Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

PRIMÁRNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ PREVENCE U OSOB S VYSOKÝM KARDIOVASKULÁRNÍM RIZIKEM.

J. Bruthans, O. Mayer, P. Herle, D. De Bacquer, K. Kotseva (Praha, Plzeň, Praha Michle, Ghent, Belgium, Galway, Ireland., Ireland)
Tématický okruh: Primární a sekundární prevence
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXII. Sjezd ČKS

Cíl: cílem bylo zjistit, v jaké míře nyní asymptomatičtí pacienti se zvýšeným kardiovaskulárním (KV) rizikem dosahují léčebných cílů v primární péči, v Evropě a v ČR. Soubor a metodika: v průřezové studii, součásti projektu EUROASPIRE V, byli v 16 evropských zemích vyšetřeni pacienti z ambulancí praktických lékařů, muži a ženy ve věku >18-30) bylo 43,5%, v ČR 46%.. Centrálně obézních bylo 63,8%, v ČR 69%. Doporučenou fyzickou aktivitu (>30min 5x týdně] deklarovalo 36,4% pacientů , v ČR 32,7%. Krevní tlak vyšší než doporučený (>140/90mmHg, >140/85 u diabetiků) mělo 53% pacientů, v ČR 41,8%.. LDL cholesterol >2,6mmol/l mělo 53,1% pacientů hypolipidemiky léčených, pokud nebyli léčeni hypolipidemiky, LDL-CH >2,6mmol/l mělo 81% pacientů! V českém souboru LDL-CH >2,6mmol/l mělo 69,2% pacientů. Závěr: ve srovnání s evropským průměrem český soubor vykazuje horší kontrolu rizikových faktorů (RF) životního stylu, ale lepší kontrolu RF medikamentózně léčených. Oběma souborům je společná nedostatečná multifaktoriální kontrola rizika – v evropském nebylo dosaženo doporučené kontroly poloviny RF u poloviny souboru, v českém u 40% pacientů. Ošetřující lékaři se často soustředí na léčbu jediného RF, takový postup je ovšem podstatně méně efektivní než detekce a kontrola komplexního kardiovaskulárního rizika.
Studie podpořena MZ Ř-RVO (Fakultní Thomayerova nemocnice-FTN, 00064190)