Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

NEBUĎ POD TLAKEM - EFEKT KOMPLEXNÍHO BALÍČKU REŽIMOVÝCH OPATŘENÍ NA SNÍŽENÍ KREVNÍHO TLAKU PACIENTŮ S ARTERIÁLNÍ HYPERTENZÍ. 

E. Kociánová, J. Olšr, P. Doupalová, M. Táborský, E. Sovová, K. Moravcová, M. Mikulášková, B. Imrichová, L. Jelínek, J. Míšelnická, L. Kristlová, L. Hubáčková, M. Kohutová, F. Martiník, P. Jakubec, S. Genzor, V. Jeřábková, R. Havlík (Olomouc)
Tématický okruh: Hypertenze
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXII. Sjezd ČKS

Úvod: Podle doporučených postupů by měla být snaha dosažení optimálního krevního tlaku základním pilířem kardiovaskulární prevence, zvláště aplikace nefarmakologických prostředků však v praxi selhává.

Cíle projektu: Cílem je zlepšení kompenzace krevního tlaku pomocí ucelené multioborové intervence a celoročního koučinku zásadních rizikových faktorů přispívajícících k arteriální hypertenzi.

Metodika a soubor: Zařazování jsou pacienti do 60ti let se stabilizovanou arteriální hypertenzí ve standardní péči bez konkomitujících onemocnění. Prováděna je nutriční a pohybová edukace, psychoterapeutická intervence a optimalizace krevního tlaku pomocí selfmonitoringu. Dosud bylo zařazeno 114 pacientů, 95 pacientů pokračuje v experimentu. Prezentujeme průběžné výsledky poklesu krevního tlaku v ordinaci po 3 (3M) a 6 měsících (6M).

Výsledky: Vstupní průměrný STK (systolický krevní tlak) byl 134,1 (± 15,2), DTK (diastolický krevní tlak) 81,8 (± 10,9) mmHg. Cílového STK nedosahovalo 56 % pacientů, při 3M 38 % a 6M kontrole 33 % pacientů. Cílového DTK nedosahovalo vstupně 48% pacientů, při 3M kontrole 38 % pacientů a 6M kontrole 45 % pacientů. Při 3M kontrole (n=63) došlo k poklesu STK na 127,5 ((± 13,05), p=0,004 a DTK na 78,22 mmHg (± 9,34), p=0,018. Při 6M kontrole (n=45) došlo poklesu STK na 125,5 mmHg (± 13,14), p=0,001 a DTK 77,6 mmHg (± 9,44), p=0,02. Mezi 3M a 6M vizitou nebyl pokles krevního tlaku statisticky významný. 

Závěr: Komplexní balíček režimových v léčebných opatření nad rámec standardní péče snížil u standardně vedených stabilizovaných pacientů s arteriální hypertenzí signifikantně jak systolický (p=0,001), tak diastolický krevní tlak (p= 0,018) a procento dosažení cílového krevního tlaku v průběhu úvodních 3 měsíců projektu, v následujících 3 měsících byl pokles krevního tlaku statisticky nevýznamný.  

Podpořeno MZ ČR - RVO (FNOL, 00098892)