Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

RETROSPEKTIVNÍ ANALÝZA LÉČBY INFEKČNÍ ENDOKARDITIDY V OKRESNÍ NEMOCNICI ZA ROK 2023

A. Červenka, K. Zeman, T. Gistinger (Frýdek-Místek)
Tématický okruh: Chlopenní vady
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXII. Sjezd ČKS

Infekční endokarditida se řadí mezi závažný zánět postihující endokard či chlopenní systém srdces roční incidencí 3-10 případů na 100 000. Jedná se o onemocnění s vysokou mortalitou a četnými komplikacemi, proto je nutná specializovaná terapie, která zahrnuje krom internisty/kardiologa i jiné odbornosti jako například mikrobiologa, klinického farmaceuta, kardiochirurga a tak dále.

 

Ve sdělení představíme retrospektivní analýzu souboru pacientů s diagnostikovanou infekční endokarditidou za rok 2023 , který se vyskytl v naší okresní nemocnici ve Frýdku-Místku. Zobrazíme statistické údaje, kdy se zaměříme především na vstupní potíže, infekční agens, lokalizaci hlavního postižení, charakter léčby, vzniklé komplikace a v neposlední řadě i věk pacienta.

 

Závěrem představíme krátkou kazuistiku pacienta s rozsáhlou vegetací na umělé aortálni chlopni, kdy v průběhu hospitalizace dochází k četným komplikacím, přesto pacient vše zvládl i při konzervativním postupu.