Kardio 365 - vyhledávání podle filtrů

Akce ČKS
rozbalit
Tematické okruhy
rozbalit
1. autoři
rozbalit
Typ dat (abstrakt, video, prezentace)
rozbalit

Nalezená abstrakta, bloky, sympozia

Aplikovaný filtr akce ČKS: žádný
Aplikovaný filtr Tematické okruhy: žádný
Aplikovaný filtr 1.autor: žádný
Aplikovaný filtr Typ dat: neomezeno
Zrušit všechny nastavené filtry

Celkem: 9272 / vypisuji: 331 - 360

JAK ZHODNOTÍM KONGESCI U SRDEČNÍHO SELHÁNÍ

M. Hromádka (Plzeň)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, 21. konference ČAAK

AKS II KATETRIZAČNÍ STRATEGIE

M. Želízko (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, 21. konference ČAAK

AKS I DIAGNOSTIKA A PREHOSPITALIZAČNÍ PÉČE

J. Přeček (Olomouc)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, 21. konference ČAAK

INFEKČNÍ ENDOKARDITIDA

M. Pazderník (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, 21. konference ČAAK

SRDEČNÍ SELHÁNÍ UPDATE

J. Malík (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, 21. konference ČAAK

KVO A DIABETES

D. Vondráková (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, 21. konference ČAAK

ARREST TRIAL

J. Karásek (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, 21. konference ČAAK

DICTATE-AHF (EARLY DAPAGLIFLOZIN IN AHF)

J. Malík (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, 21. konference ČAAK

NITRATE- CIN (INORGANIC NITRATE IN ACS)

D. Vondráková (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, 21. konference ČAAK

ARAMIS (AKUTNÍ MYOKARDITIDA)

J. Pařenica (Brno)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, 21. konference ČAAK

OPT – BRISK TRIAL (CLOPIDOGREL VERSUS DAPT)

D. Rob (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, 21. konference ČAAK

KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE PACIENTA S LVAD NA LŮŽKOVÉM ODDĚLENÍ

T. Skokňa, A. Chaloupka, J. Krejčí, P. Němec (Brno)

Úvod: Dlouhodobá levokomorová srdeční podpora (left ventricular assist device – LVAD) představuje etablovanou přístrojovou terapii terminálního srdečního selhání. Počet pacientů...

Tématický okruh: Mechanické podpory oběhu
Typ: Poster - lékařský, 21. konference ČAAK

TAKOTSUBO SYNDROM: JE OXIDAČNÍ STRES NEZBYTNÝ PRO AKUTNÍ ATAKU? NEPŘÍMÉ DŮKAZY SVĚDČÍ O GLOBÁLNÍM DOPADU NA METABOLISMUS, ORGANELY A MYOKARD

J. Maňoušek, J. Hlásenský, J. Pařenica, M. Pávková Goldbergová, P. Kala (Brno)

Nepřímé důkazy v přehledových článcích i kazuistikách o takotsubo syndromu (TTS) ukazují, že přítomnost / zvýšená intenzita oxidačního stresu (OS)...

Tématický okruh: Akutní koronární syndromy
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 21. konference ČAAK

ATYPICKÁ PŘÍČINA NEMOCNIČNÍ NÁHLÉ ZÁSTAVY OBĚHU

P. Kala, T. Hnát, P. Ošťádal (Praha)

Kazuistika66letý pacient po Tx plic hospitalizovaný pro rejekci štěpu. V den plánované dimise vytažen dialyzační katetr z VJI, krátce po...

Tématický okruh: Srdeční zástava
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 21. konference ČAAK

RECIDIVA FULMINANTNÍ MYOKARDITIDY PO NÁKAZE VIREM SARS-COV-2 – KDYŽ JEDNA MECHANICKÁ PODPORA NESTAČÍ

T. Ondrúš, J. Pařenica, J. Stašek, L. Šujaková, T. Zatočil, J. Kaňovský, M. Poloczek, O. Boček, P. Jeřábek, P. Kala (Brno)

Úvod: Fulminantní myokarditida je zánětlivé onemocnění myokardu charakterizované progredujícím akutním srdečním selháním vedoucím až ke kardiogennímu šoku a úmrtí. Infekce...

Tématický okruh: Mechanické podpory oběhu
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 21. konference ČAAK

ECMO A TAVI V JEDNOM SEZENÍ - NENÍ TO UŽ PŘÍLIŠ?

M. Novák, P. Kala, A. Tomášek, M. Třetina, J. Sikora, P. Malík (Brno)

Popisujeme kazuistiky dvou pacientů. 1) muž, 73 let, s kritickou aortální stenozou, již kompletně nachystaný k TAVI. U pacienta došlo k...

Tématický okruh: Mechanické podpory oběhu
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 21. konference ČAAK

MALIGNÍ VASOSPASMUS JAKO PŘÍČINA FIBRILACE KOMOR U MLADÉHO MUŽE - CASE REPORT S NEPŘÍZNIVÝM KONCEM. MÁME PACIENTŮM PODÁVAT DLOUHODOBĚ PŮSOBÍCÍ NITRÁTY?

M. Rezek, H. Moravcová, J. Sitar , T. Štípalová, A. Nagy (Brno)

Prezentujeme kazuistiku 48letého muže přijatého resuscitaci pro fibrilaci komor. EKG z urgentního příjmu ukazuje RBBB, echo srdce depresi funkce LK...

Tématický okruh: Zajímavé případy
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 21. konference ČAAK

TESTOVÁNÍ VASOREAKTIVITY KORONÁRNÍCH TEPEN POMOCÍ ACETYLCHOLINU – PILOTNÍ PROJEKT

H. Moravcová, M. Rezek, O. Hlinomaz (Brno)

Úvod: Spasmy koronárních tepen mohou být jednou z možných příčin akutních i chronických koronárních syndromů. Jsou spojeny i se vznikem...

Tématický okruh: Varia
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 21. konference ČAAK

VZÁCNÉ KOMPLIKACE PO TEVAR BĚHEM SLUŽBY NA JIP

J. Holub, P. Procházka (Praha)

Endovaskulární ošetření hrudní aorty (TEVAR) je léčebná modalita, která se dostala dramaticky do popředí jako terapie volby při onemocněních hrudní...

Tématický okruh: Zajímavé případy
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 21. konference ČAAK

"APICAL BALLOONING" - VZÁCNÁ KOMPLIKACE HYPERTROFICKÉ KARDIOMYOPATIE

M. Strýček, P. Tomašov, J. Seiner, R. Polášek, J. Karásek (Liberec, Praha)

Hypertrofická kardiomyopatie i Takotsubo syndrom mohou být doprovázeny dynamickou obstrukcí výtokového traktu levé komory, která je jednou z velmi vzácných...

Tématický okruh: Zajímavé případy
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 21. konference ČAAK

VÝSTUPY GENETICKÉHO VYŠETŘENÍ JEDINCŮ PŘEŽIVŠÍCH NEISCHEMICKOU SRDEČNÍ ZÁSTAVU (CARDIAC ARREST SURVIVORS), PILOTNÍ ČESKÁ STUDIE

A. Krebsová, P. Votýpka, P. Peldová, M. Segeťová, J. Hašková, T. Tavačová, E. Kutílková, J. Janoušek, J. Kautzner, M. Macek Jr. (Praha)

Cíl: Určení příčiny neischemické srdeční zástavy u reprezentativní kohorty jedinců po oběhové zástavě (CAS).Soubor a Metodika: Mezi roky 2015 -2023...

Tématický okruh: Srdeční zástava
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 21. konference ČAAK

IMPEDANČNÍ TOMOGRAFIE U NEMOCNÝCH PO OBĚHOVÉ ZÁSTAVĚ

A. Krüger, M. Janotka, J. Naar, D. Vondráková, P. Ošťádal, P. Neužil (Praha)

Úvod. V posledních letech stoupá počet nemocných, kteří jsou po prolongované resuscitaci či přímo v oběhové zástavě transportování do zdravotnických...

Tématický okruh: Srdeční zástava
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 21. konference ČAAK

PREDIABETES U PACIENTŮ SE STEMI – VÝSKYT A CHARAKTERISTIKA POPULACE

T. Ondrúš, J. Pařenica, L. Bouček, M. Žúbor, P. Kala (Brno)

Úvod. Prediabetes je metabolické onemocnění charakterizované poruchou glukózové homeostázy. Navzdory množícím se důkazům o zvýšeném riziku nejen kardiovaskulárních onemocnění není...

Tématický okruh: Akutní koronární syndromy
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 21. konference ČAAK

PLAZMATICKÝ BILIRUBIN A POLYMORFISMUS UGT1A1 JAKO MOŽNÉ PROTEKTIVNÍ FAKTORY PŘI REFRAKTERNÍ SRDEČNÍ ZÁSTAVĚ

J. Pudil, M. Leníček, J. Bělohlávek, J. Šmalcová, D. Rob, M. Dusík, L. Vítek (Praha)

Úvod:  Bilirubin je potentní scavanger reaktivních kyslíkových radikálů a jeho vyšší plazmatické hladiny jsou asociovány s nižším rizikem kardiovaskulárních chorob a...

Tématický okruh: Srdeční zástava
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 21. konference ČAAK

INFEKČNÍ ENDOKARDITIS Z POHLEDU SESTRY

Z. Čechová , L. Gattringerová (Plzeň-Lochotin)

Infekční endokarditida jako onemocnění, které se v Evropě vyskytuje s četností cca 13,8 případů na 100 000 obyvatel, zůstává závažným...

Tématický okruh: Zajímavé případy
Typ: Poster - sesterský, 21. konference ČAAK

IMPLANTACE VA-ECMO NA LŮŽKU KORONÁRNÍ JEDNOTKY INTENZIVNÍ PÉČE Z POHLEDU SESTRY

L. Velechovská (Praha 2)

Ve svém sdělení představím celý proces implantace VA ECMO (veno – arteriální ECMO) přímo na lůžku oddělení koronární jednotky, od...

Tématický okruh: Mechanické podpory oběhu
Typ: Poster - sesterský, 21. konference ČAAK

ELEKTRICKÁ IMPEDANČNÍ TOMOGRAFIE PLIC Z POHLEDU SESTRY

B. Homolová , A. Krüger , K. Švenková  (Praha)

Úvod. Elektrická impedanční tomografie plic (EIT) představuje metodu pro neinvazivní a kontinuální monitorování plicní mechaniky a funkce bez nutnosti radiační...

Tématický okruh: Varia
Typ: Poster - sesterský, 21. konference ČAAK

SLEDOVÁNÍ KOMPLIKACÍ U LEVOSTRANNÉ MECHANICKÉ PODPORY IMPELLA

M. Gabrišková, M. Prošková, A. Krüger (Praha)

Úvod: V posledních letech roste počet pacientů, kteří mají zavedené krátkodobé mechanické podpory oběhu. Levostranné podpory používáme u nemocných s...

Tématický okruh: Mechanické podpory oběhu
Typ: Poster - sesterský, 21. konference ČAAK

SYSTÉM ICOR NOVINKA MEZI ECMO TECHNOLOGIEMI V LÉČBĚ REFRAKTERNÍHO KARDIOGENNÍHO ŠOKU.

P. Vrábelová, B. Homolová, V. Krasuin, P. Ošťádal, A. Krüger (Praha)

K léčbě rychle progredujícího nebo těžkého kardiogenního šoku, je čím dál častěji přistupováno k systému veno-arteriální extrakorporální membránová oxygenace (ECMO)....

Tématický okruh: Srdeční selhání a kardiogenní šok
Typ: Poster - sesterský, 21. konference ČAAK

BRUGADA SYNDROM

P. Beran  (Plzeň)

Brugada syndromIng. Pavel Beran, MBAKardiologická klinika, Centrum vysoce specializované komplexní kardiovaskulární péče FN Plzeň Brugada syndrom je primární elektrické onemocnění srdce...

Tématický okruh: Zajímavé případy
Typ: Poster - sesterský, 21. konference ČAAK

|< << ...4567891011121314151617181920... >> >|