŮ V RÁMCI BĚŽNÉ KLINICKÉ PRAXE JEDNOHO CENTRA.

P. Neužil, J. Petrů, M. Chovanec, L. Šedivá, M. Janotka, P. Hála, M. Trégler, J. Šorf, M. Mudroch, J. Baroch (Praha, Brno)

Úvod: Leadless (LP) kardiostimulace je dnes klinicky využívanou alternativou jednodutinové komorové transvenózní kardiostimulace. Extrakce dlouhodobě implantovaných LP stimullátorů ale stale...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XX. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

LONG-TERM OUTCOMES OF PATIENTS WITH IMPLANTABLE CARDIOVERTER-DEFIBRILLATORS IMPLANTED IN CHILDHOOD: TRANSVENOUS VS. NONTRANSVENOUS SYSTEM

T. Tavačová, P. Kubuš, A. Krebsová, J. Janoušek (Praha)

BACKGROUND: Implantable cardioverter-defibrillators (ICD) have been established as effective and safe therapy for prevention of sudden cardiac death in children....

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XX. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

SUBKUTÁNNY ICD U DETÍ – PRVÉ SKÚSENOSTI NA SLOVENSKU

M. Chalupka, C. Khazen, P. Margitfalvi, J. Tomko, M. Bjeloševič, V. Illíková (Bratislava, SR, Viedeň, Austria)

ÚvodDeti a adolescenti s ICD majú vyšší podiel komplikácii v porovnaní s dospelými, hlavne pre limitovanú veľkosť štruktúr a potrebu...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XX. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

SYNDRÓM POSTURÁLNEJ ORTOSTATICKEJ TACHYKARDIE - AUTOIMUNITNE PODMIENENÉ OCHORENIE?

M. Lukáčová, Z. Lazúrová, P. Mitro (Košice, SR)

Syndróm posturálnej ortostatickej tachykardie (POTS) patrí do skupiny syndrómov ortostatickej intolerancie. POTS je definovaný ako vzostup srdcovej frekvencie aspoň o 30úderov...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XX. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

13LETÁ ZKUŠENOST S IMPLANTABILNÍMI SMYČKOVÝMI REKORDÉRY V KARDIOCENTRU KRAJSKÉ NEMOCNICE LIBEREC

J. Pidhorodecký, J. Černý, R. Polášek, T. Roubíček (Liberec)

Úvod: Implantabilní smyčkové rekordéry (ILR) se od roku 2010 staly neodmyslitelnou vyšetřovací metodou pomáhající kontinuální monitorací srdečního rytmu posoudit vztah...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XX. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

PREDIKCE SINUSOVÉ TACHYKARDIE NAVOZENÉ KARDIONEUROABLACÍ

P. Štiavnický, D. Wichterle, H. Jansová, P. Stojadinović , J. Hašková, E. Borišincová, P. Peichl, R. Čihák, J. Kautzner (Praha)

Úvod: Akcelerace sinusového rytmu (SR) v důsledku parasympatické denervace sinusového uzlu (SAN), která je příznivým doprovodným projevem kardioneuroablace (CNA), může...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XX. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

KARDIONEUROABLACE – NEJEN PRO MLADÉ

J. Petrů, J. Škoda, M. Funasako, L. Šedivá, P. Hála, M. Janotka, M. Chovanec, M. Mudroch, L. Dujka, P. Neužil (Praha)

Úvod:Léčba vagově podmíněných bradykardických poruch srdečního rytmu se v poslední době stává doménou katetrizačního přístupu v podobě radiofrekvenční ablace epikardiálně...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XX. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

SYNKOPA - SOUBOR AMBULANCE NNH

L. Dujka, J. Petrů, L. Šedivá, J. Škoda, M. Chovanec, P. Hála, M. Janotka, M. Mudroch, P. Neužil (Praha)

Úvod: Synkopa představuje netraumatickou kvantitaivní poruchu vědomí, charakteristickou náhlým rozvojem, krátkou dobou trvání a kompletní restitucí ad integrum. Vzniká navrub...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XX. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

COMPARISON OF TWO DCCV ALGORITHMS - RATIONAL VERSUS MAXIMUM FIXED ENERGY (PROTOCOLENERGY TRIAL)

L. Rucki, O. Jiravský, R. Miklík, J. Chovančík, B. Szmek, M. Hrošová, I. Ranič, R. Špaček, L. Škňouřil (Třinec)

Úvod:Elektrická kardioverze (EKV) je používaná k obnovení sinusového rytmu (SR) u pacientů s fibrilací síní (FS). Aktuálně stále probíhá diskuse...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XX. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

PREDIKCE ÚSPĚŠNOSTI ELEKTRICKÝCH KARDIOVERZÍ U PACIENTŮ S FIBRILACI SÍNÍ POMOCÍ PARAMETRŮ ZÍSKANÝCH SPEKTRÁLNÍ A VEKTOROGRAFICKOU ANALÝZOU EKG KŘIVKY

S. Hassouna, M. Hozman, D. Heřman, P. Osmančík, J. Veselá, F. Plešinger, Z. Bureš (Praha, Brno)

ÚvodElektrická kardioverze stále představuje jednu z léčebných možností pro pacienty s fibrilací síní (FS). Cílem práce bylo nalezení prediktorů úspěšnosti...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XX. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

AKUTNÍ HEMODYNAMICKÉ ZMĚNY BĚHEM KATETRIZAČNÍHO UZÁVĚRU OUŠKA LEVÉ SÍNĚ

D. Heřman, M. Hozman, N. Valošková, J. Karch, S. Hassouna, J. Veselá, V. Vondálová, P. Osmančík (Praha, Brno)

Cíl: Katetrizační uzávěr ouška levé síně (LAAC) představuje účinnou alternativu orální antikoagulace jako prevence kardioembolizační příhody. Jelikož ouško levé síně...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XX. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

VLIV ANAMNÉZY SÍŇOVÝCH ARYTMIÍ NA VÝSKYT RECIDIVUJÍCÍ CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODY U PACIENTŮ PO UZÁVĚRU PFO

L. Gajdušek, O. Jiravský, M. Hudec, J. Januška, L. škňouřil (Třinec)

Úvod Význam uzávěru perzistujícího foramen ovale (PFO) po kryptogenní cévní mozkové příhodě (CMP) je dobře znám. K uzávěru PFO jsou  indikováni i...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XX. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

KATETRIZAČNÍ OKLUZE OUŠKA LEVÉ SÍNĚ – TÉMĚŘ 20LETÁ ZKUŠENOST V NEMOCNICI NA HOMOLCE

V. Lekešová, P. Hála, L. Šedivá, V. Reddy, M. Funasako, J. Petrů, T. Mráz, M. Prokopová, P. Neužil (Praha, New York, United States, Osaka, Japan)

Fibrilace síní je nejčastěji se vyskytující arytmií v naší společnosti.Až 98% intrakardiálních trombů vzniká v oušku levé síně (LAA). V...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XX. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

PFA X PFCA – KATETRIZAČNÍ ABLACE PERZISTUJÍCÍ FIBRILACE SÍNÍ - ADAGIO MEDICAL

J. Petrů, V. Reddy, M. Funasako, J. Škoda, L. Šedivá, Š. Královec, P. Hála, M. Chovanec, P. Moučka, P. Neužil (Praha, New York, United States)

Úvod:  Technologie Adagio Medical s užitím Ultra-Low Temperature Cryoablation na podkladě výsledků studie CryoCure2 obdržela v r. 2020 CE Mark. Preklinická...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XX. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

ZKUŠENOSTI JEDNOHO CENTRA S MULTIABLAČNÍM SYSTÉMEM SPHERE-PVI

J. Škoda, P. Neužil, J. Petrů, T. Funasako, L. Šedivá, M. Janotka, M. Chovanec, P. Hála, V. Reddy (Praha, New York, United States)

Úvod: Prezentujeme předběžné zkušenosti našeho centra s vyhodnocením bezpečnosti a efektivity ablačního katetru SpherePVI™ Affera Inc. v tzv. single-shot aplikaci...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XX. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

ATRIAL FIBRILLATION (AF) WITH A “SINGLE-SHOT” MAP-AND-ABLATE MULTIELECTRODE SPHERICAL ARRAY PULSED FIELD ABLATION CATHETER

P. Neužil, J. Petrů, M. Funasako, L. Šedivá, P. Hála, J. Škoda, M. Janotka, P. Moučka, P. Moučka, F. Sklenář (Praha)

Background: Pulsed field ablation (PFA) has been proven as a safe procedure with a multiple advantages over conventional thermal ablation...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XX. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

RANDOMIZOVANÉ SROVNÁNÍ KATÉTROVÉ ABLACE FIBRILACE SÍNÍ STANDARDNÍM PŘÍSTUPEM POMOCÍ PULSE FIELD ENERGY SYSTÉMEM GALVANIZE A STANDARDNÍ RADIOFREKVENČNÍ ABLACE; PILOTNÍ VÝSLEDKY

Z. Stárek, J. Jež, F. Souček, K. Doležalová, I. Jordánová, M. Pešl, J. Krejčí (Brno)

Úvod: Radiofrekvenční katétrová ablace fibrilace síní (RFA) je v posledních letech nejúčinnější metodou v léčbě této arytmie. Slibnou metodou se...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XX. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

KATÉTROVÁ ABLACE FIBRILACE SÍNÍ METODOU HPSD; NAŠE ZKUŠENOSTI

J. Jež, F. Souček, A. Širůčková, I. Raková, F. Lehar, Z. Stárek, J. Krejčí (Brno)

Úvod: Rekurence fibrilace síní po radiofrekvenční katetrové ablaci (RFA) zůstává relativně vysoká. Snaha o zrychlení a zefektivnění RFA vedla ke...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XX. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

COMPARISON OF ACUTE HEMODYNAMIC RESPONSE AND UHF-ECG VENTRICLE DEPOLARIZATION IN HIS BUNDLE PACING AND RIGHT VENTRICLE PACING IN PATIENTS WITH BRADYCARDIA.

O. Süssenbek, P. Štros, L. Povišer, J. Veselá, K. Čurila (Praha 10, Praha)

Goal To prove a correlation between the effectivity of work of the left ventricle assessed with invasive blood pressure measurement and...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Poster - lékařský, XX. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

HORNÍ HRANICE NORMY PRO ŠÍŘI QRS KOMPLEXU A RAMÉNKOVÁ BLOKÁDA U NEMOCNÝCH S DYSFUNKCÍ LEVÉ KOMORY SRDEČNÍ

V. Vančura, M. Brabec, T. Jandík , J. Šmíd, R. Rokyta (Plzeň, Praha)

CÍL:Jedním ze zásadních kritérií v diagnostice raménkového bloku je šíře QRS komplexu. Cílem studie bylo zjistit, zda lze analýzou distribuce...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Poster - lékařský, XX. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

ABLAČNÍ LÉČBA KLASICKÝCH SUPRAVENTRIKULÁRNÍCH ARYTMIÍ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI U SV ANNY ( FNUSA) – EPIDEMIOLOGICKÁ DATA

F. Souček, J. Jež , M. Pešl , K. Doležalová, Z. Stárek (Brno)

Ve FNUSA bylo v letech 2015-2022 provedeno celkem 4063 elektrofyziologických výkonů pro supraventrikulární arytmie, z toho bylo 1216 pro klasické...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Poster - lékařský, XX. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

IMPLANTACE DALŠÍHO LEADLESS PACEMAKERU (LP) MICRA JAKO ŘEŠENÍ NA KONCI ŽIVOTNOSTI BATERIE – KAZUISTIKA DVOU PACIENTŮ

J. Boček, H. Wünschová, J. Hašková, J. Kautzner (Praha)

ÚvodNavzdory přibývajícím zkušenostem s LP stále probíhá diskuze o optimálním řešení konce životnosti jejich baterie. Zde prezentujeme případ dvou pacientů,...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Poster - lékařský, XX. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

|< << ...89101112131415161718192021222324... >> >|