Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

KAZUISTIKA SRDEČNÍ SELHÁNÍ

M. Rokytova (Olomouc)
Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XXII. výroční sjezd ČKS

Srdeční selhání – kazuistika muže
Srdeční selhání lze popsat jako soubor symptomů, které ovlivňují v různé míře kvalitu života pacienta. Onemocnění má špatnou prognózu a jeho léčba je náročná nejen medicínsky (farmaka, mechanické podpory, transplantace srdce), ale i ekonomicky. Cílem léčby je potlačit symptomy a umožnit pacientovi žít co nejkvalitnější život.
V našem sdělení, bychom Vám rádi představili muže 1956, který přichází na naši kliniku poprvé v roce 2002 pro bolesti na hrudi a hypertenzi. Při přijetí uvádí váhu 112kg, kouří, pije příležitostně alkohol (pracuje v pohostinství). Odmítá koronarografii a po nastavení antihypertenzní léčby je propuštěn. Následující rok je diagnostikována hypertenzní kardiomyopatie s EF 25-30%. V roce 2005 je provedena selektivní koronarografie s negativním nálezem. Do roku 2009 stabilní a v této době je hospitalizován na 1.IK JIP pro levostranné srdeční selhání. Rozhodnuto o implantaci BIV ICD.
O rok později přichází pacient na neurologickou kliniku pro mozkovou příhodu s plegií pravé horní končetiny a afázií – vše s úpravou. Od roku 2011 začínají opakované hospitalizací s dekompenzací zdravotního stavu a nutností úpravy terapie. V roce 2012 poprvé vyšetřen v transplantační poradně FN USA Brno, kde nezařazen do waiting listu k transplantaci srdce. Pokračují opakované hospitalizace pro již terminální stádia srdečního selhání (kachexie – váha 78kg, anasarka, deprese, hypotenze), proto opět v září 2013 konzultace s transplantačním centrem v Brně, kde pacient zařazen do waiting listu k OTS.
V září 2013 je pacient propuštěn na žádost rodiny do domácího ošetřování, kde zmírá.