Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

PREDIABETES SIGNIFIKANTNĚ ZHORŠUJE DLOUHODOBOU PROGNÓZU PACIENTŮ SE STEMI

T. Ondrúš, L. Bouček, M. Žúbor, P. Krejčí, J. Jarkovský, J. Stašek, P. Kala, J. Pařenica (Brno)
Tématický okruh: Akutní koronární syndromy
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXII. Sjezd ČKS

Úvod. Prediabetes je metabolické onemocnění charakterizované poruchou glukózové homeostázy nesplňující kritéria diabetu. Navzdory množícím se důkazům o zvýšené aterosklerotické zátěži zůstává prognostický význam prediabetu nejasný.


Cíl. Určit podíl pacientů s prediabetem ve skupině pacientů se STEMI, popsat jejich základní charakteristiky a zhodnotit jejich dlouhodobou prognózu ve srovnání s populací s diabetem a bez poruchy glukozového metabolizmu.


Metodika a výsledky. Soubor tvoří 2254 konsekutivních pacientů přijatých v letech 2008-2020 na naši kliniku s iniciální diagnózou STEMI. Na základě předchozí antidiabetické léčby a hodnot glykovaného hemoglobinu (HbA1c) byli pacienti rozděleni na skupinu diabetes (HbA1c ≥ 48mmol/mol anebo předchozí léčba PAD/inzulinem), prediabetes (HbA1c 42-47,9mmol/mol) a skupinu bez poruchy glukozového metabolizmu (HbA1c < 42mmol/mol). U jednotlivých skupin jsme srovnali základní charakteristiky, vybrané laboratorní hodnoty, end-diastolický tlak (LVEDP) a ejekční frakci levé komory (EFLK) a výskyt aterosklerotického postižení koronárních tepen se stenózou >50%. Za pomoci mortalitních dat získaných z ÚZIS jsem stanovili dlouhodobou prognózu. Výsledky ukazuje přiložená tabulka a Kaplan-Meierova křivka přežití.


Závěr. Pacienti s prediabetem tvoří 18,1% z pacientů se STEMI přijatých na naši kliniku. Ve srovnání s pacienty bez známé poruchy glukozového metabolizmu vykazují pacienti s prediabetem signifikantně vyšší hladiny urey, kyseliny močové a CRP a rovněž difuznější koronární postižení. Dlouhodobé přežívání pacientů s prediabetem je signifikantně horší ve srovnání s pacienty bez poruchy glukozového metabolismu.

Podpořeno MZ ČR – RVO (FNBr 65269705)