Kardio 365 - vyhledávání podle filtrů

Akce ČKS
rozbalit
Tematické okruhy
rozbalit
1. autoři
rozbalit
Typ dat (abstrakt, video, prezentace)
rozbalit

Nalezená abstrakta, bloky, sympozia

Aplikovaný filtr akce ČKS: žádný
Aplikovaný filtr Tematické okruhy: žádný
Aplikovaný filtr 1.autor: žádný
Aplikovaný filtr Typ dat: neomezeno
Zrušit všechny nastavené filtry

Celkem: 9272 / vypisuji: 121 - 150

IMPLANTACE VA - ECMO NA LŮŽKU KORONÁRNÍ JEDNOTKY INTENZIVNÍ PÉČE Z POHLEDU SESTRY

L. Velechovská (Praha 2)

Ve svém sdělení představím průběh implantace podpůrné metody V-A ECMO (Veno-arteriání ECMO) na lůžku oddělení koronární jednotky od samého počátku,...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XXXII. Sjezd ČKS

ECMO - JAK JSME ZAČÍNALI A KAM JSME DOŠLI Z POHLEDU SESTRY.

J. Frantová, M. Provazník (Praha)

ECMO je běžnou součástí léčby pacientů v kritickém stavu na jednotkách kardiovaskulární intenzivní péče, pomáhající pacientovi překonat akutní fázi selhání...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XXXII. Sjezd ČKS

OŠETŘOVATELSKÁ NÁROČNOST ČASNÉ MONITORACE EEG U OHCA PACIENTŮ

I. Gant (Praha)

  Pro predikci neurologického výsledku u pacientů po OHCA lze využít klinické vyšetření, biochemické markery, elektrofyziologické projevy nebo zobrazovací metody.Úkolem EEG...

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XXXII. Sjezd ČKS

OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE O PACIENTA LÉČENÉHO POMOCÍ MECHANICKÉ SRDEČNÍ PODPORY IMPELLA 5.5.

T. Macháčková (Praha)

Předmětem této prezentace je seznámení posluchačů s ošetřovatelskou problematikou u nového typu mechanické srdeční podpory Impella 5.5, který se v...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XXXII. Sjezd ČKS

ÚSKALÍ KONTRASTNÍ ECHOKARDIOGRAFIE PŘI VYLOUČENÍ PFO U FITNESS TRÉNERKY

D. Krausová, B. Jiravská-Godula, S. Dorda (Třinec)

Kontrastní echokardiografie je neivanzivní zobrazovací metoda v kardiologii. Echo kontrastní látky výrazně odráží ultrazvuk na rozhraní prostředí tekutina-plyn. Jednou z...

Tématický okruh: Primární a sekundární prevence
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXII. Sjezd ČKS

VYUŽITÍ FOSFOMYCINU V LÉČBĚ INFEKČNÍ ENDOKARDITIDY

A. Myjavec, P. Paterová, Z. Turek, J. Stříteská, J. Samek (Hradec Králové)

Infekční endokarditida (IE) je vysoce závažné onemocnění zatížené vysokou mortalitou a morbiditou postižených pacientů i v éře antibiotik a kardiochirurgie....

Tématický okruh: Farmakoterapie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXII. Sjezd ČKS

POSTAVENÍ BETABLOKÁTORŮ V LÉČBĚ ARTERIÁLNÍ HYPERTENZE.

J. Bruthans (Praha)

Cíl: posoudit současné postavení betablokátorů v léčbě arteriální hypertenze (AH). Metodika: analýza recentních klinických studií a doporučení. Výsledky: betablokátory (BB)...

Tématický okruh: Farmakoterapie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXII. Sjezd ČKS

ZACHYCENÍ PREEXCITACCE U MENŠÍHO DÍTĚTE V PRIMÁRNÍ PÉČI BĚHEM EKG SCREENINGU U SPORTUJÍCÍCH DĚTÍ, VÝVOJ PŘÍPADU Z POHLEDU AMBULANTNÍHO KARDIOLOGA.

J. Šmída, L. Šmídová  (Náchod)

PacientChlapec byl 9 let starý při natočení EKG u PLDD. Narozený z fyziologické gravidity, v termínu, po narození bez obtíží....

Tématický okruh: Kardio 35 - kazuistiky
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXII. Sjezd ČKS

VLIV PODÁVÁNÍ IVABRADINU NA TEPOVOU FREKVENCI HOLTEROVSKÉ MONITORACE U DÍTĚTE S FOKÁLNÍ SÍŇOVOU TACHYKARDIÍ.

J. Šmída, L. Šmídová  (Náchod)

Dívka po záchytu a úspěšné farmakoverzi supraventrikulární arytmie ve 2 měsících po narození. Dívka odeslána na vyšetření k dětskému kardiologovi...

Tématický okruh: Kardio 35 - kazuistiky
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXII. Sjezd ČKS

REMOTE, SMART DEVICE-BASED CARDIAC REHABILITATION AFTER MYOCARDIAL INFARCTION – RANDOMIZED CROSS-OVER SMARTREHAB STUDY.

P. Wohlfahrt, D. Jenča, J. Mrázková, M. Kotrč, V. Melenovský, M. Šramko, F. Lopez-Jimenez, M. Želízko, J. Piťha, V. Adámková, J. Kautzner (Praha, Rochester, United States)

Background After myocardial infarction (MI), increasing functional capacity is an important goal of cardiac rehabilitation, that improves prognosis. However, standard...

Tématický okruh: Primární a sekundární prevence
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXII. Sjezd ČKS

INTRAMURÁLNÍ HEMATOMY KORONÁRNÍCH TEPEN - MOŽNOSTI A ÚSKALÍ INTERVENČNÍ LÉČBY

L. Jaworski, P. Tomašov (Liberec)

Intramurální hematomy (IH) jsou definovány jako akumulace krve mezi vrstvami cévní stěny. Mohou vzniknout iatrogenně v souvislosti s intervenčními výkony,...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXII. Sjezd ČKS

INTRAVASLUKÁRNÍ LITOTRYPSE V LÉČBĚ KALCIFIKOVANÝCH KORONÁRNÍCH LÉZÍ (CCS - CORONARY CALCIFICATION STUDY)

L. Pleva, P. Kukla (Ostrava)

CílCílem naší prospektivní randomizované studie bylo srovnání bezpečnosti a účinnosti intravaskulární litotrypse (IVL) s rotační aterektomií (RA), která představuje dosavadní...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXII. Sjezd ČKS

DLOUHODOBÝ REGISTR CTO PCI V PARDUBICÍCH - MORTALITNÍ DATA

V. Novotný, A. Král, I. Varvařovský, T. Lazarák, M. Plíva, J. Matějka (Pardubice)

CílAktualizace výsledků nejstaršího českého registru dedikovaného programu rekanalizací chronických totálníchuzávěrů (CTO) s hodnocením indikací, úspěšnosti a technického provedení výkonů. Nově...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXII. Sjezd ČKS

REGISTR SPONTÁNNÍCH KORONÁRNÍCH DISEKCÍ V NEMOCNICI NA HOMOLCE

P. Volf, K. Kopřiva, P. Formánek, O. Aschermann, P. Neužil, M. Mates (Praha)

Úvod: Spontánní koronární disekce (SCAD, spontaneous coronary artery dissection) jsou neiatrogenní, netraumatické, spontánní separace ve stěně koronární tepny nesouvisející s aterosklerózou....

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXII. Sjezd ČKS

VYSOKÁ BIFURKACE PRAVÉ VĚNČITÉ TEPNY JAKO MOŽNÝ RIZIKOVÝ FAKTOR PRO CHRONICKÝ UZÁVĚR

M. Strýček, L. Jaworski, R. Polášek, P. Tomašov (Liberec)

Úvod: Perkutánní koronární intervence (PCI) chronických uzávěrů (chronic total occlusion CTO) patří mezi nejkomplexnější výkony v intervenční kardiologii. Předmětem naší...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXII. Sjezd ČKS

PROGRAM PERKUTÁNNÍCH KORONÁRNÍCH INTERVENCÍ CHRONICKÝCH UZÁVĚRŮ VĚNČITÝCH TEPEN V KRAJSKÉ NEMOCNICI LIBEREC. VÝSLEDKY Z OBDOBÍ 2018-2023.

P. Tomašov, L. Jaworski, M. Strýček, R. Polášek (Liberec)

Cíl: Představit výsledky perkutánních koronárních intervencí (PCI) chronických uzávěrů věnčitých tepen (CTO) v Krajské nemocnici Liberec od zahájení dedikovaného programu...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXII. Sjezd ČKS

TAKOTSUBO SYNDROM: JE OXIDAČNÍ STRES NEZBYTNÝ PRO AKUTNÍ ATAKU? NEPŘÍMÉ DŮKAZY SVĚDČÍ PRO GLOBÁLNÍ DOPAD NA MYOKARD, ORGANELY A METABOLISMUS

J. Maňoušek, J. Pařenica, J. Hlásenský, M. Pávková Goldbergová, P. Kala (Brno)

Nepřímé důkazy v přehledových článcích i kazuistikách o takotsubo syndromu (TTS) ukazují, že přítomnost / zvýšená intenzita oxidačního stresu (OS)...

Tématický okruh: Choroby myokardu a perikardu
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXII. Sjezd ČKS

EFEKTIVITA RIZIKOVÉ STRATIFIKACE U PACIENTŮ S HYPERTROFICKOU KARDIOMYOPATIÍ

J. Bonaventura, V. Puchnerová, M. Jenšovský, E. Gleta, E. Hansvenclová, P. Ošťádal (Praha)

Úvod:Riziková stratifikace a primární prevence náhlé srdeční smrti (SCD) u pacientů s hypertrofickou kardiomyopatií (HCM) je komplexní problematikou. Při použití...

Tématický okruh: Choroby myokardu a perikardu
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXII. Sjezd ČKS

ZKOUMÁNÍ VZTAHU MEZI MAXIMÁLNÍ TEPOVOU FREKVENCÍ A VÝKONEM PŘI SPORTOVNÍM VÝKONU

B. Jiravská-Godula, P. Pešová, L. Jelínek, K. Moravcová, J. Ožana , O. Jiravský (Karviná, Třinec, Olomouc)

Úvod: V oblasti soutěžních sportů je klíčový poměr výkonu k hmotnosti (W/kg), který slouží jako ukazatel schopnosti sportovce generovat výkon...

Tématický okruh: Varia
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXII. Sjezd ČKS

OD ANAFYLAXE PO MYOKARDITIDU

S. Adamíková, J. Godava, T. Skokňa, M. Bakošová, T. Honek, R. Panovský, R. Roman, E. Ozábalová, P. Hude, H. Poloczková, J. Krejčí (Brno)

Úvod: Eozinofilní myokarditida (EM) je vzácné onemocnění myokardu, jehož prevalence je mezi pacienty podstupující endomyokardiální biopsii (EMB) pro podezření na...

Tématický okruh: Kardio 35 - kazuistiky
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXII. Sjezd ČKS

POROVNÁNÍ STUPNĚ PERIPROCEDURÁLNÍ HEMOLÝZY BĚHEM ABLACE FIBRILACE SÍNÍ POMOCÍ ENERGIE PULZNÍHO POLE A RADIOFREKVENČNÍ ENERGIE

P. Osmančík, B. Bačová, M. Hozman, I. Fišerová, S. Hassouna, V. Melenovský, J. Karch, J. Veselá, K. Benešová, D. Heřman (Praha, Brno)

Cíl Cílem práce bylo stanovit hemolýzu během ablace pro fibrilaci síní (FS) pomocí PFA a radiofrekvenční energie (RFA).Soubor a Metodika...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXII. Sjezd ČKS

ANALGOSEDACE PŘI KATETRIZAČNÍ ABLACI PRO FIBRILACI SÍNÍ PULZNÍM POLEM

J. Šefflová, L. Michalidesová, M. Krechowská (Plzeň)

U nemocných s paroxysmální fibrilací síní je katetrizační ablace v současnosti nejúčinnější metodou prevence recidiv arytmie. Radiofrekvenční energie byla donedávna...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Poster - sesterský, XXXII. Sjezd ČKS

STŘEDNĚDOBÉ VÝSLEDKY LÉČBY MITRÁLNÍ REGURGITACE POMOCÍ MITRACLIPU

D. Přeček, M. Hudec, J. Januška, M. Urban, M. Dorda, L. Gajdušek, P. Kufová, Š. Konderlová (Třinec)

| Úvod Mitrální regurgitace patří mezi nejčastěji řešené chlopenní vady v dospělosti. Prognóza závažné mitrální regurgitace není příznivá (viz obr. 2)....

Tématický okruh: Chlopenní vady
Typ: Poster - technik, XXXII. Sjezd ČKS

PÉČE O PACIENTA PLÁNOVANÉHO K SELEKTIVNÍ KORONAROGRAFII A KATETRIZAČNÍ PLASTICE PŘICHÁZEJÍCÍ NA JEDNODENNÍ STACIONÁŘ

L. Kšanová, L. Vyskočilová, L. Lapáčková (Praha)

Úvod: V první části prezentace jsme se zaměřili na výklad základních pojmů, seznámení s vyšetřením a jeho indikacemi. Definovali jsme...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Poster - sesterský, XXXII. Sjezd ČKS

SPEKTRUM PLÁNOVANÝCH VÝKONŮ NA 1DENNÍM STACIONÁŘI A MANAGEMENT NEMOCNÉHO V PŘEDNEMOCNIČNÍM A NEMOCNIČNÍM OBDOBÍ Z POHLEDU SESTRY

M. Mohyláková, L. Vyskočilová, B. Jelínková (Praha)

Úvod: V následujícím sdělení předkládáme informace týkající se pacientů hospitalizovaných 24 hodiny na stacionáři kardiologické kliniky. Nemocní jsou ambulantně plánovaní ke...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Poster - sesterský, XXXII. Sjezd ČKS

SPEKTRUM A VÝVOJ INTERVENČNÍCH VÝKONŮ NA I. INTERNÍ KLINICE – KARDIOLOGICKÉ VE FN OLOMOUC V OBDOBÍ 2013-2023

M. Petráková, Z. Vykydalová , G. Pospíšilová  (Olomouc)

Intervenční kardiologie je podoborem kardiologie, kdy se pomocí instrumentária zavedeného do srdečních oddílů, velkých cév a koronárních tepen věnuje diagnostice...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Poster - sesterský, XXXII. Sjezd ČKS

MANAGEMENT PACIENTŮ S PAH NA L. INTERNÍ KLINICE KARDIOLOGICKÉ

T. Šamalíková, I. Severová (Olomouc)

Fakultní nemocnice Olomouc je jedním ze tří center pro diagnostiku a léčbu plicní arteriální hypertenze (PAH) v České republice. Toto...

Tématický okruh: Plicní hypertenze
Typ: Poster - sesterský, XXXII. Sjezd ČKS

VÝHODA JEDNODENNÍHO STACIONÁŘE V PLÁNOVÁNÍ KARDIOLOGICKÝCH VÝKONŮ

I. Matoušková, M. Mohyláková , B. Jelínková (Praha)

Výhoda jednodenního stacionáře v plánování kardiologických výkonů Úvod: Zásadní funkcí jednodenního stacionáře na kardiologické klinice u plánovaných kardiologických výkonů je krátká doba...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Poster - sesterský, XXXII. Sjezd ČKS

CO VŠE NÁM MŮŽE ZMĚNIT ARTERIÁLNÍ KŘIVKU?

B. Homolová , K. Švenková , A. Krüger  (Praha)

ÚvodInvazivní monitorování arteriálního tlaku je jedním z nástrojů pro hodnocení hemodynamického stavu pacienta v intenzivní péči. Tato práce poukazuje na...

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - sesterský, XXXII. Sjezd ČKS

PÉČE O PACIENTA PŘED A PO RADIOFREKVENČNÍ A PULSNÍ ABLACÍ

B. Jelínková , M. Mohyláková, Š. Havránek (Praha)

PÉČE O PACIENTA PŘED A PO RADIOFREKVENČNÍ A PULSNÍ ABLACÍ Úvod: Fibrilace síní (FS) je nejčastější supraventrikulární tachykardií v dospělé populaci. Katetrizační...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Poster - sesterský, XXXII. Sjezd ČKS

|< << 12345678910111213... >> >|