Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

EOSINOFILNÍ GRANULOMATÓZA S POLYANGIITIDOU (CHURG-STRAUSS SYNDROM)-EGPA, JAKO PŘÍČINA AKUTNÍHO KORONÁRNÍHO SYNDROMU.

V. Rozsíval, M. Babický, F. Holm, R. Surovčík, M. Erbrt (Praha)
Tématický okruh: Akutní koronární syndromy
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXII. Sjezd ČKS

EGPA, též známá jako alergická granulomatóza, je vzácné autoimunní onemocnění, které způsobuje vaskulitidu u osob s namamnézou alergické přecitlivosti dýchacích cest. Obyćejně má 3 stádia: 1) zánět dýchacích cest (astma, alergická rýma), 2)stadium hypereosinofilie (s poškozením  tkáně nejčastěji plic a trávicího traktu, 3) vaskulitida, která múže vést k smrti- jde o typ systémové nekroptizující vaskulitidy.

Kasuistika:Počátkem roku byla přijata 35 letá nemocná jaku akutní STEMI s 1 mm elevacemi v hrudních svodech V1-V6. Subjektivně pociťovala, silnou tlakovou bolest na hrudi. Na UZ srdce byla rozsáhlá porucha kinetiky septa a přední stěny,EF 35-40%. V anamnéze byla terapie astmatu  systémovými kortikoidy,které byly vysazeny. Při akutní koronarografii byly obě koronární tepny hladké a bez stenoz. Při ventrikulografii byla povrzena porucha kinetiky, která budila dojem Tako-Tsubo syndromu. V laboratorním nálezu byl trpoponin T 2054 ng/l, a NT-pro BNP 6049/l. V laboratorním nálezu byl o 16,1% eosinofilů. V dalším průběhu se funkce LK normalizovala( UZ),  byla zvažována spíše eosinofilní myokarditida než Taku-Tsubo (nález konsultován s prof. Palečkem). O 4 měsíce později byla nemocná přijata pro elevace ST-T na spodní stěn. Při koronarografii byla nalezena těsná stenoza s trombez  a pravé věnčité tepně (ACD) a těsné spasmy na ACD. Vzhledem k fixní lézi ACD byl implantován lékový stent. Nemocná byla propuštěna s duální antiagregací a byla dále vyšetřována s podezřením na EGPA), zatím jen s inhalačními kortikoidy. O 14 dnů později byla opět přijata pro bolest na hrudi se spasměm ,resistentním k léčbě pod dříve implantovaným stentem).Nemocná byla vyšetřena i OCT-toto vyšetření neprokázalo kromě spasmu jiné změny v cévě. Nakonec se operatém rozzodl pro implantaci dalšího stentu. Po histologickém vyšetření nosní sliznice byla nasazena léčba kortikoidy.